Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών:

Yπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του

Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Υπογράφτηκε σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη Λευκωσία, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Σκοπός του Μνημονίου είναι η θεσμοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ των Μερών για την υλοποίηση ενός ευρέος φάσματος συγκεκριμένων δράσεων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η διοργάνωση συνεδρίων, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και σεμιναρίων για θέματα που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την Κύπρο, η διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων, η ετοιμασία εκδόσεων, μελετών και κειμένων πολιτικής, και η περαιτέρω εκπαίδευση στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Μνημόνιο, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ για αρχική περίοδο πέντε ετών, υπέγραψαν σε ειδική τελετή ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρόεδρος του Κέντρου, Καθ. Ανδρέας Θεοφάνους.

Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης κατά την τελετή υπογραφής, το εν λόγω Μνημόνιο εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών για θεσμοθέτηση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά κέντρα και δεξαμενές σκέψης στην Κύπρο, στη βάση συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της ακαδημαϊκής σκέψης και του ερευνητικού έργου που παράγεται στην προώθηση των στόχων των τριών πυλώνων της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανάλογα μνημόνια συνεργασίας με άλλα Κυπριακά ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο διαπραγμάτευσης και αναμένεται να υπογραφούν το αμέσως επόμενο διάστημα.