Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους (2016)

Τυχόν ομαλοποίηση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τουρκία καθώς και μια ενοποιητική ομοσπονδιακή λύση θα δημιουργήσει θετικά δεδομένα. Όμως η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία θεωρούν ότι στα πλαίσια μιας διευθέτησης η Κυπριακή Δημοκρατία θα αντικατασταθεί από μια νέα κρατική οντότητα η οποία θα προκύψει από την αλληλοαναγνώριση δύο συνιστώντων κρατών. Τυχόν υλοποίηση αυτής της προσέγγισης θα είναι μοιραία και μη αναστρέψιμη. Πέραν τούτου η εντύπωση ότι η οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού συνεπάγεται βελτίωση του status quo καθώς και οικονομικά οφέλη είναι λανθασμένη και επικίνδυνη. Είναι αμφίβολο έως αδύνατο να λειτουργήσει η Κύπρος στην Ευρωζώνη με την εφαρμογή του υπό συζήτηση πλαισίου λύσης.

Η φιλοσοφία της βάσης των συνομιλιών στηρίζεται σε εθνοκοινοτικούς ή/και θρησκευτικούς πυλώνες και στην έννοια της «συναινετικής δημοκρατίας». Μεταξύ άλλων, απαιτείται μεγάλος βαθμός ανοχής καθώς και ένα ελάχιστο κοινό πλαίσιο επιδιώξεων και αρχών από τα εμπλεκόμενα μέρη για να υπάρχουν οι απαιτούμενες συναινέσεις και αποφάσεις. Τέτοιου είδους μοντέλα οδηγούν συνήθως σε δυσλειτουργία, τριβές και απογοητεύσεις. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Βοσνίας.
Η στρατηγική που ακολουθείται στο Κυπριακό πρέπει να επαναξιολογηθεί και να εξετασθούν εναλλακτικές επιλογές. Θα πρέπει να αναζητηθεί ένα ενοποιητικό ομοσπονδιακό πλαίσιο με υποφερτό διοικητικό κόστος και να ενθαρρυνθεί η οικοδόμηση ενός πλαισίου κοινών επιδιώξεων. Είναι επίσης σημαντικό να αξιολογηθεί η σημασία μιας εξελικτικής διαδικασίας η οποία θα εμπεριέχει εδαφικές αναπροσαρμογές.

 

 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΛΗΜΜΑΤΩΝ Σκέψεις και Προβληματισμοί

Του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους (2011)

Το βιβλίο, το οποίο αποτελεί συλλογή επιλεγμένων παρεμβάσεων του Καθηγητή Θεοφάνους τις τελευταίες δύο δεκαετίες, αποτελείται από έξι ενότητες ως ακολούθως: Ι. Το Κυπριακό Πρόβλημα, ΙΙ. Εξωτερικές Σχέσεις και το Διεθνές Περιβάλλον, ΙΙΙ. Η Τουρκία, οι Τουρκοκύπριοι και Εμείς, ΙV. Η Οικονομία και οι Προκλήσεις που Αντιμετωπίζει, V. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα και VΙ. Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Ένας από τους βασικούς στόχους του εγχειρήματος όπως αναφέρει ο ίδιος ο Καθηγητής είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης και ανάλυσης τόσο των πολιτικοϊστορικών δεδομένων όσο και των επιλογών που έχει μπροστά της η Κύπρος σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το εθνικό και τις εξωτερικές σχέσεις μέχρι την οικονομία, την παιδεία και άλλες πτυχές της καθημερινότητας.
Το βιβλίο αυτό προλόγισαν οι κύριοι Βάσος Λυσσαρίδης και Ιωάννης Κασσουλίδης.

 

 

Understanding and Evaluating the European Union Theoretical and Empirical Approaches

Edited by Stelios Stavridis (2009)

This volume offer’s a snapshot of the EU in 2008. It contains a varied number of rich contributions that come from different academic perspectives and methodological approaches ranging from integration theory, to comparative politics, to international relations, to political economy, and to law. They all show how complex and difficult, but at the same time how challenging and necessary, it is to try and explain, understand, interpret and evaluate the European Union. Many chapters were initially presented to the April 2007 1st Spring School on the EU organised by the University of Nicosia (then Intercollege).

 

 

Turkey and Europe High stakes Uncertain Prospects

Edited by James Sperling, S. Victor Papacosma and Andreas Theophanous (2008)

The book assesses the political, economic, and strategic consequences of the prospective Turkish accession to the European Union. The EU decision to begin accession negotiations with Turkey pushed a number of issues to the forefront previously suppressed by the expectation that Turkish accession was an offer that could be (or should be) delayed into the distant future. This collection of essays is divided into four sections that assess the historical and security contexts that provide rationales for including and excluding Turkey from the EU as a full member, the domestic impact of EU accession on Turkish society and constitutional system, the external consequences of Turkish accession for the economies and societies of current EU member states, and a final section devoted to the complex web of bilateral relationships that pushes Turkey simultaneously towards and away from Europe.

 

 

The Political Economy of a Cyprus Settlement: The Examination of Four Scenaria

By Andreas Theophanous (2008)

Conventional orthodoxy in relation to a possible solution of the Cyprus problem has revolved in the last forty years around the concept of a bizonal, bicommunal federation. Τhe two communities, however, have different interpretations of the concept. On top of that within each community there exist various perspectives. This study focuses on four scenaria: (a) bizonal bicommunal federation, (b) stalemate/continuation of the status quo, (c) two-state solution, and (d) functional federation with loose bizonality. Each scenario leads to a unique set of arrangements and outcomes.

It has been argued that if bi-ethnic and multi-ethnic societies are based exclusively on ethno-nationalist pillars it would be difficult, if not impossible, to sustain peace, cooperation, security and prosperity. From an economic perspective the author notes that a bi-ethnic and/or multi-ethnic state founded on ethnonationalism is likely to lack the appropriate economic structure and necessary economic dynamics to make it viable. Furthermore, it does not create the circumstances which lead to a comprehensive, cohesive and coordinated economic policy that is essential in promoting socioeconomic convergence. In addition, strong bizonality will not lead to an integrated economy and society.

According to the study, a functional federation with loose bizonality generates a preferred outcome. This model adopts an integrationalist federal philosophy and encourages cooperation and the emergence of common objectives. It also considers that socioeconomic convergence will be the outcome of several factors: certainly the central government will have to play a significant role and so will the special programmes and projects of the EU. However, the most important role will be played by market forces.

The model takes into serious consideration the objectives of the two ethnic communities; consequently, this model too is characterized by bi-communalism, although it attempts to go beyond it. Furthermore, it distinguishes between strict and loose bizonality and adopts the position that with the implementation of the latter, and in conjunction with the other characteristics of the model, it is possible to promote an integrated society, strong institutions and a viable and dynamic economy.

 

 

Reflections on the relations between Britain and the Republic of Cyprus

and the case of the British Sovereign Base Areas

Edited by Andreas Theophanous and Yiannis Tirkides (2007)

This study entitled Reflections on the Relations between Britain and the Republic of Cyprus and the Case of the British Sovereign Base Areas examines some sensitive aspects of this relationship and integrates public perceptions in the analysis. It sets the context which is based on the strong economic relationship between Cyprus and Britain. More than 50% of the tourists visiting Cyprus every year come from Britain while the total net surplus in the comprehensive economic relationship (including the Bases) is estimated to be around 10% of Cyprus’ GDP. It also underlines the significance of the social aspects of the relationship which include the widespread use of the English language in Cyprus, the incorporation of British practices in Cypriot business law and the broader legal framework, the educational exchanges, the presence of a sizable Cypriot community in the UK and of the increasing number of British expatriates and businessmen in Cyprus. This remarkable socioeconomic record is not matched in the political domain. Furthermore, perceptions are such that make the overall relationship difficult and at times tense. Greek Cypriots perceive British policy over Cyprus to have been consistently pro-Turkish. And the underline that in 1974 Britain did not carry out its Treaty obligations. This study suggests that it is essential to reassess the overall relations between Cyprus and Britain. At the same time it recognizes that common values and converging interests, particularly in the context of the European Union, can be jointly and successfully pursued.

 

 

Η ένταξη στην ευρωζώνη και η επανένωση της Κυπριακής οικονομίας

(Επιμ.) Ανδρέας Θεοφάνους και Γιάννης Τιρκίδης (2007)

Η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που απορρέουν από την προοπτική ένταξης στην Ευρωζώνη και τη λύση του Κυπριακού με τρόπο που να αποκαθιστά την ενότητα της χώρας. Σ’αυτό το πλαίσιο, η οικονομική σύγκλιση σε ολόκληρη την Κύπρο θα αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά.

 

 

Η Κύπρος, η Ευρωπαϊκή ένωση και τα διακυβευόμενα συμφέροντα: Η ένταξη και η λύση

Του Ανδρέα Θεοφάνους (2006)

Οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό εμπεριέχουν προεκτάσεις πέραν των γεωγραφικών ορίων της Μεγαλονήσου. Το βιβλίο του Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους επεξηγεί με σαφήνεια ότι πρωταρχικός στόχος της όλης προσπάθειας σε σχέση με το Σχέδιο Ανάν ήταν η αποενοχοποίηση της Τουρκίας και η διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής της πορείας. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ ως ισότιμο μέλος διαφοροποίησε τα δεδομένα, επηρεάζοντας στρατηγικές ισορροπίες, τις επιδιώξεις των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

 

 

Accession to the Eurozone and the reunification of the Cyprus economy

Edited by Andreas Theophanous and Yiannis Tirkides (2006)

Cyprus faces a double challenge: the timely introduction of the Euro and successful participation in the EMU on the one hand, and the reunification of its economy within the framework of a solution of the Cyprus Problem on the other. Meeting the challenge is crucial. Accession to the EMU will undoubtedly influence the contents of a solution to the Cyprus problem, as it entails the need for economic integration and effective coordination in the decision-making progresses. The integration of the northern part of the island with the government-controlled areas and, by extension, with the EU, necessitates the implementation of the acquis communautaire across the entire island.

 

 

The Cyprus question and the EU: The challenge and the promise

By Andreas Theophanous (2004)

The Cyprus Problem does not concern only the Cypriots. It is also a European and an international problem. Whether and how it will be resolved will inevitably have repercussions beyond the territorial boundaries of this island-state. Undoubtedly, the Annan Plan was the result of the most intensive and concerted international efforts after 1974 to resolve the Cyprus problem. The architects of the plan- Britain, US and the UN Secretariat – knew that their Plan had several weaknesses. But for them, the most important objective was to have it approved. Above all, much broader objectives would have been served. The Cyprus Question constitutes a major challenge for the EU. And the promise is to achieve an arrangement which would not only safeguard and promote EU ideals and interests, but would also act as a model of peaceful coexistence and creativity between Greek-Cypriot Christians and Turkish-Cypriot Moslems. In an age when the objective of promoting intercultural cooperation is very high on the international agenda, such an outcome in Cyprus would be a worthwhile step in the right direction.

 

 

EU enlargement and new security challenges in the Eastern Mediterranean

Edited by S. Victor Papacosma, Andreas Theophanous, James Sperling (2004)

The Eastern Mediterranean, into which the EU has expanded more deeply through the accession of Cyprus, boarders on one of the most volatile and unstable regions in the world, namely the Middle East. The EU enlargement into the Eastern Mediterranean will inevitably have political, as well as, security ramifications for the broader region. Power imbalances and security relationships in the broader Middle East have already been profoundly altered by the war in Iraq and the strong American presence in the area. That war also had significant repercussions on transatlantic relations; it has brought to the fore differing assessments and policies between the US and members of the EU, particularly France and Germany. Such differences are most pronounced in policies towards what has been described as the Greater Middle East. The may yet also determine developments in the Eastern Mediterranean and beyond, a topic at the center of the many contributions in this book.

 

 

Το σχέδιο Ανάν και η Ευρωπαϊκή επιλογή

Του Ανδρέα Θεοφάνους (2003)

Με το βιβλίο αυτό το Κέντρο Ερευνών – Intercollege εγκαινιάζει μια συνεργασία με τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Παπαζήση για την έκδοση μιας σειράς μελετών κάτω από τον τίτλο “Η Κύπρος στον Σύγχρονο Κόσμο”. Η νέα σειρά φιλοδοξεί να προσφέρει σύντομες και προσιτές, αλλά επιστημονικού επιπέδου, μελέτες πάνω σε ζητήματα που αφορούν στην Κύπρο και το ρόλο της στον σύγχρονο κόσμο μετά την ένταξή της στην ΕΕ. Η έκδοση αυτή αναλύει σε βάθος τις πρόνοιες του Σχεδίου Ανάν, με βάση τόσο την πρώτη έκδοση του Σχεδίου όσο και τις δύο πρώτες αναθεωρήσεις που ακολούθησαν. Παράλληλα, στο βιβλίο αναλύεται η δυναμική που προσδίδει η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ σε σχέση με την ευρύτερη φιλοσοφία του Σχεδίου Ανάν και την πορεία λύσης του Κυπριακού. Στα συμπεράσματα και τις εισηγήσεις, ο καθηγητής Θεοφάνους προτείνει μια στρατηγική αναζήτησης Ευρωπαϊκής λύσης για την Κύπρο, η οποία θα είναι ωφέλιμη για όλους τους νόμιμους κατοίκους του νησιού ενώ ταυτόχρονα θα εξυπηρετούσε και ευρύτερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Η ελευθεροποίηση των επιτοκίων και κεφαλαίων και οι επιπτώσεις

στην Κυπριακή οικονομία και στο συνεργατικό πιστωτικό κίνημα (2003)

“Η Κύπρος βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση όπου η απόκλιση μεταξύ αποτελεσμάτων από διαφορετικές επιλογές σε επίπεδο πολιτικής και λύσεων είναι πολύ μεγάλη. Και τούτο αφορά στην οικονομική στρατηγική που θα ακολουθηθεί σε σχέση με τα υφιστάμενα διαρθρωτικά προβλήματα, την ένταξη και τη συμμετοχή στην ΕΕ καθώς και τη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Όλα αυτά τα ζητήματα σαφώς επηρεάζουν τα υπό εξέταση θέματα.
Τα διάφορα προβλήματα που εντοπίσθηκαν είναι υπαρκτά – υπαρκτοί είναι και οι κίνδυνοι στην περίπτωση που υπερισχύσει η απρονοησία και ο εφησυχασμός. Όμως η μελέτη αυτή θα κλείσει με μια νότα αισιοδοξίας. Εάν ληφθούν έγκαιρα τα απαιτούμενα διαρθρωτικά μέτρα τότε η Κύπρος θα προχωρήσει επιτυχώς στην ολοκλήρωση της ελευθεροποίησης του χρηματοπιστωτικού της συστήματος και την πλήρη εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, ελαχιστοποιώντας το οποιοδήποτε κόστος και μεγιστοποιώντας τα οφέλη”.

 

 

 

Ευρωπαϊκή Κύπρος: Πολιτειακή δομή, οικονομία και κοινωνία – Η ένταξη και τα σενάρια λύσης

Του Ανδρέα Θεοφάνους (2002)

Το κοινοτικό κεκτημένο και ιδίως οι θεσμικές προδιαγραφές της Ένωσης σε συνδυασμό με τη μεγάλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είναι πλέον στοιχείο οποιουδήποτε θεσμικού διακανονισμού στο Κυπριακό. Μέσα σ’ αυτό το νέο και σαφές πλαίσιο εμφανίζεται η μελέτη του καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους για την πολιτειακή δομή, την οικονομία και την κοινωνία σε μια Ευρωπαϊκή Κύπρο. Ο επιστημονικός του οπλισμός επιτρέπει να προσεγγίσει όλες τις όψεις του ζητήματος και να αναδείξει στοιχεία, όπως τα μακροοικονομικά δεδομένα και οι αναπτυξιακές προοπτικές που συνήθως υποτάσσονται σε μια συζήτηση, η οποία για ιστορικούς λόγους διεξάγεται με όρους κυρίως θεσμικούς και πολιτικούς. Το βιβλίο αυτό συμβάλει με δημιουργικό και εμπράγματο τρόπο σε μια συζήτηση απολύτως επίκαιρη και κρίσιμη.

 

 

Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο νέο διεθνές περιβάλλον: Προκλήσεις και προοπτικές

Του Ανδρέα Θεοφάνους (2000)

Το βιβλίο καταπιάνεται με την προσπάθεια ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Εξετάζονται τα δύο αυτά ζητήματα, καθώς και το πώς επηρεάζονται από το περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Κατατίθενται επίσης ιδέες για το πώς η Κύπρος μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ποικιλόμορφες προκλήσεις.

 

 

Cyprus and the European Union Edited

Βy Andreas Theophanous, Nicos Peristianis, Andreas Ioannou (1999)

The prospective accession of Cyprus to the European Union is one of the most complicated cases ever tackled by the Union in the course of its enlargement. A major reason is that the accession process has de facto been linked with the Cyprus problem and its multiple dimensions, such as the issue of security in the Eastern Mediterranean, and to some extent with Turkey’s relations with the EU. All these aspects are considered in this volume.

 

 

Security and Cooperation in the Eastern Mediterranean

Edited by Andreas Theophanous and Van Coufoudakis (1997)

The Conference on Security and Cooperation in the Eastern Mediterranean that was organized by the Research Center – Intercollege in Nicosia, 15-17 January, 1996, was a unique event in a unique place. It was held in the divided capital of the last divided country of Europe and brought together scholars from Greece, the Balkans, Western Europe and the United States, who discussed a wide array of topics relating to security and cooperation in the region.

 

 

Βουλευτικές: Ιστορία, Αριθμοί, Ανάλυση

Ανδρέας Χατζηκυριάκος, Χριστόφορος Χριστοφόρου (1996)

Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια συνολικής παρουσίασης της πολιτικής και κομματικής ζωής στην Κύπρο και της συμπεριφοράς του Κύπριου ψηφοφόρου. Αρχίζοντας από την πρώτη φορά που στήθηκαν κάλπες στην ανεξάρτητη Κύπρο, το 1960 μέχρι σήμερα, το βιβλίο παρουσιάζει τη σύγχρονη ιστορία του τόπου, εντοπίζει και αναλύει τις μετατοπίσεις ψηφοφόρων και τη δύναμη των κομμάτων σε σχέση με τη γεωγραφική και κοινωνική προέλευσή τους.

 

 

The Political Economy of a Federal Cyprus

By Andreas Theophanous (1996)

The book “presents a comprehensive analysis of the various aspects of the political economy of a Federal Cyprus. The significance of this book lies not only in that it will contribute to the understanding of the problems and the prospects of a federal structure in Cyprus; it also constitutes a very clear and useful road-map towards federation, the accepted basis of a solution to the Cyprus problem. The author deals with the economic aspects and consequences of two models of federation: “loose” and “strong” federation…. And underlines the great importance of the role that the European Union can play.

 

 

Εκεί που το Κυπριακό θαύμα δεν έφτασε: Δομικές και θεσμικές ανεπάρκειες και πολιτικοκοινωνικά ελλείμματα

Του Δημήτρη Χριστοδούλου (1995)

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια ανάλυση κα τεκμηρίωση πάνω στα κενά και τα ελλείμματα που η ευημερία της σημερινής Κύπρου παρουσιάζει και που πρέπει να συμπληρωθούν για να ολοκληρώσει το “θαύμα” που έχει ήδη εδραιώσει. Το βασανιστικό “μυστήριο” της διάχυτης και αυξανόμενης γενικής ευμάρειας από τη μια και του διευρυνόμενου κοινωνικού και πολιτιστικού ελλείμματος από την άλλη είναι θεμελιακή επιστημονική πρόκληση που επιβάλλει σοβαρή επισταμένη έρευνα και διάγνωση.

 

 

Ανατομία μιας Μεταμόρφωσης: Η Κύπρος μετά το 1974

(Επιμ.) Νίκος Περιστιάνης, Γιώργος Τσαγγαράς (1995)

Το 1974 έχει καταστεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, αφού σηματοδοτεί μια βιβλικών διαστάσεων καταστροφή, αλλά και την αφετηρία ενός ριζικού μετασχηματισμού της κυπριακής κοινωνίας. Οι μελέτες του τόμου αυτού εξετάζουν τις ραγδαίες και βαθύτατες αλλαγές, που σημάδεψαν την Κύπρο, στις δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν από το 1974 και που μεταμόρφωσαν καθοριστικά το πρόσωπό της.

 

 

Οι οικονομικές πτυχές και επιπτώσεις μιας ομοσπονδιακής λύσης του Κυπριακού προβλήματος

Του Ανδρέα Θεοφάνους (1994)

“Τα θέματα που η εργασία αυτή καλύπτει, και ο τρόπος που τα χειρίζεται, προαγγέλλει μια νέα εποχή διερεύνησης, ανάλυσης και προβληματισμού. Το θέμα, το πρόβλημα, που αξιολογείται είναι ζωντανό, επείγον και κομμάτι του “Κυπριακού”. Η διερεύνηση αφορά δεσμεύσεις, επιλογές και πιθανά σκηνικά και η ανάλυση αγκαλιάζει προϋποθέσεις συνέπειες, κόστος, βιωσιμότητα και το εφικτών κάθε επιλογής ή σκηνικού. Ο σκοπός είναι να επιστρατευθεί η επιστημονική μέθοδος, εμπειρία και σκέψη για να προβληματίσει, ερεθίσει και φωτίσει κάθε αναγνώστη, κάθε σκεπτόμενο Κύπριο πάνω στο επείγον και καυτό αλλά και δύσκολο και περίπλοκο πρόβλημα.”