Από τις Θεωρίες Μάθησης στις Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης: Προ(σ)κλήσεις και Προοπτικές

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Άργος με θέμα τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου, τον Δήμο Άργους-Μυκηνών, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας και το παράρτημα Αργολίδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διοργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις προ(σ)κλήσεις και προοπτικές των Θεωριών Μάθησης στις Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Άργος, το Σάββατο 02 Ιουνίου 2018, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00, στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού του Δήμου Άργους-Μυκηνών «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και ήταν ανοικτό για το κοινό.

Κύριο σκοπό του Σεμιναρίου αποτέλεσε η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι εισηγητές πραγματεύτηκαν τα θέματα της συμβολής των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση ενηλίκων και του ρόλου της τεχνολογίας στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Υπό το πρίσμα θεωρητικών και πρακτικών πτυχών ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών μαθησιακών περιβαλλόντων, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ηλεκτρονική μάθηση, σύγχρονα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων, παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας διδασκαλίας και μάθησης, εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές, εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, αξιοποίηση των ΤΠΕ στην ειδική εκπαίδευση, αντιλήψεις, εμπόδια και προτάσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτής, εκπαιδευόμενοι και ψηφιακό περιβάλλον, και βασικές αρχές ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία και μάθηση.

Στο πλαίσιο της Α΄ Συνεδρίας οι ομιλητές ανέπτυξαν τα εξής θέματα: «Από τον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών στον Ιστό Μάθησης: Το παράδειγµα µιας κοινότητας µάθησης εκπαιδευτικών», «Από τον Συμπεριφορισμό στη Διερευνητική Προσέγγιση της Γνώσης: Τα ψηφιακά περιβάλλοντα και ο ρόλος τους στη διαµόρφωση κοινωνιών µάθησης µε προβολή λύσεων και προκλήσεων», «Τα Ψηφιακά παιχνίδια ως Εργαλεία Μάθησης: Η περίπτωση της κοινότητας CodeCombat µε σκοπό την εκµάθηση βασικών αρχών προγραµµατισµού» και «Καινοτόμες Ευρωπαϊκές Δράσεις στην Εκπαίδευση: Ψηφιακή πολιτειότητα και ηλεκτρονική µάθηση».

Παράλληλα, κατά τη Β΄ Συνεδρία αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: «∆ηµιουργία Online Κοινότητας: Η περίπτωση της κοινότητας ροµποτικής ανοικτών τεχνολογιών στην Μεσσηνία», «Ψηφιακές Κοινότητες Μάθησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ένα παράδειγµα σχεδιασµού και αξιοποίησής τους µε στόχο τη συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου», «Η Δημιουργία Ψηφιακής Κοινότητας Μάθησης και η Διδακτική Προσέγγιση Ενός Μαζικού, Διαδικτυακού, Ελεύθερα Προσβάσιµου Μαθήµατος (MOOC) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Το παράδειγµα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού από οµάδα φιλολόγων της Αργολίδας» και «Τα Μαθηματικά µε Άλλη Ματιά: Από τον (µαύρο) πίνακα στη δυναµική αναπαράσταση».

Μετά το τέλος των Συνεδριών ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων και σύνοψη πορισμάτων. Το συνέδριο αποσκοπούσε στο να θέσει τις βάσεις για την περαιτέρω ενασχόληση µε το αντικείμενο και να εγείρει προβληματισμούς για το µέλλον της εκπαίδευσης.

Χαιρετισμό απηύθυναν:

κ.κ Νεκτάριος, Μητροπολίτης Αργολίδας

Δημήτρης Καμπόσος, Δήμαρχος Άργους Μυκηνών

Καθ. Παναγιώτης Αγγελίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Δρ Αιμίλιος Σολωμού, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης και Διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

κ. Νίκος Μπουμπάρης, Πρόεδρος Σ.Φ.Α

κ. Σοφία Παύλου, Πρόεδρος Ε.Μ.Ε Παραρτήματος Αργολίδας

Ομιλητές στο σεμινάριο ήταν:

Παναγιώτης Τσιωτάκης, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Χάρης Καριοφύλλας, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αναστάσιος Θεοδωρόπουλος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Έφη Νησιφόρου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Βασίλης Πουλόπουλος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνα Δράκου, Διευθύντρια στο Γυμνάσιο Χιλιομοδίου Κορινθίας

Φίλιππος Δελής, Διευθυντής ΔΙΕΚ Ναυπλίου

Δέσποινα Ζαχαριάδου – Σωτηροπούλου Βασιλική, Μαθηματικοί Εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Παρακολουθήστε αποσπάσματα από τις πιο πάνω ομιλίες.