Τμήμα Μάρκετινγκ

Τμήμα Μάρκετινγκ

Το πεδίο του Μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται από διαρκή αλλαγή και προκλήσεις. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ταχέα αναπτυσσόμενους επιχειρηματικούς κλάδους, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ εφαρμόζεται σε κάθε τομέα, κάθε βιομηχανία και οργανισμό. Λόγω της ιδιαίτερα ανταγωνιστικής φύσης του Μάρκετινγκ και του πολύ γρήγορα εξελισσόμενου χαρακτήρα του, υπάρχει ισχυρή ζήτηση καταρτισμένων αποφοίτων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τα προγράμματά μας είναι σχεδιασμένα ώστε να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε συνολική αντίληψη της πολυπλοκότητας των διεργασιών του Μάρκετινγκ και να σας εκπαιδεύσουν να εφαρμόζετε κριτική σκέψη στις διάφορες προσεγγίσεις Μάρκετινγκ. Και οι δύο δεξιότητες αποτελούν προϋποθέσεις επιτυχίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι εδραιωμένοι ισχυροί δεσμοί του Τμήματος με τον εργασιακό χώρο διασφαλίζουν ότι η στήριξή μας θα επεκταθεί, μετά την αποφοίτησή σας, στην εξεύρεση εργασίας.

Προγράμματα Σπουδών