Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών2019-01-25T16:11:41+02:00

Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Τμήμα Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Η Κύπρος είναι ένας εύρωστος διεθνής επιχειρηματικός κόμβος που προσφέρει ισχυρές επενδυτικές ευκαιρίες και διαθέτει μοντέρνα και άρτια φορολογικά και νομικά συστήματα, προηγμένη υποδομή, στρατηγική γεωγραφική θέση, και μια οικονομία με ρυθμό ανάπτυξης ψηλότερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. Όλα αυτά καθιστούν το νησί την ιδανική επιλογή για διεθνείς επενδυτές. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η Κύπρος, ζωτικό ρόλο διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό, άτομα καταρτισμένα με υψηλή μόρφωση και άριστες δεξιότητες, επιδέξιοι γνώστες της πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού κλάδου. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν την Κύπρο ιδανικό προορισμό για σπουδές στα Χρηματοοικονομικά και τα Οικονομικά, γι’ αυτό και εμείς αποδίδουμε τόση σημασία στην παροχή άριστης εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι επαγγελματίες, οι οποίοι εφαρμόζουν τη γνώση και τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό περιβάλλον. Τα προγράμματά μας παρέχουν εκ των έσω κατανόηση του οικονομικού και χρηματοοικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους οι εσωτερικές και διεθνείς οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν την επιχειρηματική λήψη αποφάσεων. Θα αποκτήσετε, επιπρόσθετα, την ικανότητα να εφαρμόζετε αυτές τις γνώσεις, γεγονός που θα καταστήσει πιο ελκυστικές τις προοπτικές εργοδότησής σας στο μέλλον.

Προγράμματα Σπουδών

Νέα & Εκδηλώσεις

ΝΕΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ