Τμήμα Λογιστικής2019-01-25T16:00:33+02:00

Τμήμα Λογιστικής

Τμήμα Λογιστικής

Η προσήλωσή μας στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής αντικατοπτρίζει τη σημασία του συγκεκριμένου κλάδου στο νησί μας. Η Κύπρος αποτελεί διεθνή κόμβο λογιστικών υπηρεσιών και, διαθέτοντας την υψηλότερη κατά κεφαλήν αναλογία ορκωτών ελεγκτών λογιστών, είναι ο ιδανικός προορισμός για σπουδές Λογιστικής. Εδώ και χρόνια, ως Πανεπιστήμιο, έχουμε αφοσιωθεί στην παροχή άρτιας εκπαίδευσης στους τομείς της Λογιστικής, καθώς και της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής. Η παράδοση στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές μας επιτυχίες επεκτείνεται στις εξετάσεις ACCA και ICAEW. Επιπρόσθετα, το UNIC αποτελεί εγκεκριμένο Μαθησιακό Εταίρο τόσο για το ACCA όσο και για το ICAEW, αλλά και εγκεκριμένο Κέντρο Ηλεκτρονικών (Computer-based) Εξετάσεων. Μέσα από τα προγράμματα Λογιστικής του UNIC θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε κριτική επιχειρησιακή σκέψη, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων σε χρηματοοικονομικά θέματα, στο πλαίσιο του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και μεταβλητότητα. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι γνώστες εκείνων των θεωρητικών και πρακτικών λογιστικών δεξιοτήτων που ζητούν οι εργοδότες, ενισχύοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους.

Προγράμματα Σπουδών

Νέα & Εκδηλώσεις

ΝΕΑ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ