Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Πτυχίο, 4 έτη) – Εξ Αποστάσεως

Duration4 years
Qualification AwardedBachelor of Business Administration in Hospitality Management
Level of QualificationBachelor Degree (1st Cycle)
Language of InstructionEnglish
Mode of StudyDistance Learning
Minimum ECTS Credits240

Πληροφορίες