Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Κοινωνική Εργασία» στοχεύει στη δημιουργία κοινωνικά ευαίσθητων και υπεύθυνων επαγγελματιών, ικανών να ανταποκριθούν στις διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες των ατόμων, ομάδων και κοινοτήτων.

Λάβε μέρος στο διαδικτυακό (online) διαγωνισμό και διεκδίκησε:

 • 2 υποτροφίες 50%

 • 2 υποτροφίες 30%

Δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας πέραν του πρώτου έτους σπουδών σε περίπτωση ακαδημαϊκής επίδοσης CPA άνω του 3.0/4.0.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως ακολουθήσουν τον πιο κάτω σύνδεσμο για να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και ακολούθως να απαντήσουν ερωτήσεις στη θεματική περιοχή των σύγχρονων προβλημάτων: https://goo.gl/FE8V3Y

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Σύμβουλο Εισδοχής Φοιτητών Μαριγιώργια Βοσκαρίδου στο τηλέφωνο 22 841674/528 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].


Γιατί να Σπουδάσεις Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας;

 • Προσφέρει βαθιά γνώση και κατανόηση της επιστήμης και των μεθόδων της Κοινωνικής Εργασίας και καλλιέργεια κριτικής σκέψης και προβληματισμού για τις κοινωνικές συνθήκες

 • Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και επαγγελματικών ικανοτήτων, όπως επικοινωνία, ενσυναίσθηση και διαχείριση περιπτώσεων

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά ταξίδια σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για την απόκτηση γνώσεων, τεχνογνωσίας και εμπειρίας

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, μέσα από το πρώτο ερευνητικό Κέντρο Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής στη Κύπρο

 • Ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα

 • Ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή αναγνώριση και συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια εθνικών και διεθνών οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Εργασίας

 • Διαρκή στήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση των φοιτητών σε διαφορά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και κοινωνικών παρεμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των σπουδών

 • Αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών σε Κύπρο και Ελλάδα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

 • Δυνατότητα συνέχισης σπουδών σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό

 • Προσφέρεται στην Ελληνική Γλώσσα