Τσιαττίσματα: Πειράγματα τζι ανθίσματα

Η Έδρα Unesco του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Β΄ ανακοινώνουν την κυκλοφορία της έκδοσης του εκπαιδευτικού Λάζαρου Λαζάρου «Τσιαττίσματα: Πειράγματα τζι ανθίσματα», σε εικονογράφηση Γιάννου Οικονόμου.