Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Έδρας UNESCO του Παν. Λευκωσίας και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ

Μνημόνιο συνεργασίας  υπογράφτηκε μεταξύ της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.