Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Έδρας UNESCO και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με έδρα τη Λευκωσία που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σοφία Α. Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του ΓΤΠ, ως ο εκδοτικός φορέας για τις κυβερνητικές εκδόσεις και [...]