Πρύτανης Πουγιούτας: Πρωταγωνιστούμε στην Ανάδειξη της Κύπρου σε Διεθνές Κέντρο Ανώτατης Εκπαίδευσης

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε Προτάσεις για τη Δημιουργία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων»

Ο Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μιλώντας για την πρόσφατη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου η οποία πηγάζει από τη συμμετοχή του σε δύο πανεπιστημιακές κοινοπραξίες/δίκτυα που υπέβαλαν προτάσεις για τη δημιουργία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», την συνέδεσε με την εμπνευσμένη ομιλία του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Ο Πρόεδρος Macron είχε δώσει τότε το δικό του στίγμα και όραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της, και πρότεινε τη δημιουργία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», εισήγηση την οποία υλοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ).

Η πρώτη από τις δύο προτάσεις στις οποίες αναφέρθηκε ο Πρύτανης, αφορά στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου UNIQUE – University for New Interdisciplinary Qualification and Education. Συντονιστής της κοινοπραξίας που υπέβαλε την πρόταση είναι το University of Applied Arts Vienna, ενώ, εκτός από το University of Nicosia, εταίροι της είναι οι: Brno University of Technology, University of Lapland, University of the Peloponnese, European Forum Alpbach, Global Campus of Human Rights και ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe. Η δεύτερη πρόταση αφορά στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου IngEniUm – Inter-university Campus of Bio-Sciences and Engineering. Την κοινοπραξία που υπέβαλε την πρόταση συντονίζει το University of Oviedo, ενώ οι άλλοι τρεις εταίροι είναι το University of Nicosia, το Karlsruhe University of Applied Sciences, και το University of Pecs Hungary.

Το πρωτοπόρο πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» προωθεί την ανάπτυξη κοινοπραξιών μεταξύ όλων των τύπων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, σε όλα τα επίπεδα σπουδών, σε όλους τους τομείς επιστημονικής δραστηριότητας, από τη διδασκαλία και τη μάθηση έως την έρευνα και την καινοτομία. Κάθε κοινοπραξία θα οδηγεί στη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου», το οποίο θα προσφέρει διαπανεπιστημιακά ευέλικτα προγράμματα σπουδών που θα στηρίζονται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των πιο σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Οι φοιτητές και οι διδάσκοντες θα μετακινούνται μεταξύ των διάφορων Πανεπιστημίων της κοινοπραξίας, ενώ οι απόφοιτοι θα αποκτούν ενιαίο/πολλαπλό τίτλο σπουδών από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια, καθώς και από το «Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ έχουν διατεθεί 60 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο αυτό πιλοτικό πρόγραμμα και ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τουλάχιστον 20 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» έως το 2024. Οι πρώτες 12 κοινοπραξίες θα επιλεγούν μέχρι το καλοκαίρι του 2019, ενώ οι υπόλοιπες σε μια μελλοντική πρόσκληση. Η πρώτη πιλοτική πρόσκληση ολοκληρώθηκε και είχε ως αποτέλεσμα την υποβολή 54 προτάσεων, στις οποίες συμμετείχαν περισσότερα από 300 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 31 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Τα ιδρύματα περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια εφαρμοσμένων επιστημών, τεχνολογικά πανεπιστήμια, καθώς και σχολές Τεχνών και Ιατρικής.

Ο Πρύτανης Πουγιούτας δήλωσε περήφανος για τη συνεχώς αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση της οποίας τυγχάνει το Πανεπιστήμιο, η οποία αποτέλεσε σημαντικό κριτήριο για την ένταξή του στις δύο κοινοπραξίες, τονίζοντας ότι η Κύπρος αναδεικνύεται ήδη σε διεθνές κέντρο ποιοτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας να αποτελεί αναμφισβήτητο πρωταγωνιστή στην επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου.