Νέα Μέθοδος για τη Μελέτη των Επιδημιών Μέσω των Υγρών Αποβλήτων

Παρουσιάστηκε σε ειδικό σεμινάριο του προγράμματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Τι είναι επιδημιολογία; Πώς ελέγχεται η πορεία μεταφοράς τοξικών ουσιών στα λύματα; Πώς μπορούμε με τη βοήθεια μιας νέας μεθόδου να φροντίσουμε για την ασφάλεια μιας κοινότητας;

Το πρόγραμμα Φαρμακευτικής του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας επιχείρησε να δώσει απάντηση σε αυτά τα καίρια για την υγεία του ανθρώπου ζητήματα, διοργανώνοντας σεμινάριο στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου, με τίτλο: «Προσδιορισμός Βιοδεικτών Έκκρισης στα Υγρά Απόβλητα: Νέα πηγή πληροφοριών επιδημιολογικών μελετών», με εισηγήτρια την Δρ. Ευρούλα Χαπέσιη, Αναλυτική Χημικό και Επισκέπτρια Καθηγήτρια.

«Οι τοξικές ουσίες σε μετατρέπουν σε κάτι που δεν μπορείς να το διαπιστώσεις από μόνος σου», επισήμανε η ομιλήτρια, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο «εργαλείο», όπως αποκάλεσε τη μέθοδο που χρησιμοποίησε, μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα επίπεδα. «Σχετικές επιδημιολογικές πληροφορίες για τις συνήθειες του τρόπου ζωής, τη δημόσια υγεία και την ευημερία μπορούν να ληφθούν από τη χημική ανάλυση των αστικών λυμάτων. Αυτή η προσέγγιση, που ονομάζεται επιδημιολογία με βάση τα λύματα (WBE), βασίζεται στην ανάλυση συγκεκριμένων προϊόντων ανθρώπινου μεταβολισμού (βιοδείκτες) στα υγρά απόβλητα, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες κατανάλωσης ή έκθεσης του πληθυσμού που εξυπηρετείται από το υπό μελέτη δίκτυο αποχέτευσης», υπέδειξε.

Σύμφωνα με την Δρ. Χαπέσιη, τα τελευταία χρόνια, η εν λόγω προσέγγιση εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία στην εκτίμηση της κατανάλωσης ναρκωτικών ενώσεων όπως κοκαΐνη, αμφεταμίνη και MDMA (έκσταση), ενώ πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε και για την αξιολόγηση άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως είναι το οινόπνευμα, η νικοτίνη, η καφεΐνη και οι νέες ψυχοτρόπες ουσίες, αλλά και για την επαλήθευση της έκθεσης του πληθυσμού σε διάφορες ενώσεις που θεωρούνται ενδοκρινικοί διαταράκτες και εμφανίζονται σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και οικιακής χρήσης.

Το ευρύ φάσμα πληροφοριών που συλλέγεται από τα υγρά απόβλητα δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας σε άλλους ανθρώπινους βιοδείκτες που παρέχουν ενδείξεις σχετικά με τη διατροφή, την υγεία, τις ασθένειες και την έκθεση σε μολυσματικές ουσίες, όπως η σύνδεση της έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού σε διάφορους μολυντές που συσχετίζονται με τη υγεία όπως ο διαβήτης ή ο καρκίνος.

«Η γρήγορη και αξιόπιστη αξιολόγηση της συνολικής υγείας ενός πληθυσμού και η ανίχνευση πιθανών απειλών για την υγεία όπως οι πανδημίες ή ο υψηλότερος επιπολασμός του διαβήτη ή του καρκίνου αποτελούν σύγχρονη πρόκληση. Η ποσοτική μέτρηση συγκεκριμένων εξωγενών και ενδογενών βιοδεικτών, που σχετίζονται με αυτές τις ασθένειες στα υγρά απόβλητα, έχει τη δυνατότητα να παρέχει ταχεία πληροφόρηση σχετικά με διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις διάφορες ασθένειες», κατέληξε η Δρ. Χαπέσιη.

Ο Δρ. Γιάννης Σαρηγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ανέφερε πως τέτοιου είδους σεμινάρια έχουν προγραμματιστεί από το πρόγραμμα Φαρμακευτικής σε τακτά διαστήματα της ακαδημαϊκής περιόδου, δίνοντας μια άλλη διάσταση στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ταυτόχρονα διαχέουν τη γνώση στην κοινωνία.