Η Συμμόρφωση της Διοίκησης στις Δικαστικές Αποφάσεις στην Ελληνική και Κυπριακή Έννομη Τάξη

Σε επιστημονική εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Το πάντοτε επίκαιρο θέμα της συμμόρφωσης της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις αποτέλεσε το αντικείμενο επιστημονικής εκδήλωσης που συνδιοργανώθηκε από την Εταιρεία Δικαστικών Μελετών και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι τρεις ομιλητές, ο Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης Αθηνών και Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο Δημήτριος Βασιλειάδης, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, προέβησαν σε ολοκληρωμένο σχολιασμό των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη. Της εκδήλωσης προήδρευσε ο Αρεοπαγίτης ε.τ. και Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών Ιωάννης Χαμηλοθώρης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Χρήστος Παπαστυλιανός

Η επιστημονική εκδήλωση έλαβε χώρα στα γραφεία της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών στην Πλάκα, Αθήνα, ενώπιον ενός πολυπληθούς ακροατηρίου, αποτελούμενου κυρίως από ανώτερους δικαστές. Η Εταιρεία Δικαστικών Μελετών ιδρύθηκε στην Αθήνα, τον Μάρτιο του 1983, από δευτεροβάθμιους δικαστικούς λειτουργούς και καθηγητές των ελληνικών νομικών σχολών με σκοπό τη μελέτη των εξελίξεων στη δικαστική λειτουργία και στην απονομή του δικαίου και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στους διαδίκους και στους πολίτες γενικότερα. Αυτή υπήρξε η πρώτη κοινή εκδήλωση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και της Εταιρείας Δικαστικών Μελετών και η απαρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.