ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει το άνοιγμα επτά θέσεων για την εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Νομική για το Χειμερινό εξάμηνο 2019.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για μία καριέρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο της νομικής επιστήμης. Οι φοιτητές αναμένεται να διεξάγουν μία σύγχρονη μορφή έρευνας, που θα προάγει πρωτότυπες και πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις σε επιστημονικά ζητήματα της Νομικής.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στην:

 • Ανάπτυξη της εις βάθος κατανόησης και της κριτικής επεξεργασίας εκ μέρους των φοιτητών της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των ερευνητικών μεθόδων στο πεδίο της νομικής επιστήμης
 • Ανάπτυξη της κατανόησης και της εφαρμογής των κατάλληλων ερευνητικών και επιστημονικών μεθόδων εκ μέρους των φοιτητών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του θέματος της διδακτορικής διατριβής τους
 • Ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της ανάπτυξης εξειδίκευσης στο πεδίο της έρευνάς τους
 • Εκπαίδευση των φοιτητών στον τρόπο διάδοσης των πορισμάτων της έρευνάς τους, των συμπερασμάτων και των προτάσεών τους, μέσω, επί παραδείγματι, της δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά ή/και της παρουσίασης της εργασίας τους σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

ΣχολήΝομικής
Διάρκεια3 έτη
Αριθμός θέσεων7
Κριτήρια επιλογήςΠροεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων15 Ιουλίου 2019
Προφορική εξέταση22 Ιουλίου 2019
(η εξέταση μπορεί να γίνει και μέσω Skype)
ΓλώσσαΌλες οι πτυχές του προγράμματος (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, μελέτη) πραγματοποιούνται στα ελληνικά και αγγλικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος, Δρ. Χρήστο Παπαστυλιανό, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

 • Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στο https://www.unic.ac.cy/apply.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 1. Ακαδημαϊκά προσόντα: Πιστοποιημένο πτυχίο Νομικής (LLB ή ισοδύναμο) ή σε σχετικό επιστημονικό επίπεδο σε συνδυασμό με ένα πιστοποιημένο μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Νομική (LLM ή ισοδύναμο) ή σε σχετικό επιστημονικό πεδίο. Συνήθως αναμένεται ότι τουλάχιστον ένα εκ των δύο προαναφερθέντων πτυχίων (πτυχίο ή μεταπτυχιακό) είναι στη Νομική. Υποψήφιοι που δεν πληρούν την παρούσα προϋπόθεση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα, η οποία υπόκειται στην αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προσόντων του υποψηφίου από την Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος. Αντίγραφα των πτυχίων θα πρέπει να προσκομιστούν ως μέρος μιας ολοκληρωμένης αίτησης συμμετοχής.
 2. Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τον υποψήφιο, τα προσόντα του και σχετική εμπειρία.
 3. Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα που εξειδικεύει όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που τους γνωρίζουν από το ακαδημαϊκό και/ή το επαγγελματικό περιβάλλον τους. Τουλάχιστον η μία από τις συστατικές επιστολές θα πρέπει να προέρχεται από πανεπιστημιακό ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έχει σπουδάσει στο παρελθόν.
 5. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency: Πτυχίο TOEFL (γραπτή εξέταση 600, ηλεκτρονική εξέταση 250, διαδικτυακή εξέταση 100) ή IELTS 6.5. Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τους αποφοίτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων. Η κατοχή πτυχίου επιπέδου Proficiency στην αγγλική γλώσσα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση ακόμη και στις περιπτώσεις που η διατριβή πρόκειται να συγγραφεί στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι η έρευνα για την ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται να περιλαμβάνει και αγγλόφωνη βιβλιογραφία.
 6. Δημοσιεύσεις: Προηγούμενες πτυχιακές εργασίες/διατριβές και κάθε άλλη σχετική επιστημονική δημοσιευμένη μελέτη (εάν υφίσταται).
 7. Αρχική ερευνητική πρόταση: Μία αρχική πρόταση (1.000-2.000 λέξεις), όπου θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της έρευνας, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα και η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία, ως εξής:
  • Τίτλος
  • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (σύντομη)
  • Εντοπισμός των κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αιτιολόγηση για την προτεινόμενη έρευνα
  • Στόχοι
  • Υποθέσεις εργασίας
  • Μεθοδολογία έρευνας
  • Ηθικές προεκτάσεις (εάν υφίστανται)
  • Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
  • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
  • Παραπομπές/Συστάσεις
 8. Δήλωση σκοπού συμμετοχής: Οι υποψήφιοι αναμένεται να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 9. Ατομικές συνεντεύξεις: Η Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει εάν θα διεξάγει συνέντευξη του υποψηφίου πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, αφού εξετάσει την καταλληλότητα του υποψηφίου αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής, αξιολογήσει την αίτηση και λάβει συνέντευξη από τον υποψήφιο, θα αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου και της αρχικής πρότασής του.
 10. Τελική αξιολόγηση: Η Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα ασκήσει την εξουσία επιλογής, αφού λάβει υπ’ όψιν της τη γενική ποιότητα, αξία και σκοπιμότητα της ερευνητικής πρότασης, την ποιότητα του προηγούμενου ερευνητικού έργου του υποψηφίου και τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και την επίδοση του υποψηφίου στο πλαίσιο της ατομικής συνέντευξής του.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης
Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής
Δημόσιο Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο,
Δίκαιο και Τεχνολογία, Δικηγορική Δεοντολογία,
Δικαστικά συστήματα, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,
Συγκριτικό Δίκαιο, Νομολογία, Δίκαιο, Πολιτική και Οικονομία
Καθηγητής Νέστωρ ΚουράκηςΕγκληματολογία, Ποινικό Δίκαιο
Καθηγήτρια Ειρήνη ΣταματούδηΔίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Πολιτιστικής κληρονομιάς
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χριστίνα Ιωάννου
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής
Εργατικό Δίκαιο, Θεσμοί της Ε.Ε,
Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση,
Κοινωνικά δικαιώματα και Κοινωνική πρόνοια, Φύλο
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος ΣτρατηλάτηςΣυγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο και Θεωρία,
Ανθρώπινα Δικαιώματα,
Θεωρία / Φιλοσοφία του Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα ΣορβατζιώτηΕγκληματολογία, Ποινικό Δίκαιο
και Ποινική Δικονομία
Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Παπαστυλιανός
Πρόεδρος Τμήματος Νομικής
Συνταγματικό Δίκαιο και Θεωρία,
Δίκαιο Μετανάστευσης, Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επίκουρος Καθηγητής Οδυσσέας Χρήστου
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Νομικής
Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο,
Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Κοινωνικά Δικαιώματα και Κοινωνική Πρόνοια
Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος ΚουμουτζήςΟικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο αδικοπραξιών, Βιοηθική
Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης ΚοντόςΔημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο ενόπλων συρράξεων, Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο
Επίκουρη Καθηγήτρια Άννα ΠλεύρηΑστικό και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο