Έρευνα/Δημοσιεύσεις

Όλα τα μέλη ΔΕΠ (πλήρους απασχόλησης) του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα συνοψίζονται στα Στοιχεία Σχολής και μια σύντομη περιγραφή δίνεται παρακάτω. Παρακαλούμε, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία στον τομέα της έρευνας, επικοινωνήστε με τα μέλη ΔΕΠ.

Δρ Ανδρέου Αγωγή της Υγείας και Διατροφής, η Τροποποίηση της Συμπεριφοράς για τη Διαχείριση Βάρους, Γήρανση και Διατροφή, Ανάλυση της Κυπριακής Διατροφής και Βάσης Δεδομένων Υγείας, Αθλητισμός και Διατροφή, και Αγωγή Υγείας και Διαιτιτικής, ειδικά Διατροφικές Διαταραχές, Παχυσαρκία, Αξιολόγηση της Εκτίμησης της Ποιότητας στην Κλινική Τοποθέτηση, Μεσογειακή Διατροφή και Γνωστική Λειτουργία Ηλικιωμένων και Παιδιών, Διατροφικές Πληροφορίες που Παρέχονται στους Ασθενείς από Παραϊατρικά Επαγγέλματα.

Δρ Αφάμης (i) Ο όγκος και η ενυδάτωση των μυϊκών κυττάρων, και πώς αυτά επηρεάζουν την αθλητική απόδοση και ικανότητα· (ii) Εργογόνα βοηθήματα στον αθλητισμό, η διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων ορισμένων συμπληρωμάτων διατροφής, και (iii) Ασκηση και Υγεία των εφήβων, η διερεύνηση θεμάτων άσκησης και υγείας των παιδιών γυμνασιακής-λυκειακής ηλικίας στην Κύπρο και το πώς μπορούμε να κάνουμε πρακτικές και χρήσιμες αλλαγές για ένα καλύτερη και υγιέστερο μέλλον μέσω της σωματικής δραστηριότητας.

Δρ Χαραλαμπίδου Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Οικολογία, Παρατήρηση Πουλιών και Διατήρηση.

Δρ Χαραλάμπους Ανατομική Έρευνα: Κυτταρική Βιολογία, Μικροσκοπική, Υπερδομική και Χειρουργική Ανατομία. Έρευνα στην Ιατρική Εκπαίδευση: Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση· Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Κα Χρυσαφή Γενική Χειρουργική και Νοσηλευτική Χειρουργική, Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους πάνω σε θέματα υγείας που αφορούν την πρόληψη των επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση, Ο Μέντορας στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, και Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Υγείας για την πρόληψη ασθενειών στην κοινότητα.

Δρ Κωνσταντίνου Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών / οδών σηματοδότησης που οδηγούν στην απόπτωση. Διευρεύνηση των μηχανισμών ρύθμισης της απόπτωσης από τον καταστολέα όγκου p53 και διερεύνηση της σύνδεσης με την αναστολή μετάφρασης. Πώς μη-εξαρτώμενες από τις κασπάσες οδοί απόπτωσης ρυθμίζονται από φυσικούς (π.χ. ισομορφές της βιταμίνης Ε) ή συνθετικούς παραγόντες και ποιες οι δυνατοτήτες ανάπτυξης των εν λόγω παραγόντων για χημειοπροληπτικές/χημειοθεραπευτικές θεραπείες.

Δρ Δημολιού Ο προσδιορισμός παραγόντων (αυξητικοί παράγοντες, κυτοκίνες και συστατικά εξωκυτταρικής μήτρας) και η διασαφήνιση των υποδοχέων τους και των μηχανισμών μεταγωγής σήματος υπεύθυνων για τον ανώμαλο κυτταρικό πολλαπλασιασμό ή/και την απόπτωση των κυττάρων στην καρδιαγγειακή και σε νόσους που συνδέονται με τη γήρανση. Ο ρόλος των λιπιδίων, λιποπρωτεϊνών και αντι-οξειδωτικών στη γήρανση των κυττάρων.

Δρ Φαραζή Η επιδημιολογία του καρκίνου στην Κύπρο: ο στόχος είναι η μελέτη της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου και της σχετικής θνησιμότητας στην Κύπρο. Ο εντοπισμός δυνητικών γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου στην Κύπρο, μέσω γεωχωρικών, κοινωνικοοικονομικών και εθνολογικών μελετών σχετικά με την εμφάνιση καρκίνου. Μετα-ανάλυση της γενετικής προδιάθεσης για διάφορους τύπους καρκίνου: ο στόχος είναι ο εντοπισμός των γονιδίων που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση για διαφορετικούς τύπους καρκίνου, μέσω της ανάλυσης της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Μόλις εντοπιστούν τέτοια γονίδια, θα σχεδιαστούν γενετικές μελέτες για να διερευνηθεί η κατάσταση αυτών των γονιδίων στον Κυπριακό πληθυσμό. Μοντελοποίηση της δυναμικής της γονιδιακής έκφρασης στον καρκίνο: ο στόχος είναι η μοντελοποίηση του συσχετισμού μεταξύ μεταβολών στη γονιδιακή έκφραση και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου, καθώς και η ανταπόκριση των ασθενών σε θεραπεία με χρήση μοντέλων κυτταρικής καλλιέργειας και δεδομένων από ασθενείς με καρκίνο. Βελτίωση της πρόληψης και πρόγνωσης του καρκίνου στην Κύπρο: ο στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου στην Κύπρο (π.χ. πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού), η χρήση των προγνωστικών τεστ για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, καθώς και η μελέτη της “καρκινικά επικίνδυνης” συμπεριφοράς των ανθρώπων που ζουν στην Κύπρο.

Δρ Φελέκκης Ο ρόλος των microRNAs σε διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές βιολογικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, ο ρόλος των miRNAs στην ανάπτυξη και την πρόοδο των κληρονομικών ασθενειών των νεφρών και του καρκίνου του μαστού. Η συμβολή των miRNAs στην εξέλιξη, με τη χρήση της βιοπληροφορικής και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Η λειτουργία των miRNAs στα φυτά.

Δρ Καστάνος Η χρήση χρήση μεταλλικών νανοσωματιδίων ως ανιχνευτές για τον προσδιορισμό των κυττάρων της νόσου και για τη στόχευσή τους για θεραπεία. Ορισμένα μεταλλικά νανοσωματίδια όπως ο χρυσός ή το ασήμι είναι ιδανικά ως ετικέτες λόγω του μοναδικού τους συντονισμού με τα επιφανειακά πλασμόνια η οποία οδηγεί σε μια ισχυρή ενίσχυση της απορρόφησης και σκέδασης τους, καθώς και του σήματος Raman τους. Μία από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την έρευνα που εκμεταλλεύεται την Επιφανειακά Ενισχυμένη Φασματοσκοπίας Raman (SERS) τους είναι η ανάπτυξη μιας συσκευής για την πρώιμη ανίχνευση των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος. Αυτή η συσκευή θα περιλαμβάνει τη προσκόλληση νανοσωματιδίων αργύρου σε βακτήρια που απομονώθηκαν από δείγματα ούρων. Τα φάσματα SERS που λαμβάνονται θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν (1), εάν ένα δείγμα είναι θετικό ή αρνητικό στη μόλυνση, (2) την ταυτότητα των βακτηριακών ειδών υπεύθυνων για τη μόλυνση και (3) την ευαισθησία του στα αντιβιοτικά. Αυτή η μέθοδος έχει ως στόχο την αξιοποίηση της ευαισθησίας της μεθόδου SERS, προκειμένου να αποφευχθούν βακτηριακές καλλιέργειες και να παρασχεθούν τα αποτελέσματα σε λίγες ώρες. Μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι η χρήση της μεθόδου SERS για την ανίχνευση των ιών στο πόσιμο νερό ή σε λύματα. Επί του παρόντος, πρότυπες μέθοδοι ελέγχουν συστηματικά για την παρουσία βακτηρίων, αλλά όχι ιών. Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται και η προσπάθεια απομόνωσης και προσδιορισμού των βακτηρίων βιοαποικοδόμησης από επεξεργασμένα απόβλητα για το σκοπό της αξιολόγησης της ποιότητας της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία αποβλήτων.

Δρ Κιουμουρτζόγλου Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και Κινησιολογία.

Δρ Κόνσουλα (1) Απομόνωση και ταυτοποίηση βιολογικά δραστικών ενώσεων σε φυσικά προϊόντα· (2) Βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας· (3) Επιβράδυνση της οξείδωσης των λιπιδίων στα προϊόντα διατροφής· και (4) Επιδράσεις των αντιοξειδωτικών στην υγεία του ανθρώπου.

Δρ Κρασιάς (1) Μικροβιολογία (ιολογία), και (2) Ανοσολογία (Εμβολιολογία). Η επίδραση συγκεκριμένων ιογενών λοιμώξεων στην αιτιολογία και παθογένεση της σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προστατευτικών εμβολίων κατά παθογόνων μικροοργανισμών ιικής προέλευσης. Οι τρέχουσες στρατηγικές εμβολιασμού αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της χαμηλής αποτελεσματικότητας, χαμηλής ανοσογονικότητας και της αντιδραστικότητας. Ο κύριος στόχος της έρευνας κατευθύνεται προς την ανάπτυξη νέων ασφαλών ανοσοενισχυτικών για αύξηση της ανοσογονικότητας των συνθέσεων των εμβολίων και η επαγωγή ισχυρών ανοσοαποκρίσεων “Th1” και “Th2”.

Δρ Γκεσούλη-Βολτυράκη Ανοσοποίηση, Εμβολιασμοί των επαγγελματιών υγείας, φοιτητών και παιδιών, και HPV, Φροντίδα Ηλικιωμένων, Φοιτητές Νοσηλευτικής και Εξάντληση Νοσηλευτών.

Κα Ghobrial Πρωτοβουλίες νοσοκομειακής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς νοσηλευτικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κλινική ανάπτυξη εξειδικευμένων μαθημάτων. Το τρέχον πρόγραμμα σπουδών νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, είναι ένα παράδειγμα που εφαρμόστηκε στην πράξη, το οποίο προέκυψε μέσα από την ευρεία εμπειρία της κα Ghobrial στον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών. Άλλο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι οι πολιτιστικές/πνευματικές πτυχές της υγείας, ιδιαίτερα οι πεποιθήσεις γύρω από τον καρκίνο και άλλες χρόνιες παθήσεις. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η ανάπτυξη/επανασχεδιασμός μοντέλων περίθαλψης που σχετίζονται με την “Έδρα Ελέγχου” του ατόμου και άλλους μηχανισμούς αντιμετώπισης. Επί του παρόντος, ως μέλος ομάδας Δράσης COST, η κα Ghobrial διερευνά τις ανάγκες υγείας των μεταναστών και άλλων προσφύγων στις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες υγείας αυτής της ειδικής ομάδας.

Δρ Χατζηχαραλάμπους 1) Προπονητικές προσαρμογές, αιματολογικές, ορμονικές και ανοσολογικές αποκρίσεις σε νέους και πεπειραμένους παίκτες ποδοσφαίρου· 2) πρόσληψη καφεΐνης, επιδόσεις και κεντρική κόπωση· 3) Κεντρική κόπωση κατά τη διάρκεια άσκησης σε συνθήκες ζέστης· 4) Διατροφική διαχείριση και περιφερειακοί διαμορφωτές της κεντρικής κόπωσης κατά τη διάρκεια άσκησης σε κατάστασης υγείας και ασθένειας·
5) Εργογόνα βοηθήματα/συμπληρώματα και απόδοση στην άσκηση.

Δρ Χατζηγεωργίου Μοριακή Φυσική: Ανάλυση της προσέγγισης Born-Oppenheimer, Αβαλυτική μέθοδος Direct-Potential-Fit για τη θεραπεία και την αναπαράσταση της διατομικών φασματοσκοπικών μετρήσεων, Hμικλασικοί μέθοδοι για τον προσδιορισμό της ενέργειας δυναμικού των διατομικών μορίων, Σταθερές στρεβλώσεις διατομικής φυγόκεντρου, Αναλυτικά μοντέλα για τη δυναμικής ενέργειας διατομικών μορίων, και Ηλεκτραρνητικότητα στα άτομα. Το 1994, σε συνεργασία με τον καθηγητή Robert J. Le Roy, ο Δρ Χατζηγεωργίου εφηύρε το τροποποιημένο μοντέλο δυναμικού Lennard-Jones (MLJ), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία από πολλούς ερευνητές ως ένα διεθνές πρότυπο για την ανάλυση και αναπαράσταση των φασματοσκοπικών δεδομένων. Πιο πρόσφατα, ο Δρ Χατζηγεωργίου έχει συμμετάσχει σε έρευνα για την ατμοσφαιρική χημεία, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, κυρίως στο κομμάτι που αφορά την εξεύρεση εναλλακτικών ψυκτικών μέσων που είναι φιλικά προς το στρώμα του όζοντος. Επίσης, σε σύμπνοια με το έντονο προσωπικό του ενδιαφέρον στις διατροφικές επιστήμες, υπήρξε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου για ένα έρευνα με στόχο τη μέτρηση των ποσοστών παχυσαρκίας και υπερβολικού βάρους στην Κύπρος, καθώς και τις διατροφικές συνήθειες του κυπριακού πληθυσμού.

Κος Λατζουράκης Θέματα ασθενών με νεφροπάθεια, ιδιαίτερα η εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασή τους. Επίσης, νοσοκομειακές λοιμώξεις και οι επιπτώσεις τους στην περίθαλψη των ασθενών. Τέλος, η εκπαίδευση ασθενών με χρόνις παθήσεις.

Κα Νικηταρά Φροντίδα διαβητικών, εκπαίδευση ασθενών, και οι γνώσεις των νοσηλευτών για την εκπαίδευση των ασθενών και τη διαχείριση της αυτοφροντίδας. Επίσης, διαχείριση χρόνιων παθήσεων και η ενδυνάμωση του ασθενή.

Δρ Νούλα Πρωτοβάθμια Φροντίδα της Υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Προαγωγή της Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική, κυρίως η πρόληψη και η ανοσοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού και των φοιτητών, στην Ηπατίτιδα Β.  Άλλοι τομείς έρευνας επικεντρώνονται στις πιθανές επιπτώσεις των γεωμαγνητικών καταιγίδες στην υγεία του ανθρώπου.

Κα Πηλίδη Εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ανάλυση λόγου και πραγματολογία. Πιο συγκεκριμένα, η αναγνώριση των προτύπων επικοινωνίας μέσω της χρήσης της κριτικής ανάλυσης λόγου, μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν εξιτήριο και επαγγελματιών του τομέα της υγείας από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα.

Δρ Παπανδρέου Παιδιατρική κλινική διατροφή, ιδιαίτερα σε σχέση με την παχυσαρκία, τη μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος, καθώς και συναφείς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Επίσης, η επιδημιολογία της παχυσαρκίας στους ενήλικες και η σχέση της με την διατροφική πρόσληψη και συνήθειες.

Δρ Φιλίππου Διατροφή για την πρόληψη των ασθενειών. Συγκεκριμένα: ο γλυκαιμικός δείκτης σε σχέση με τη γνωστική λειτουργία, τις καρδιακές παθήσεις και την πρόληψη και διαχείριση της παχυσαρκίας, γονιδιακή διατροφή και πρόληψη/θεραπεία του καρκίνου, συγκεκριμένες διατροφικές συνήθειες και πρόληψη του καρκίνου, οι επιπτώσεις της νηστείας του Ραμαζανιού στην υγεία, εκπαίδευση σε θέματα διατροφής, και διατροφή και κατάσταση οξείδωσης των αθλητών.

Δρ Ρούπα Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ειδικότερα ο εντοπισμός των παραγόντων που συμβάλλουν στη γένεση δυσκολιών για τους ανθρώπους στην κοινότητα, Εκπαίδευση στη Νοσηλευτική Φροντίδα, Πρόληψη του Καρκίνου και Αποκατάσταση, Γονιμότητας και Οικογενειακός Προγραμματισμός.

Δρ Τσουλούπας Παιδαγωγική του Αθλητισμού και Ψυχολογία του Αθλητισμού. Αθλητισμός Παιδαγωγική και Αθλητικής Ψυχολογίας. (1) Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών γνωστικών αξιολογήσεων των εκπαιδευτών / ρύθμιση του συναισθήματος, των δυσμενών αποτελεσμάτων στον εκπαιδευτικό (συναισθηματική εξάντληση, πρόθεση διεκπεραίωσης), και της αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης εκ μέρους των εκπαιδευτικών των στρεσογόνων παραγόντων εργασάις (π.χ. ανάρμοστη συμπεριφορά μαθητών). (2) Η ενίσχυση / βελτιστοποίηση των συνολικών αθλητικών επιδόσεων και της ποιότητας ζωής μέσω της εφαρμογής των θεωρητικών μοντέλων και τεχνικών διαχείρισης του στρες της Αθλητικής Ψυχολογίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την αξιολόγηση της σωματικής δραστηριότητας των νέων / επίπεδα φυσικής κατάστασης για να αναπτυχθεί σταδιακά ένα πρόγραμμα για τη νεολαία που οδηγεί στην υιοθέτηση και τη διατήρηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, προωθώντας ταυτόχρονα την εννοιολογική κατανόηση των συμπεριφορών της φυσικής/σωματικής δραστηριότητας.

Δρ Βαλιαντής Ατμοσφαιρική ρύπανση, και συγκεκριμένα η συμβολή της ρύπανσης της κυκλοφορίας στην υπέρβαση των επιπέδων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, και οι διαφορετικές τεχνολογίες για τη μείωση των εκπομπών των οχημάτων. Ακόμα, η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συστήματα διαχείρισης ενέργειας, μεταφορές και οι επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα και την κλιματική αλλαγή, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, καθώς και η χρήση των GIS στη μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δρ Yamasaki-Πατρικίου Η ανάπτυξη και πλαστικότητα του νευρικού συστήματος. Η ενεργοποίηση μεμονωμένων νευρώνων ή ενός συγκεκριμένου νευρωνικού πληθυσμό που προσδιορίζονται από την νευροχημική υπογραφή τους. Επίσης, οι επιπτώσεις των τραυματισμών και των ναρκωτικών στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γήρανση και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, νευρομυϊκές διαταραχές, και περιβάλλον και δημόσια υγεία.

Δρ Ζαμπέλας Διατροφή και Υγεία του Παιδιού, Μεσογειακή Διατροφή, Παχυσαρκία, Διαβήτη, Καρδιαγγειακές Παθήσεις.