Έρευνα/Δημοσιεύσεις

Όλα τα μέλη ΔΕΠ (πλήρους απασχόλησης) του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα συνοψίζονται στα Στοιχεία Σχολής και μια σύντομη περιγραφή δίνεται παρακάτω. Παρακαλούμε, εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πρακτική εμπειρία στον τομέα της έρευνας, επικοινωνήστε με τα μέλη ΔΕΠ.

Δρ Ανδρέου Αγωγή της Υγείας και Διατροφής, η Τροποποίηση της Συμπεριφοράς για τη Διαχείριση Βάρους, Γήρανση και Διατροφή, Ανάλυση της Κυπριακής Διατροφής και Βάσης Δεδομένων Υγείας, Αθλητισμός και Διατροφή, και Αγωγή Υγείας και Διαιτιτικής, ειδικά Διατροφικές Διαταραχές, Παχυσαρκία, Αξιολόγηση της Εκτίμησης της Ποιότητας στην Κλινική Τοποθέτηση, Μεσογειακή Διατροφή και Γνωστική Λειτουργία Ηλικιωμένων και Παιδιών, Διατροφικές Πληροφορίες που Παρέχονται στους Ασθενείς από Παραϊατρικά Επαγγέλματα.

Δρ Αφάμης (i) Ο όγκος και η ενυδάτωση των μυϊκών κυττάρων, και πώς αυτά επηρεάζουν την αθλητική απόδοση και ικανότητα· (ii) Εργογόνα βοηθήματα στον αθλητισμό, η διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων ορισμένων συμπληρωμάτων διατροφής, και (iii) Ασκηση και Υγεία των εφήβων, η διερεύνηση θεμάτων άσκησης και υγείας των παιδιών γυμνασιακής-λυκειακής ηλικίας στην Κύπρο και το πώς μπορούμε να κάνουμε πρακτικές και χρήσιμες αλλαγές για ένα καλύτερη και υγιέστερο μέλλον μέσω της σωματικής δραστηριότητας.

Δρ Χαραλαμπίδου Περιβάλλον, Βιοποικιλότητα, Οικολογία, Παρατήρηση Πουλιών και Διατήρηση.

Δρ Χαραλάμπους Ανατομική Έρευνα: Κυτταρική Βιολογία, Μικροσκοπική, Υπερδομική και Χειρουργική Ανατομία. Έρευνα στην Ιατρική Εκπαίδευση: Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Ιατρική Εκπαίδευση· Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Κα Χρυσαφή Γενική Χειρουργική και Νοσηλευτική Χειρουργική, Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους πάνω σε θέματα υγείας που αφορούν την πρόληψη των επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση, Ο Μέντορας στη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, και Εκπαίδευση των ασθενών και των οικογενειών τους σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Υγείας για την πρόληψη ασθενειών στην κοινότητα.

Δρ Κωνσταντίνου Κατανόηση των μοριακών μηχανισμών / οδών σηματοδότησης που οδηγούν στην απόπτωση. Διευρεύνηση των μηχανισμών ρύθμισης της απόπτωσης από τον καταστολέα όγκου p53 και διερεύνηση της σύνδεσης με την αναστολή μετάφρασης. Πώς μη-εξαρτώμενες από τις κασπάσες οδοί απόπτωσης ρυθμίζονται από φυσικούς (π.χ. ισομορφές της βιταμίνης Ε) ή συνθετικούς παραγόντες και ποιες οι δυνατοτήτες ανάπτυξης των εν λόγω παραγόντων για χημειοπροληπτικές/χημειοθεραπευτικές θεραπείες.

Δρ Δημολιού Ο προσδιορισμός παραγόντων (αυξητικοί παράγοντες, κυτοκίνες και συστατικά εξωκυτταρικής μήτρας) και η διασαφήνιση των υποδοχέων τους και των μηχανισμών μεταγωγής σήματος υπεύθυνων για τον ανώμαλο κυτταρικό πολλαπλασιασμό ή/και την απόπτωση των κυττάρων στην καρδιαγγειακή και σε νόσους που συνδέονται με τη γήρανση. Ο ρόλος των λιπιδίων, λιποπρωτεϊνών και αντι-οξειδωτικών στη γήρανση των κυττάρων.

Δρ Φαραζή Η επιδημιολογία του καρκίνου στην Κύπρο: ο στόχος είναι η μελέτη της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου και της σχετικής θνησιμότητας στην Κύπρο. Ο εντοπισμός δυνητικών γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου στην Κύπρο, μέσω γεωχωρικών, κοινωνικοοικονομικών και εθνολογικών μελετών σχετικά με την εμφάνιση καρκίνου. Μετα-ανάλυση της γενετικής προδιάθεσης για διάφορους τύπους καρκίνου: ο στόχος είναι ο εντοπισμός των γονιδίων που σχετίζονται με τη γενετική προδιάθεση για διαφορετικούς τύπους καρκίνου, μέσω της ανάλυσης της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Μόλις εντοπιστούν τέτοια γονίδια, θα σχεδιαστούν γενετικές μελέτες για να διερευνηθεί η κατάσταση αυτών των γονιδίων στον Κυπριακό πληθυσμό. Μοντελοποίηση της δυναμικής της γονιδιακής έκφρασης στον καρκίνο: ο στόχος είναι η μοντελοποίηση του συσχετισμού μεταξύ μεταβολών στη γονιδιακή έκφραση και στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου, καθώς και η ανταπόκριση των ασθενών σε θεραπεία με χρήση μοντέλων κυτταρικής καλλιέργειας και δεδομένων από ασθενείς με καρκίνο. Βελτίωση της πρόληψης και πρόγνωσης του καρκίνου στην Κύπρο: ο στόχος είναι να αξιολογηθούν τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου στην Κύπρο (π.χ. πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του μαστού), η χρήση των προγνωστικών τεστ για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, καθώς και η μελέτη της “καρκινικά επικίνδυνης” συμπεριφοράς των ανθρώπων που ζουν στην Κύπρο.

Δρ Φελέκκης Ο ρόλος των microRNAs σε διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές βιολογικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, ο ρόλος των miRNAs στην ανάπτυξη και την πρόοδο των κληρονομικών ασθενειών των νεφρών και του καρκίνου του μαστού. Η συμβολή των miRNAs στην εξέλιξη, με τη χρήση της βιοπληροφορικής και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων. Η λειτουργία των miRNAs στα φυτά.

Δρ Καστάνος