Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας Παιδιών με μεταναστευτική Βιογραφία

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η κα Θέμις Χριστοφίδου, Γενική Διευθύντρια Εκπαίδευσης Νεολαίας Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.