Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Έδρας UNESCO του Παν. Λευκωσίας και Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΝ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας έχει εκδοθεί βιβλίο με τίτλο «Η Καλλιτεχνική Παιδεία στη Δημόσια Εκπαίδευση της Κύπρου- Συνέργειες και Προοπτικές»

Μνημόνιο συνεργασίας  υπογράφτηκε μεταξύ της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική, εκπαιδευτική, πολιτιστική και άλλη συνεργασία τους, μέσα από κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως αποτέλεσμα της μέχρι τώρα συνεργασίας των δύο φορέων, έχει πρόσφατα εκδοθεί βιβλίο με τίτλο «Η Καλλιτεχνική Παιδεία στη Δημόσια Εκπαίδευση της Κύπρου – Συνέργειες και Προοπτικές». Το βιβλίο επιμελήθηκαν η Δρ. Έλενα Θεοδούλου Χαραλάμπους και ο Δρ. Αιμίλιος Α Σολωμού

Το μνημόνιο συνεργασίας, που έχει διάρκεια τεσσάρων ετών, υπογράφτηκε την Τετάρτη, 20 Απριλίου, από τον Διευθυντή της Έδρας UNESCO, Δρ. Αιμίλιο Α. Σολωμού, και τον κ. Παύλο Παρασκευά, Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.