Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με έδρα τη Λευκωσία που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σοφία Α. Μιχαηλίδου, Διευθύντρια του ΓΤΠ, ως ο εκδοτικός φορέας για τις κυβερνητικές εκδόσεις και στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής του στον τομέα των εκδόσεων γενικότερα, και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με έδρα τη Λευκωσία που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δρα Αιμίλιο Αντωνίου Σολωμού, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Διοίκησης και Διευθυντή της Έδρας UNESCO, με στόχο την έκδοση φωτογραφικού λευκώματος με φωτογραφίες του Λεύκιου Ζαφειρίου από τα κατεχόμενα, συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. ΠΜΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για την εν λόγω έκδοση.

1.2. Η παρούσα Συμφωνία εξειδικεύει το πλαίσιο της συνεργασίας, τους απαιτούμενους όρους καθώς και τις πρόνοιες για τη στήριξη από πλευράς του ΓΤΠ της εν λόγω έκδοσης.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

2.1. Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή την ημέρα υπογραφής της και θα ισχύει για έναν χρόνο.

3  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1.  Το ΓΤΠ ως εκδοτικός φορέας της Κυβέρνησης και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υλοποίηση εκδόσεων οι οποίες προωθούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, ενδιαφέρεται για την έκδοση φωτογραφικού λευκώματος σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά Γαλλικά), με φωτογραφίες και αντίστοιχες λεζάντες του Λεύκιου Ζαφειρίου από τα κατεχόμενα, με σκοπό την προώθησή του τόσο στο κυπριακό κοινό όσο και στο εξωτερικό.

3.2.  Το ΓΤΠ συμφωνεί στη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την έκδοση του λευκώματος ως ακολούθως:

  • Το ΓΤΠ αναλαμβάνει την επιμέλεια (γλωσσική και σχεδιασμού) της έκδοσης.
  • Το ΓΤΠ αναλαμβάνει τον συντονισμό σχεδιασμού της έκδοσης.
  • Το ΠΠ αναλαμβάνει τις εκτυπωτικές δαπάνες (εκτύπωση σε 2000 αντίτυπα) καθώς και το κόστος σχεδιασμού του έντυπου υλικού.
  • Το ΠΠ αναλαμβάνει την προβολή της έκδοσης.
  • Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναλαμβάνει το κόστος μετάφρασης σε αγγλικά και γαλλικά.

3.3.  Εκτός από το πλαίσιο της θεσμοθετημένης συνεργασίας μεταξύ ΠΠ και Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την εν λόγω έκδοση, το ΠΠ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μπορούν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους και σε από κοινού δράσεις κατά τη διάρκεια του έτους και σε άλλους τομείς όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, η διεξαγωγή ερευνών και μελετών, κοινά προγράμματα εκπαίδευσης κ.ά.

3.4.  Για την επίβλεψη της αποτελεσματικής υλοποίησης των συμφωνηθέντων, το ΠΠ ορίζει τον Χρίστο Αβρααμίδη, Ανώτερο Φωτογράφο του ΠΠ, και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, αντίστοιχα.

3.5.  Το εν λόγω Λεύκωμα δεν θα διατίθεται προς πώληση.