Διορισμός του Δρ. Αιμίλιου Α. Σολωμού στο Δ.Σ του Οργανισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συγχαίρει τον Δρ. Αιμίλιο Α. Σολωμού, Διευθυντή της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο οποίος διατέλεσε και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Πανεπιστημίου κατά την περίοδο 2010-2018, για το διορισμό του στο νεοσυσταθέντα «Οργανισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων».

Κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον διορισμό του Δρ. Αιμίλιου Α Σολωμού στο Συμβούλιο του Οργανισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποτελείται από 5 μέλη από διάφορα Υπουργεία και ένα αριστίνδην μέλος εκτός της δημόσιας υπηρεσίας. Ο διορισμός είναι για 30 μήνες με πιθανότητα ανανέωσης για άλλους 30 μήνες.

Κύριοι σκοποί του οργανισμού, μεταξύ άλλων, είναι η διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον τομέα του Πολιτισμού καθώς επίσης και η διαρκής στήριξη, επιμόρφωση και ενδυνάμωση των καλλιτεχνών και της σύγχρονης δημιουργίας στην Κύπρο. Επιπλέον, σκοπεύει στην επιμόρφωση σε θέματα που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση και εφαρμογή της εθνικής πολιτιστικής πολιτικής στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα.