Εκπαιδευτικό Σεμινάριο – Κοινωνική Δικαιοσύνη και Πολιτισμικός Πλουραλισμός στη διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Η Ενασχόληση με τις Φωνές των Παιδιών – 9 Φεβρουαρίου 2019

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με την έδρα UNESCO και την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων διοργάνωσαν στις 9 Φεβρουαρίου εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μια σειρά εξελίξεων, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, όπως η αναπτυσσόμενη οικονομική ολοκλήρωση και παγκοσμιοποίηση, η διεθνής μετανάστευση, η ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, ο πλουραλισμός αξιών και τρόπων ζωής, καθιστούν αναγκαία την ανταπόκριση των σχολικών μονάδων σε αυτά τα κοινωνικο-πολιτικά, πολιτιστικά και οικονομικά φαινόμενα, μέσω της αναθεώρησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες βελτίωσης των πολιτισμικά πλουραλιστικών σχολείων αποτελεί και η προώθηση της συμπερίληψης διαμέσου της ακρόασης των φωνών όλων ανεξαιρέτως των μαθητών με την ουσιαστική συμμετοχή τους στον καθορισμό των στόχων της σχολικής μονάδας, στο σχεδιασμό σημαντικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη και στη διεξαγωγή αξιολογήσεων καθώς και στη λήψη αποφάσεων. Μέσω της ενασχόλησης με τις φωνές των παιδιών, είναι εφικτή η οικοδόμηση επιτυχημένων διαπολιτισμικών πολιτικών οι οποίες θα επιφέρουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στα σχολεία και θα στηρίζουν την πολιτισμική πολυμορφία, συμβάλλοντας στη μείωση των διακρίσεων και του αποκλεισμού.

Χαιρετισμούς απεύθυναν:

  • Παναγιώτης Αγγελίδης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
  • Αιμίλιος Α. Σολωμού, Διευθυντής της Έδρας UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
  • Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λάρισας.
  • Ελένη Αναστασοπούλου, Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν:

Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων.

Ελένη Γρίβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Χριστιάνα Καρούσιου, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κωνσταντίνος Μάγος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απόστολος Σωτηρίου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δήμητρα Μακρή, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Θεσσαλίας.

 

Το σεμινάριο έκλεισε με συζήτηση πάνω στα θέματα που παρουσιάστηκαν, την οποία συντόνισε ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθ. Παναγιώτης Αγγελίδης.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε αποσπάσματα από τις πιο πάνω ομιλίες:

https://globaltraining.webex.com/globaltraining/lsr.php?RCID=e7b2ff5dfa4af6262aa618c2ee2ae88f