Η Σημασία των Παγκόσμιων και Περιφερειακών Ενεργειακών Μεταβολών για την Κύπρο

By Zenonas Tziarras

Η ενέργεια και κατ’ επέκταση η ενεργειακή πολιτική και ασφάλεια κατέχουν κεντρική θέση στις διεθνείς ανησυχίες αυτού του αιώνα. Ταυτόχρονα, είναι ένας τομέας που άμεσα ή έμμεσα επιδρά στις διεθνείς σχέσεις, την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία, ακόμα και την ατομική καθημερινότητα. Επιπλέον, το κόστος και η διαθεσιμότητα των διάφορων πηγών επηρεάζεται από γεωπολιτικές και γεωοικονομικές πραγματικότητες και αντίστροφα. Συνεπώς, το ζήτημα της ενέργειας και οι διάφορες διαστάσεις που εμπεριέχει δεν αφήνει κανένα κράτος ανεπηρέαστο, είτε αυτό είναι παραγωγός, καταναλωτής, ή διαμετακομιστικός κόμβος ενέργειας.

Download full text in PDF

pdf Global and Regional Energy Shifts
File size: 319 KB

Click to read