ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΝΩΡΙΣ, ΑΥΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

  

Μαρίνα Σάββα, Διευθύντρια Γραφείου Γενικού Γραμματέα ΚΕ ΑΚΕΛ

«Να μην ξεκινήσουν οι συνομιλίες, γιατί λÏŒγω των οικονομικÏŽν μας προβλημάτων θα μας στριμÏŽξουν να δεχτούμε απαράδεκτη λύση», λένε κάποιοι.

 

Ορθά ο ΠρÏŒεδρος Αναστασιάδης ζήτησε και πήρε χρÏŒνο μετά τις ραγδαίες εξελίξεις του Μάρτη του 2013 και τις βίαιες για την οικονομία αποφάσεις που έλαβε στο Eurogroup.

ÎŒμως τα πράγματα στο ΚυπριακÏŒ δεν μπορούν να παραμείνουν στάσιμα, μέχρι «να έρθει ανάπτυξη». Ούτε μπορούμε να αφήνουμε το χρÏŒνο να περνά, επειδή φοβÏŒμαστε ÏŒτι ίσως να είμαστε «επιρρεπείς στους εκβιασμούς».

 

Η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και η οικονομική εξάρτηση απÏŒ την ΤρÏŒικα έχουν οδηγήσει την Κύπρο σε πρωτÏŒγνωρη κατάσταση, με ανοιχτÏŒ το ενδεχÏŒμενο εκμετάλλευσης της απÏŒ ορισμένους για να επιχειρήσουν επιβολή απαράδεκτης λύσης στο ΚυπριακÏŒ. Θα ήταν, ÏŒμως, λάθος αυτÏŒς ο κίνδυνος να μας  αποπροσανατολίσει απÏŒ τον πάγιο και σταθερÏŒ στÏŒχο για επίτευξη λύσης. Εξάλλου, η δεινή οικονομική κατάσταση της Κύπρου καθιστά ακÏŒμα πιο επιτακτική την ανάγκη για λύση. Λύση δίκαιη, λειτουργική και βιÏŽσιμη, θα δÏŽσει σημαντική ÏŽθηση στην οικονομία που βουλιάζει συνεχÏŽς χωρίς προοπτική ουσιαστικής ανάκαμψης στο προβλεπτÏŒ μέλλον, λÏŒγω των συνταγÏŽν της ΤρÏŒικα.

 

Το διχοτομικÏŒ στάτους κβο είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο για την επιβίωση των ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων στην κοινή τους πατρίδα. Κάθε μέρα που περνά η διχοτÏŒμηση έρχεται ÏŒλο και πιο κοντά. Παραφράζοντας τη γνωστή ρήση, αν σήμερα νομίζουμε ÏŒτι είναι πολύ νωρίς, αύριο ίσως να είναι πολύ αργά.

 

Γι΄αυτÏŒ το ΑΚΕΛ θα στηρίξει το διάλογο που πρÏŒκειται να ξεκινήσει. Έχουμε τοποθετηθεί άπειρες φορές και προεκλογικά και μετεκλογικά, για να εκφράσουμε τις διαφωνίες μας με τις κατά καιρούς θέσεις που εξέφρασε ο κ. Αναστασιάδης στο ΚυπριακÏŒ. Τοποθετηθήκαμε ξεκάθαρα και σε κάτι ακÏŒμα: δεν πρÏŒκειται να κινηθούμε ρεβανσιστικά, ανταποδίδοντας τις συμπεριφορές άλλων κομμάτων έναντι του Δ. ΧριστÏŒφια ÏŒταν διαπραγματευÏŒταν το ΚυπριακÏŒ. Είναι κατανοητÏŒ ÏŒτι κανένας δεν πρÏŒκειται να ζητήσει απÏŒ κανένα να ακυρÏŽσει τις θέσεις του. Εξάλλου, ο ΠρÏŒεδρος είχε και έχει το ελεύθερο να αποφασίσει αν θα πάει σε συνομιλίες καθÏŽς και τους χειρισμούς που θα κάνει σε αυτές. Η δική μας στήριξη στη διαδικασία που θα ξεκινήσει είναι δεδομένη, εφÏŒσον ο ΠρÏŒεδρος της Δημοκρατίας παραμείνει συνεπής στις αρχές λύσης του Κυπριακού, μακριά απÏŒ παλινδρομήσεις και αντιφάσεις και εφÏŒσον λειτουργήσει με την απαραίτητη συλλογικÏŒτητα.


To download the article (pdf format) click here