Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Προκλήσεις και Περιορισμοί

Ανδρέας Θεοφάνους

(με τη συμβολή ομάδας εργασίας)

 

Το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας παρουσίασε την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου, 2017, το Κείμενο Πολιτικής με θέμα «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ – Προκλήσεις και Περιορισμοί», του Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους (με τη συμβολή ομάδας εργασίας).

 

Μελέτη

Παρουσίαση

Συνοπτική περίληψη