Η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, συνεχίζει με έντονο ρυθμό της δραστηριότητες της στο πλαίσιο του Διαπολιτιστικού Διαλόγου, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Παιδείας, με συμμετοχή σε διεθνή Συνέδρια, που στοχεύουν σε αυτή τη φάση στην ίδρυση δικτύων των Εδρών, όπως προβλέπει ο προγραμματισμός του Διεθνούς Οργανισμού.

«Στόχος είναι η καλύτερη συνεργασία των Εδρών με το αυτό αντικείμενο», υπέδειξε ο καθηγητής Αιμίλιος Σολωμού, διευθυντής της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Ο Δρ Σολωμού μετείχε σε δύο σημαντικά Συνέδρια, στο Ισραήλ και στη Ρουμανία, ενώ στο τέλος του μήνα θα εκπροσωπήσει την Έδρα του Πανεπιστημίου στη μεγάλη Διάσκεψη της UNESCO στο Παρίσι, όπου θα συνέλθουν όλες οι έδρες με αντικείμενο τον Διαπολιτισμικό Διάλογο.

Στο Ισραήλ η συνάντηση είχε δύο μέρη. Στην πρώτη, που έγινε σε κλειστό κύκλο, το θέμα ήταν «Ο Μυστικισμός στους Αγίους Τόπους», ενώ στη δεύτερη, που ήταν ανοικτή για το κοινό, το θέμα ήταν «Καθορίζοντας το Ιερό». Ακούστηκαν εισηγήσεις από Ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους θρησκευτικών δογμάτων, που εδρεύουν στην Ιερουσαλήμ.

Στη Ρουμανία, το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου διοργάνωσε Συνέδριο των Εδρών από τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης (Βαλκάνια), με στόχο τη δημιουργία δικτύου των Εδρών της περιοχής. Συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την Εκπαίδευση, την Αειφόρο Ανάπτυξη και τη Διοίκηση.

Στο Παρίσι στις 22,23,24 Νοεμβρίου 2017, θα συνέρθουν οι ΄Εδρες που έχουν ως αντικείμενο τους τον Διαπολιτισμικό και Δια-θρησκευτικό Διάλογο, με κύριο αντικείμενο την καλύτερη ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας και σχέσεων.

«Σε μια δύσκολη εποχή για τον Διεθνή Οργανισμό, οι Έδρες UNESCO καλούνται να διαδραματίσουν αυξημένο και ενεργό ρόλο, για τη διαφύλαξη της τόσο σημαντικής προσφοράς τους στη Διεθνή Κοινότητα» πρόσθεσε ο κ. Σολωμού.