ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

20 January 2013

 

 

Μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προκηρύσσει από τις 7 Ιανουαρίου μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2013 διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το κρατικό φοιτητικό πακέτο, με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
 
Δικαίωμα Υποβολής αίτησης
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνο οι ευρωπαίοι, προπτυχιακοί φοιτητές (Bachelor) του Πανεπιστημίου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, των οποίων το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα της οικογένειάς τους για το έτος 2011 ΔΕΝ ξεπερνά τις €12,000. Για την παραχώρηση των επιδομάτων, καθορίζεται ως μέγιστο όριο ακαδημαϊκών ετών η κανονική διάρκεια σπουδών (4 έτη) συν ένα ακαδημαϊκό έτος παράταση. Είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι και δύο έτη, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας.
 
Βοηθήματα Οικονομικής Στήριξης
 

 
Ανώτατο όριο
Ετήσιου
Βοηθήματος
 
·        Στέγαση (€150 x 12 μήνες)
         1,800
·        Σίτιση (€7 x 156 μέρες)
         1,092
·        Αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων
         μέχρι 300
·        Αγορά ή αναβάθμιση Η/Υ
(μόνο για πρωτοετείς φοιτητές)
        μέχρι 500
 
Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στο «Έντυπο αίτησης» και στο έντυπο «Κριτήρια-Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού».
 
Έντυπα Αιτήσεων
 
“Έντυπα αιτήσεων” και “Κριτήρια-Οδηγίες” διατίθενται επίσης από τον Χώρο Υποδοχής του Europa Building, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (Students Affairs) και τον Χώρο Υποδοχής (Reception) του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου.
 
Οι αιτήσεις αφού συμπληρωθούν και επισυναφθούν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, να παραδοθούν στον Χώρο Υποδοχής του Europa Building από Δευτέρα - Παρασκευή    9:00-12:30 και 14:30-17:00, το αργότερο μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2013.
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι με βάση οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόθεσμες αιτήσεις ή αιτήσεις με ελλιπή πιστοποιητικά ΔΕΝ θα γίνονται δεχτές.
 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22841500 / 22841700.