Γιαγλής: Η Κύπρος να εισέλθει στον πυρήνα των κρυπτονοµισµάτων

To blockchain και τα κρυπτονοµίσµατα πρόκειται σύντοµα να αλλάξουν όχι µόνο τον τρόπο που γίνονται οι συναλλαγές, αλλά και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων γενικότερα και η Κύπρος πρέπει να προλάβει το τρένο των εξελίξεων, σηµειώνει ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον (Institute For the Future, IFF) Γιώργος Γιαγλής.

Η τεχνολογία και το διαδίκτυο µεταβάλλονται και εξελίσσονται συνεχώς. Η οικονοµία συνεπώς δεν θα µπορούσε να µείνει ανεπηρέαστη. Τα τελευταία χρόνια, έχει παρουσιαστεί µια νέα µορφή χρήµατος – τα κρυπτονοµίσµατα – αναταράσσοντας την αγορά των συµβατικών νοµισµάτων και των χρηµατιστηρίων.

Αν και τα κρυπτονοµίσµατα υπάρχουν από το 1983, διαδόθηκαν περισσότερο το 2009 µε την έκρηξη του αποκεντρωµένου νοµίσµατος Bitcoin. Σήµερα βρίσκεται στην κορυφή των κρυπτονοµισµάτων µαζί µε τα Ethereum, Litecoin, Dogecoin κ.ά.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου για το Μέλλον, Γιώργος Γιαγλής, µιλά στο Forbes σχετικά µε τη σηµασία των κρυπτονοµισµάτων τόσο για ένα κράτος, όσο και για τις επιχειρήσεις. Αναφέρεται επίσης στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα που προσφέρει το πανεπιστήµιο σε σχέση µε κρυπτονοµίσµατα. Ανάµεσα στις επιτυχίες του University of Nicosia, είναι και το διεθνές συνέδριο Decentralized, το οποίο έχει θέµα τις νέες εξελίξεις γύρω από τα κρυπτονοµίσµατα και διοργανώνεται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά και δεύτερη συνεχόµενη στην Αθήνα (30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεµβρίου 2019).

  • Πόσο σηµαντικό είναι ένα κρυπτονόµισµα για µια χώρα και ειδικότερα για την Κύπρο; 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει συντελεστεί µια πραγµατική επανάσταση στον τρόπο που αντιλαµβανόµαστε την έννοια του χρήµατος. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τεχνολογία έχει επιτρέψει την έκδοση χρηµατικών µέσων απευθείας στο διαδίκτυο, χωρίς τον έλεγχο από κάποια κεντρική ή τραπεζική Αρχή. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά µπορούµε να υλοποιήσουµε «προγραµµατιζόµενο» χρήµα, το οποίο µπορεί να αυτενεργεί µε βάση τις εντολές που του έχει δώσει ο ιδιοκτήτης του.

Οι δυνατότητες αυτές είναι πρωτόγνωρες και είναι ακόµα πολύ νωρίς για να κατανοήσουµε σε βάθος τις πλήρεις συνέπειές τους. Για τον λόγο αυτό, πολλά προηγµένα κράτη, αλλά και κεντρικές τράπεζες, παρακολουθούν µε προσοχή τις τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν τις νέες δυνατότητες, αλλά και να προλάβουν τυχόν αναδυόµενα προβλήµατα. Η Κύπρος πρέπει να ενταχθεί στον πυρήνα αυτών των χωρών, ώστε να µη µείνει πίσω, ιδίως λόγω της µεγάλης σηµασίας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα για την οικονοµία του νησιού.

  • Είναι για όλους το blockchain;

Να ξεκαθαρίσουµε, κατ’ αρχάς, ότι το blockchain δεν ταυτίζεται µε τα ψηφιακά νοµίσµατα. Είναι απλώς η τεχνολογία πάνω στην οποία έχουν υλοποιηθεί τα νοµίσµατα αυτά, αλλά η ίδια τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη πληθώρας άλλων ψηφιακών εφαρµογών. Αναµένω ότι τα επόµενα χρόνια το blockchain θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός νέου διαδικτύου, τουλάχιστον µε την έννοια της δυνατότητας ανταλλαγής κάθε είδους ψηφιακής αξίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Στο βαθµό που ισχύει κάτι τέτοιο, φυσικά και αφορά όλους, καθώς θα αλλάξει τη ζωή µας τουλάχιστον όσο την άλλαξε το ίντερνετ τα προηγούµενα 20 χρόνια.

  • Οι επιχειρήσεις πώς µπορούν να επωφεληθούν από τα κρυπτονοµίσµατα;

Υπάρχουν πολλές εφαρµογές στις οποίες τα ψηφιακά νοµίσµατα φαίνεται να υπερτερούν των παραδοσιακών, για παράδειγµα στην ταχύτητα και το κόστος εκτέλεσης διασυνοριακών πληρωµών ή στη δυνατότητα αξιοποίησής τους για άντληση επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Όµως, προκειµένου οι επιχειρήσεις να επωφεληθούν στο µέγιστο από αυτές τις δυνατότητες, απαιτείται ένα εθνικό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για όλους και να είναι φιλικό προς τις επενδύσεις. Ευτυχώς, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστηµα έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες, για παράδειγµα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  • Τι γίνεται µε τις εταιρείες που δεν ακολουθούν τις νέες ψηφιακές τάσεις;

Ζούµε σε µια εποχή ραγδαίου ψηφιακού µετασχηµατισµού. Επτά στις δέκα µεγαλύτερες εταιρείες παγκοσµίως από άποψη κεφαλαιοποίησης είναι πλέον εταιρείες τεχνολογίας και η τάση είναι επιταχυνόµενη. Νέες τεχνολογίες, όπως το blockchain, η τεχνητή νοηµοσύνη, το διαδίκτυο των πραγµάτων και άλλες, υπόσχονται να αλλάξουν ριζικά τις µελλοντικές οικονοµίες και κοινωνίες. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι προφανές πως οι εταιρείες που επιλέγουν να µη βρίσκονται στην αιχµή του ψηφιακού µετασχηµατισµού θα αντιµετωπίσουν σύντοµα, αν δεν αντιµετωπίζουν ήδη, προβλήµατα ανταγωνιστικότητας ή και επιβίωσης στην παγκόσµια αγορά.

  • To University of Nicosia είναι από τα πρώτα πανεπιστήµια που δέχεται πληρωµές σε Bitcoin για τα έξοδα φοίτησης. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;

Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας ξεκίνησε να δέχεται πληρωµές διδάκτρων, αλλά και να διενεργεί πολλών ειδών πληρωµές σε Bitcoin ήδη από το 2013. Υπήρξε το πρώτο πανεπιστήµιο παγκοσµίως που εισήγαγε αυτή την καινοτοµία, µαζί µε ένα επίσης πρωτοποριακό πλήρες online µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών στην τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά νοµίσµατα (MSc in Digital Currency). Όπως προείπα, οι πρωτοβουλίες αυτές εδράζονται στην πεποίθηση ότι οφείλουµε να παραµένουµε στην αιχµή της τεχνολογικής καινοτοµίας και να εκπαιδεύουµε τα στελέχη και τους επιχειρηµατίες του αύριο σε τοµείς που αναµένεται να υπάρχει στο µέλλον τεράστια ζήτηση στην αγορά εργασίας.

  • Πώς διευκολύνονται οι φοιτητές µε αυτό τον τρόπο; Ποια τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα;

Οι φοιτητές που επιλέγουν την πληρωµή µε Bitcoin διευκολύνονται σηµαντικά τόσο σε όρους ταχύτητας διεκπεραίωσης της συναλλαγής (η πληρωµή γίνεται άµεσα) όσο και, κυρίως, σε όρους κόστους (η πληρωµή είναι σχεδόν δωρεάν, σε αντίθεση µε τα τραπεζικά εµβάσµατα). Για ένα πρόγραµµα, όπως το MSc in Digital Currency, όπου η πλειοψηφία των φοιτητών βρίσκεται στο εξωτερικό, η πληρωµή σε ψηφιακό νόµισµα αποτελεί τεράστιο πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις διασυνοριακές τραπεζικές πληρωµές. Ακόµη, το πανεπιστήµιο προσφέρει επιπλέον έκπτωση σε πληρωµές µε Bitcoin, προκειµένου να δώσει κίνητρο χρήσης αυτού του τρόπου πληρωµής από τους φοιτητές.

  • Έχοντας υπόψη ότι η αξία του Bitcoin µεταβάλλεται συνεχώς, πώς το πανεπιστήµιο εξασφαλίζει τα δίδακτρα;

Παρόλο που οι φοιτητές πληρώνουν σε Bitcoin, το Πανεπιστήµιο στην πραγµατικότητα εισπράττει απευθείας ευρώ, χρησιµοποιώντας εταιρείες πληρωµών που κάνουν την ενδιάµεση µετατροπή. Έτσι, δεν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος για το Πανεπιστήµιο.

  • Σε ποιους απευθύνονται τα µαθήµατα του «Master of Science Degree in Digital Currency»; Τι χρειάζεται να γνωρίζουν από πριν και τι θα αποκτήσουν µε το πέρας των σπουδών; 

Τα µαθήµατα απευθύνονται σε όλους τους απόφοιτους προπτυχιακών πανεπιστηµιακών σπουδών, ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης του πρώτου πτυχίου τους. Το µόνο που απαιτείται είναι θέληση να γνωρίσουν την τεχνολογία blockchain και τα ψηφιακά νοµίσµατα. Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρώτα ένα δωρεάν online µάθηµα (MOOC) και στη συνέχεια, µπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να εγγραφούν στο πλήρες µεταπτυχιακό πρόγραµµα. Περισσότερες λεπτοµέρειες και ηλεκτρονική εγγραφή στο δωρεάν MOOC µπορεί να γίνουν στο www.digitalcurrency.unic.ac.cy.

  • Το συνέδριο DECENTRALIZED έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ευρώπης σχετικά µε τις νέες εξελίξεις στα κρυπτονοµίσµατα. Τι µπορεί να µάθει κανείς από αυτό;

Το συνέδριο Decentralized είναι το µεγαλύτερο και πληρέστερο ευρωπαϊκό συνέδριο στο blockchain και διοργανώνεται φέτος για 3η συνεχόµενη χρονιά. Το συνέδριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυµεί να ενηµερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο: στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών, φοιτητές, ακαδηµαϊκοί, κ.ά. Το περυσινό συνέδριο παρακολούθησαν πάνω από 1.200 σύνεδροι, ενώ φέτος αναµένονται πολύ περισσότεροι. Το φετινό συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα από 30 Οκτωβρίου ως 1 Νοεµβρίου. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο www.decentralized.com.

  • Ποια τα επόµενα βήµατα του Πανεπιστηµίου σε αυτό τον τοµέα; 

Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, ανταποκρινόµενο στις προκλήσεις των καιρών και θέλοντας να παραµείνει στην αιχµή της πρωτοπορίας, δηµιούργησε πρόσφατα το Ινστιτούτο για το Μέλλον (Institute for the Future, IFF), το οποίο θα στεγάζει πλέον όλες τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστηµίου σε τεχνολογίες της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης. Σε συνεργασία µε άλλα πανεπιστήµια, αλλά και εταιρείες, από όλο τον κόσµο, φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε ένα πρότυπο ερευνητικό κέντρο γύρω από τις τεχνολογικές, επιχειρηµατικές, οικονοµικές, κοινωνικές, αλλά και ηθικές διαστάσεις του blockchain, των ψηφιακών νοµισµάτων, της τεχνητής νοηµοσύνης, αλλά και των άλλων εκθετικών τεχνολογιών που οδηγούν στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κόσµου µας.

Συνέντευξη απο: Μάριος Ρούσσος