Ευρωπαϊκός Χάρτης Οδικής Ασφάλειας

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ο δικός μας τρόπος να Αγκαλιάσουμε τη Ζωή

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών, αποτελούμενη από εταιρείες, συλλόγους, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιες αρχές. Οι φορείς αυτοί  αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων και μοιράζονται τις επιτυχημένες πρακτικές τους, προκειμένου να επιλύσουν τα προβλήματα οδικής ασφάλειας που αντιμετωπίζουν στο καθημερινό τους περιβάλλον. Στόχος της Χάρτας είναι να βοηθήσει στη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Τη Χάρτα έχουν υπογράψει περισσότεροι από 1.450 φορείς.

Από τις 11 Φεβρουαρίου 2009, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ενταχθεί στη μεγαλύτερη κοινότητα οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, προκειμένου να εκφράσει την ανησυχία του, αλλά και να αναλάβει δράση για την επίλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας στο νησί.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη προγραμματίσει μια σειρά δράσεων, αρχής γενομένης με το εξής:

Εκστρατεία Δημιουργίας Αφίσας

Έχει αρχίσει μια εκστρατεία για τη φιλοτέχνηση αφίσας στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, στα πλαίσια της οποίας το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αποστείλει σε σχολεία και άλλους φορείς με τους οποίους συνδέεται, το εξής:

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα [ENWA]

Η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα (European Night Without Accident – ENWA) είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που διοργανώνεται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου, έξω από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης σε όλη την Ευρώπη. Σε κάθε κλαμπ νεαροί εθελοντές καλωσορίζουν στην είσοδο τους οδηγούς και τους ενθαρρύνο