Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας οργανώνει και παραδίδει σειρά διαλέξεων, ελέυθερων στο ευρύ κοινό, συμμετέχοντας έτσι σε σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν την κυπριακή κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σαν ενεργό μέλος της κοινωνίας μας, επιθυμεί να συμβάλει με τον θεσμό αυτό, στον διάλογο που αναπτύσσεται γύρω από τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες της Κύπρου.

Η οικονομία, η εκπαίδευση, τα κοινωνικά προβλήματα, το περιβάλλον, οι τέχνες, ο πολιτισμός, συζητούνται με επιστημονική προσέγγιση, ανάλυση, και με τη συμβολή του κοινού με ερωτήσεις και τοποθετήσεις.

Πέρα από την πληθώρα των εκδηλώσεων που οργανώνονται για επιστημονικά και ακαδημαϊκά θέματα, το βήμα αυτό επιδιώκει την άμεση επικοινωνία και τον διάλογο με τους πολίτες, σαν τον αναγκαίο ομφάλιο λώρο που χρειάζεται ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα για να παραμείνει σε επαφή με την κοινωνία που το περιβάλλει.

Πολιτιστικός Σύλλογος Ταμασού και Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Πολιτών

Από το 2008, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Λευκωσίας εργάζεται για την παροχή διαλέξεων, ανοικτών στο κοινό, στην περιφέρεια Ταμασού με θέματα της καθημερινής πραγματικότητας που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία. Τα θέματα των διαλέξεων επιλέγονται βάσει ζητημάτων που απασχόλησαν και προσδιορίστηκαν από τους ίδιους τους πολίτες το προηγούμενο έτος. Στους συμμετέχοντες απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.