Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αναλυτικά Προγράμματα Μαθημάτων

Παρακαλούμε εισάγετε τον τίτλο ή το ID του μαθήματος για να αναζητήσετε το αναλυτικό του πρόγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα απαιτούμενα/προτεινόμενα εγχειρίδια που αναφέρονται σε κάθε αναλυτικό πρόγραμμα είναι ενδεικτικά. Αναθεωρημένος και ενημερωμένος κατάλογος των απαιτούμενων/προτεινόμενων εγχειριδίων, παρέχεται στη διάρθρωση του μαθήματος που παραδίδεται στους μαθητές από τον/τους καθηγητή/ες τους κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων.

Μαθήματα

Course ID ECTS Credits
ACCT-110 Accounting I 6
ACCT-110DG Λογιστική Ι 6
ACCT-110DL Accounting I 6
ACCT-111 Accounting II 6
ACCT-111DG Λογιστική ΙΙ 6
ACCT-111DL Accounting II 6
ACCT-210 Intermediate Financial Accounting 6
ACCT-210DL Intermediate Financial Accounting 6
ACCT-211 Managerial Accounting 6
ACCT-211DG Διοικητική Λογιστική 6
ACCT-211DL Managerial Accounting 6
ACCT-231 Accounting Information Systems 6
ACCT-231DG Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 6
ACCT-231DL Accounting Information Systems 6
ACCT-310 Advanced Financial Accounting 6
ACCT-310DL Advanced Financial Accounting 6
ACCT-312 Advanced Management and Cost Accounting 6
ACCT-312DL Advanced Management and Cost Accounting 6
ACCT-315 Auditing 6
ACCT-315DL Auditing 6
ACCT-330 Corporate Law 6
ACCT-330DL Corporate Law 6
ACCT-360 Financial Reporting 6
ACCT-360DL Financial Reporting 6
ACCT-412 International Accounting 6
ACCT-412DL International Accounting 6
ACCT-413 Advanced Accounting Theory 6
ACCT-413DL Advanced Accounting Theory 6
ACCT-416 Advanced Auditing 6
ACCT-416DL Advanced Auditing 6
ACCT-420 Business Taxation 6
ACCT-420DL Business Taxation 6
ACCT-421 Cyprus Taxation 6
ACCT-421DL Cyprus Taxation 6
ACCT-437 Corporate Governance 6
ACCT-437DL Corporate Governance 6
ACCT-450 Performance Management 6
ACCT-450DL Performance Management 6
ACCT-460 Advanced Financial Reporting 6
ACCT-460DL Advanced Financial Reporting 6
ACCT-470 Special Topics in Accounting 6
ACCT-470DL Special Topics in Accounting 6
ACCT-480 Cyprus Business Planning Taxation 6
ACCT-480DL Cyprus Business Planning Taxation 6
ANTH-105 Cultural Anthropology 6
ANTH-105A Πολιτισμική Ανθρωπολογία 6
ANTH-105AD Πολιτισμική Ανθρωπολογία 6
ANTH-105DL Cultural Anthropology 6
ARCH-101 Introduction to Architectural Design 12
ARCH-102 Architectural Design I 12
ARCH-111 Introduction to Structures 4
ARCH-112 Construction Materials and Finishes 4
ARCH-141 History of Architecture I 4
ARCH-142 History of Architecture II 4
ARCH-161 Fundamentals of Drawing 2
ARCH-162 Architectural Communication Skills 4
ARCH-171 Experiencing Architecture 2
ARCH-201 Architectural Design II 12
ARCH-202 Architectural Design III 12
ARCH-211 Structural Mechanics - Statics I 4
ARCH-212 Structural Mechanics - Statics II 4
ARCH-232 Space and Light 4
ARCH-242 Introduction to Architectural Theory 4
ARCH-251 Landscape Architecture 4
ARCH-252 Cultural Heritage 2
ARCH-261 Computer Aided Design 4
ARCH-262 Advanced Computer Aided Design 4
ARCH-301 Architectural Design IV - Urban Design 12
ARCH-302 Architectural Design V - Building Technology 12
ARCH-311 Construction I (Masonry/Reinforced Concrete) 4
ARCH-312 Construction II (Timber/Steel) 4
ARCH-321 Preservation and Restoration of Architectural Heritage 4
ARCH-322 Building Services 4
ARCH-331 Construction Workshop 2
ARCH-341 History and Theory of the City 4
ARCH-342 Advanced Spatial Theories 4
ARCH-351 Contemporary Architects 4
ARCH-362 Advanced CAD and Mixed Media 4
ARCH-392 Architecture Catalyst I 2
ARCH-400 Visual Culture Studies 4
ARCH-401 Architectural Design VI 12
ARCH-402 Advanced Architectural Studio 12
ARCH-410 Emergency Architecture 4
ARCH-411 Sustainable Design 4
ARCH-421 Senior Living Social Aspect of Architecture 4
ARCH-431 Advanced Building Technology 4
ARCH-432 Fundamentals of Earthquake Engineering 4
ARCH-441 History and Theory of Sustainable Design 4
ARCH-442 Perceptions of Architecture 4
ARCH-451 Rethinking Architecture 4
ARCH-452 Special Topics in Architecture 4
ARCH-462 Advanced Computational Design 4
ARCH-472 Advanced Urban Design 4
ARCH-481 Architectural Practice and Project Management 4
ARCH-482 Work Placement 6
ARCH-491 Architecture Catalyst II 2
ARCH-492 Visualising Urbanity 4
ARCH-501 Introduction to Final Project 12
ARCH-502 Final Project 30
ARCH-511 Contextual Analysis 10
ARCH-512 Critical Practices 10
ARCH-513 Ecological Thinking and the Built Environment 10
ARCH-521 Bioclimatic Architecture 10
ARCH-522 Advanced Integrated Systems 10
ARCH-523 Energy Efficient Buildings 10
ARCH-531 Sustainable Practices in Interior Architecture 10
ARCH-532 Innovative Materials and Technologies in Interior Architecture 10
ARCH-533 Advanced Systems in Interior Architecture 10
ARCH-541 Thesis 18
ARCH-561 Approaches to Historic Preservation 10
ARCH-562 Landscape Design Technologies 10
ARCH-563 Alternative Building Systems 10
ARCH-590 Research Methodology in Design 10
ARCH-591 Project 20
ARCH-592 Thesis 20
ART-110 Introduction to Visual Arts 6
ART-110DL Introduction to Visual Arts 6
ART-110G Εισαγωγή στις Εικαστικές Τέχνες 6
ART-111 Greek Art 6
ART-111DL Greek Art 6
ART-111G Ελληνικός Πολιτισμός 6
ART-135 Fundamentals of Drawing 6
ART-151 Painting I 6
ART-161 Sculpture and Installation I 6
ART-180 Process and Project Based Art Practice 6
ART-195 Drawing II 6
ART-251 Printmaking 6
ART-252 Painting II 6
ART-262 Sculpture and Installation II 6
ART-270 Collaborative Art Practice 6
ART-281 History of Art 6
ART-290 Figure Drawing 6
ART-295 Figure and Movement 6
ART-300 Art Studio Practice 6
ART-320 Critical and Cultural Studies 6
ART-325 Working in the Creative Field 6
ART-330 Handmade Animation 6
ART-340 Contemporary Painting and Cultural Heritage 6
ART-350 Advanced Art Studio Practice 6
ART-362 Cyprus Art History 6
ART-365 Scenography 6
ART-370 Applied Art Education 6
ART-382 Mural and Large Scale Painting 6
ART-384 Modern and Contemporary Art 6
ART-396 Fine Art Placement 6
ART-405 Professional Art Studio Practice 6
ART-435 Creative Research and Enquiry 6
ART-460 Public Art, Social Engagement and Situational Practices 6
ART-465 Arts Management 6
ART-490 Final Year Project and Exhibition 12
ART-542 Curating the Visual 10
ART-544 Digital Art and Design Education 10
BADM-121 Business Ethics 6
BADM-121DG Επιχειρησιακή Ηθική 6
BADM-121DL Business Ethics 6
BADM-121G Επιχειρησιακή Ηθική 6
BADM-230 Business Law 6
BADM-230DG Δίκαιο των Επιχειρήσεων 6
BADM-230DL Business Law 6
BADM-231 Business Communications 6
BADM-231DG Επιχειρησιακή Επικοινωνία 6
BADM-231DL Business Communications 6
BADM-232 Business Law II 6
BADM-234 Organizational Behavior 6
BADM-234DG Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
BADM-234DL Organizational Behavior 6
BADM-250 International Business 6
BADM-250DG Διεθνείς Επιχειρήσεις 6
BADM-250DL International Business 6
BADM-332 Technical Writing and Research 6
BADM-332DL Technical Writing and Research 6
BADM-431 Research Methods in Business 6
BADM-431DG Μεθοδολογία Έρευνας 6
BADM-431DL Research Methods in Business 6
BADM-439 Senior Simulation in Business 6
BADM-475 Strategy and Business Policy 6
BADM-475DG Στρατηγική και Πολιτική των Επιχειρήσεων 6
BADM-475DL Strategy and Business Policy 6
BADM-480 Task-Based Internship 2
BADM-480DL Internship 2
BADM-481 Business Task Assignment 2
BADM-481DL Business Task Assignment 2
BADM-482 Task-Based Internship 2
BADM-483 Task-Based Internship 3
BADM-486 Task-Based Internship 6
BADM-489 Task-Based Internship 9
BADM-491 Special Topics in Business 2
BADM-491DL Special Topics in Business 2
BADM-491E Special Topics in Business 4
BADM-493 Final Year Project 6
BADM-493DG Διπλωματική Εργασία 6
BADM-493DL Final Year Project 6
BADM-496 Project / Thesis 6
BENG-100 College English 6
BENG-100DL College English 6
BIOL-101 General Biology I 6
BIOL-102 General Biology II 6
BIOL-110 Elements of Biology 6
BIOL-110G Στοιχεία Βιολογίας 6
BIOL-111 Ανατομία του Ανθρώπου 6
BIOL-111E Human Anatomy 6
BIOL-112 Φυσιολογία του Ανθρώπου 6
BIOL-112E Human Physiology 6
BIOL-122 Κυτταρική Βιολογία 6
BIOL-122E Cell Biology 6
BIOL-123 Μοριακή Βιολογία και Γενετική 6
BIOL-123E Molecular Biology and Genetics 6
BIOL-201 Cell Biology 6
BIOL-205 Human Anatomy and Physiology I 6
BIOL-206 Human Anatomy and Physiology II 6
BIOL-207 Human Evolution 6
BIOL-221 Human Nutrition 6
BIOL-231 Biostatistics 6
BIOL-232 Human Molecular Genetics 6
BIOL-240 Elements of Biophysics 6
BIOL-240G Στοιχεία Βιοφυσικής 6
BIOL-241 Immunology 6
BIOL-251 Introduction to Microbiology and Virology 6
BIOL-301 Developmental Biology and Human Embryology 8
BIOL-303 Human Biological Variation 6
BIOL-311 Molecular Biology 8
BIOL-312 Bioanalytical Techniques and Instrumentation 8
BIOL-321 Biochemistry I 8
BIOL-322 Biochemistry II 8
BIOL-323 Molecular Basis to Health and Disease 8
BIOL-371 Drug Action and Toxicology 8
BIOL-402 Human Biology and Culture 6
BIOL-403 Ecology 6
BIOL-412 Modern Genomics and Bioinformatics 6
BIOL-413 Perspectives of Biotechnology 6
BIOL-414 Cell Growth and Cancer 6
BIOL-421 Enzymology 6
BIOL-422 Basic Concepts of Applied Biochemistry 6
BIOL-423 Cell Signalling 6
BIOL-431 Bioethics 6
BIOL-441 Communicable Diseases 6
BIOL-442 Health Care Systems 6
BIOL-443 Epidemiology 6
BIOL-444 Public Health Nutrition 6
BIOL-451 Environmental Health 6
BIOL-461 Cellular Neuroscience 6
BIOL-472 Drug Discovery Research 6
BIOL-473 Clinical Research 6
BIOL-481 Viruses and Human Diseases 6
BIOL-491 Research Project I 6
BIOL-492 Research Project II 10
BIOL-492A Research Project II (Field Work) 10
BISC-510 Laboratory Quality Assurance Management 6
BISC-512 Bio-analytical and Diagnostic Technology 8
BISC-513 Laboratory Practice (Immunology) 8
BISC-514 Clinical Practicum (Immunology) 7
BISC-523 Pathological Basis to Disease 8
BISC-532 Molecular Genetics 8
BISC-591 Research Project 8
BISC-592 Research Thesis 15
BUS-111 Accounting 6
CEE-101 Introduction to Civil and Environmental Engineering 4
CEE-112 Technical Drawing and CAD 5
CEE-151 Building Construction Principles 5
CEE-152 Construction Materials 7
CEE-211 Probability and Statistics for Engineers 6
CEE-220 Structural Analysis I 5
CEE-250 Construction Management 5
CEE-260 Principles of Environmental Engineering 5
CEE-280 Engineering Surveying 7
CEE-320 Structural Analysis II 5
CEE-321 Structural Dynamics 6
CEE-330 Soil Mechanics 7
CEE-341 Fluid Mechanics 6
CEE-351 Reinforced Concrete I 5
CEE-352 Steel Structures I 6
CEE-353 Reinforced Concrete II 5
CEE-371 Road and Highway Engineering 5
CEE-401 Engineering Law and Contracts 5
CEE-421 Finite Element Structural Analysis 5
CEE-422 Computer-Aided Structural Analysis and Design 5
CEE-430 Geotechnical Engineering 5
CEE-431 Foundation and Retaining Structure Design 5
CEE-432 Ground Improvement Techniques 5
CEE-441 Hydraulics 7
CEE-442 Wastewater Treatment 5
CEE-443 Water Resource Engineering 5
CEE-444 Coastal Engineering 5
CEE-452 Steel Structures II 5
CEE-454 Earthquake Engineering 5
CEE-455 Bridge Analysis and Design 5
CEE-456 Pre-Stressed Concrete 5
CEE-457 Timber Structures 5
CEE-458 Masonry Structures 5
CEE-461 Environmental Impact Assessment 5
CEE-462 Waste Management 5
CEE-463 Sustainable Buildings and Infrastructure 5
CEE-464 Air Pollution Engineering 5
CEE-465 Mathematical Models in Environmental Engineering 5
CEE-466 Environmental Biology and Applied Ecology 5
CEE-467 Industrial Waste Treatment Technologies 5
CEE-468 Energy Efficiency of Buildings 5
CEE-470 Transportation Plan and Design 5
CEE-490C Special Topics in Civil Engineering 5
CEE-490E Special Topics in Environmental Engineering 5
CEE-491 Capstone Design Project I 4
CEE-492 Capstone Design Project II 6
CEE-493C Internship 5
CEE-493E Internship 5
CHEM-104 Introduction to Organic and Biological Chemistry 6
CHEM-104G Εισαγωγή στην Οργανική και Βιολογική Χημεία 6
CHEM-105 General Chemistry 6
CHEM-106 General Chemistry 8
CHEM-121 Environmental Chemistry 5
CHEM-126 Chemistry for the Petrochemical Industry 8
CHEM-135 Physical Chemistry 6
CHEM-215 6
CHEM-245 Organic Chemistry 6
COMM-101 Introduction to McIntosh Computers for Artists 6
COMM-112 Applied Radio or TV 2
COMM-113 Applied Radio 2
COMM-114 Applied TV 2
COMM-115 Introduction to Electronic Media 6
COMM-116 Audio Production 6
COMM-117 Video Production 6
COMM-123 Applied Newspaper 2
COMM-124 Applied Magazine 2
COMM-125 Introduction to Journalism 6
COMM-135A Introduction to Communication Studies 6
COMM-190 Film 6
COMM-196 Writing for Film and TV 6
COMM-200 Business and Professional Communication 6
COMM-200DL Business and Professional Communication 6
COMM-211 The Theory and Practice of Digital Filmmaking 6
COMM-212 Editing and Compositing in Digital Media 6
COMM-213 Digital Cinematography 6
COMM-214 Sound Production for Film 6
COMM-216 Radio Production 6
COMM-218 Production and Presentation of Radio News 6
COMM-220 Newswriting 6
COMM-221 Editing and Newspaper Production 6
COMM-222 Graphic Communication (Graphic Layout) 6
COMM-223 Photojournalism 6
COMM-230A Voice and Diction - in English 6
COMM-230G Voice and Diction - in Greek 6
COMM-235 Creative Production 6
COMM-240A Communication and Media Analysis 6
COMM-241 Communication and Media Research Methods 6
COMM-260 Photography 6
COMM-300 Group Discussion and Communication 6
COMM-300DL Group Discussion and Communication 6
COMM-302 Creative Production and Publishing 6
COMM-312 Radio and TV Journalism 6
COMM-321 Public Relations Principles 6
COMM-322 Public Relations Methods 6
COMM-324 Internal Communication Management 6
COMM-330 Group Discussion and Communication 6
COMM-332 Argumentation and Debate 6
COMM-341 Topics in Communication 6
COMM-342 TV Production Techniques and Directing 6
COMM-343 World Cinema 6
COMM-344 Persuasion and the Media Culture 6
COMM-348 Reporting for Sports Media 6
COMM-350A History of the Cyprus Press 6
COMM-351 Online Journalism 6
COMM-352 Transmedia Journalism 6
COMM-360 Special Issues in Journalism 6
COMM-384 Digital Media and Youth Culture 6
COMM-385 Media Policies 6
COMM-391 Radio and TV Management 6
COMM-395 PR and the New Media 6
COMM-400 Media Literacy 6
COMM-401 Lifestyle Journalism 6
COMM-405G Contemporary Political History of Cyprus 6
COMM-415 Internet Radio 6
COMM-417 Music TV - On Air 6
COMM-419 Popular Music, Culture and Media 6
COMM-421 Documentary Production 6
COMM-422 PR Campaign Development and Management 6
COMM-423 Film Production Management 6
COMM-431 Gender and Communication 6
COMM-440 Communication Law and Media Ethics 6
COMM-441 Media and Cultural Theory 6
COMM-441DL Media and Cultural Theory 6
COMM-442 Communication Internship 2
COMM-443 E-Portfolio 2
COMM-444 Communication Internship 6
COMM-445 Internship in PR, Advertising, Marketing (120 hours) 6
COMM-450 Corporate Communication 6
COMM-462 Production of TV Commercials 6
COMM-470 Documentary Photography 6
COMM-471 Cyber Theory and the Public Sphere 6
COMM-475 Film Directing 6
COMM-485 Digital Media 6
COMM-490 Senior Year Project 6
COMP-111 Programming Principles I 6
COMP-112 Software Development Lab I 4
COMP-113 Programming Principles II 6
COMP-114 Software Development Lab II 4
COMP-150 Microcomputer Applications 6
COMP-150DL Microcomputer Applications 6
COMP-150G Εφαρμογή Μικρουπολογιστών στην Υγεία 3
COMP-150N Microcomputer Applications 2
COMP-150NG Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών 2
COMP-151 Computer Fundamentals 6
COMP-151DL Computer Fundamentals 6
COMP-151G Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6
COMP-201 Systems Analysis and Design 6
COMP-211 Data Structures 6
COMP-212 Object-Oriented Programming 6
COMP-213 Visual Programming 6
COMP-254 Assembly Language Programming 6
COMP-263 Human Computer Interaction 6
COMP-285 Mobile Computing Application Development 6
COMP-302 Database Management Systems 6
COMP-303 Data Mining 6
COMP-320 Computer Graphics 6
COMP-321 Theory of Computation 6
COMP-335 Computer Organization and Architecture 6
COMP-351 Information Systems Concepts 6
COMP-354 Operating Systems 6
COMP-358 Networks and Data Communication 6
COMP-359 Data Privacy 6
COMP-364 Internet Technologies 6
COMP-370 Algorithms 6
COMP-380 Machine Learning 6
COMP-385 Defensive Programming 6
COMP-386 Game Programming 6
COMP-387 Blockchain Programming 6
COMP-399 Special Topics in Computer Science 6
COMP-401 Software Engineering 6
COMP-402 Advanced Databases 6
COMP-405 Artificial Intelligence 6
COMP-406 Artificial Intelligence II 6
COMP-407 Neural Networks 6
COMP-410 Virtual Reality Game Development 6
COMP-411 Programming Languages 6
COMP-412 Internet Programming 6
COMP-413 Systems Programming 6
COMP-414 Embedded Systems 6
COMP-415 Distributed Systems 6
COMP-416 Concurrent Programming 6
COMP-417 Parallel and Distributed Computing 6
COMP-421 Compiler Design 6
COMP-431 Computer Security 6
COMP-432 Network Security 6
COMP-433 Ethical Hacking 6
COMP-435 Advanced Computer Architecture 6
COMP-454 Information Systems Project 6
COMP-458 Network Protocols 6
COMP-470 Internet Technologies 6
COMP-474 Cloud Computing 6
COMP-475 Internet of Things and Wearable Technologies 6
COMP-492 Practice and Experience in Computer Science 6
COMP-498 Final Year Project I 6
COMP-499 Final Year Project II 6
COMP-500 Research Seminars and Methodology 6
COMP-500DL Research Seminars and Methodology 6
COMP-511 Database Systems 10
COMP-511DL Database Systems 10
COMP-512 Software Engineering 10
COMP-512DL Software Engineering 10
COMP-513 Cyber-Physical Systems and the Internet of Things 10
COMP-513DL Cyber-Physical Systems and the Internet of Things 10
COMP-514 Cryptography and Network Security 10
COMP-514DL Cryptography and Network Security 10
COMP-515 Distributed Systems 10
COMP-515DL Distributed Systems 10
COMP-521 Cloud Computing 10
COMP-521DL Cloud Computing 10
COMP-522 Machine Learning and Data Mining 10
COMP-522DL Machine Learning and Data Mining 10
COMP-523 Game Programming 10
COMP-523DL Game Programming 10
COMP-524 Visual Software Development 10
COMP-524DL Visual Software Development 10
COMP-525 Mobile Computing 10
COMP-525DL Mobile Computing 10
COMP-527 Cyber Warfare 10
COMP-527DL Cyber Warfare 10
COMP-528 Mobile Platforms and Software Development 10
COMP-528DL Mobile Platforms and Software Development 10
COMP-529 Network Defense and Countermeasures 10
COMP-529DL Network Defence and Countermeasures 10
COMP-530 Cryptographic Systems Security 10
COMP-531 Mobile and Wireless Networks 10
COMP-531DL Mobile and Wireless Networks 10
COMP-532 Distributed Systems 10
COMP-533 Digital Currencies in Motion 10
COMP-535 Ethical Hacking 10
COMP-535DL Ethical Hacking 10
COMP-537DL Digital Currencies 10
COMP-538DL Blockchain Applications 10
COMP-539DL Smart Contracts 10
COMP-541 Digital Currency Programming 10
COMP-594DL Project in Blockchain Technologies 4
COMP-595 Project in Cyber Security 4
COMP-595DL Project in Cyber Security 4
COMP-596 Project in Mobile Systems 4
COMP-596DL Project in Mobile Systems 4
COMP-597 Project 4
COMP-597DL Project 4
COMP-598 Special Topics in Computer Science 10
COMP-598DL Special Topics in Computer Science 10
COMP-599 Thesis 20
COMP-599DL Thesis 20
COUN-511 Theories of Counseling and Psychotherapy 10
COUN-512 Counseling Skills 10
COUN-514 Developmental Difficulties 10
COUN-543 Labor Market and Career Development 10
CRIM-415 Criminal Profiling 6
CRIM-460 Juvenile Delinquency and Underage Crimes 6
CRIM-501G Εγκληματολογική Ψυχολογία 10
CRIM-502G Θεωρίες Εγκλήματος και Εγκληματικότητας 10
CRIM-503G Μέθοδοι Έρευνας στην Εγκληματολογία 10
CRIM-504G Ποινική Δικαιοσύνη 10
CRIM-505G Θυματολογία 10
CRIM-506G Δράστες Σεξουαλικών και Βίαιων Εγκλημάτων 10
CRIM-521G Αστυνομία και Αστυνόμευση 10
CRIM-522G Διαδικτυακό Έγκλημα 10
CRIM-523G Πρόληψη Εγκληματικότητας 10
CRIM-524G Παραβατικότητα Ανηλίκων 10
CRIM-525G Ποινικό Δίκαιο και Επιβολή Ποινής 10
CRIM-590G Μεταπτυχιακή Εργασία 20
DANC-101 Ballet Basics I 6
DANC-102 Ballet Basics II 6
DANC-111 Contemporary Dance I: Technique 1 4
DANC-112 Contemporary Dance II: Technigue 1 4
DANC-121 Contemporary Dance I: Technique 2 4
DANC-122 Contemporary Dance II: Technique 2 4
DANC-131 Ballet I 6
DANC-132 Ballet II 6
DANC-139 Latin Dance I 4
DANC-141 Improvisation I 4
DANC-149 Latin Dance II 4
DANC-155 Musical Training for Dancers 6
DANC-159 Greek Dance I 4
DANC-169 Greek Dance II 4
DANC-175 Dancers Body: Healthy Practices 6
DANC-179 Yoga I 2
DANC-189 Yoga II 2
DANC-209 Pilates I 2
DANC-211 Choreography I 6
DANC-213 Contemporary Dance III: Technique 1 4
DANC-214 Contemporary Dance IV: Technique 1 4
DANC-219 Pilates II 2
DANC-223 Contemporary Dance III: Technique 2 4
DANC-224 Contemporary Dance IV: Technique 2 4
DANC-229 Dance in Popular Culture 6
DANC-230 Contemporary Ballet Ensemble 4
DANC-231 Classical Ballet Variations 4
DANC-233 Ballet III 6
DANC-234 Ballet IV 6
DANC-239 Body Conditioning I 2
DANC-242 Improvisation II 4
DANC-249 Body Conditioning II 2
DANC-251 Historical Perspectives in Dance I 6
DANC-252 Historical Perspectives in Dance II 6
DANC-261 Jazz Dance I 4
DANC-262 Jazz Dance II 4
DANC-263 Jazz Dance III 4
DANC-271 Laban Movement Analysis 4
DANC-275 Experiental Anatomy and Kinesiology 6
DANC-285 Body Re-Alignment and Injury Prevention 6
DANC-311 Compositional Practices 4
DANC-315 Contemporary Dance V: Technique 3 4
DANC-316 Contemporary Dance VI: Technique 4 4
DANC-319 Introduction to Dance Therapy 6
DANC-325 Contemporary Dance V: Technique 3 4
DANC-326 Contemporary Dance VI: Technique 4 4
DANC-329 Dance and Culture 6
DANC-330 Partnering 4
DANC-331 Choreography for Ballet 6
DANC-332 Special Topics in Dance Studies 6
DANC-335 Ballet V 6
DANC-336 Ballet VI 6
DANC-337 Performance and Professional Practice 6
DANC-338 Dance and the Visual Arts 6
DANC-339 Pointe Work I 2
DANC-340 International Dance Forms 4
DANC-341 Hip Hop I 4
DANC-343 Improvisational Strategies 4
DANC-345 Dance in the Community 6
DANC-349 Pointe Work II 2
DANC-350 Dance Production 4
DANC-351 Hip Hop II 4
DANC-360 Contemporary Repertory 4
DANC-369 Contemporary Variations 4
DANC-371 Indian Dance 4
DANC-373 Choreography II 6
DANC-375 Dance and Fitness 6
DANC-379 Depicting Movement: Dance and Performance Analysis 6
DANC-380 Contact Improvisation 4
DANC-381 Choreographing Identity Politics 6
DANC-389 Dance and Administration 6
DANC-390 Guest Artist Workshop 4
DANC-417 Advanced Contemporary Dance I: Technique1 4
DANC-418 Advanced Contemporary Dance I: Technique 2 4
DANC-427 Advanced Contemporary Dance II: Technique 1 4
DANC-428 Advanced Contemporary Dance II: Technique 2 4
DANC-434 Site Specific Choreography 6
DANC-437 Ballet VII 6
DANC-438 Ballet VIII 6
DANC-439 Dance and Identity Politics 6
DANC-441 Urban Practices 4
DANC-443 Advanced Dance Composition 6
DANC-445 Approaches to Dance Pedagogy 6
DANC-446 Teaching Methodologies in Dance 6
DANC-449 Culture, Gender and Politics of the Body 6
DANC-453 Choreographic Analysis 6
DANC-455 Dance for the Special Child 6
DANC-465 Practicum in Teaching I 4
DANC-466 Practicum in Teaching II 4
DANC-475 Dance Performance Profile: Fitness, Nutrition, Strength 6
DANC-480 Dance Methodologies 6
DANC-481 Ensemble I 4
DANC-482 Ensemble II 4
DANC-493 Final Project 6
DBA-801 Personal and Organizational Reflections 15
DBA-802 Litarature Review 15
DBA-803 Research Philosophy, Methodol and Method 15
DBA-804 Analysis of Information 15
DBA-805 Proposal 20
DBA-806 Thesis 100
DES-116 Fundamentals of 2D Design 6
DES-126 Introduction to Typography 6
DES-156 Fundamentals of 3D Design 6
DES-206 Graphic Design 6
DES-226 Digital Imaging 6
DES-236 Typography and Graphic Communication 6
DES-256 Editorial Design 6
DES-260 Photography I 6
DES-260DL Photography I 6
DES-270A Photography II 6
DES-286 Production Methods for Graphic Design 6
DES-306 Illustration 6
DES-316 Interface and Web Design 6
DES-326 Design for Packaging 6
DES-346 Graphic Design for Social and Commercial Advertising 6
DES-356 Publishing 6
DES-366 Information Design 6
DES-376 Visual Literacy 6
DES-426 Graphic Design Work Placement 6
DES-436 Research Methodologies in Design 6
DES-446 History of Graphic Communication 6
DES-456 Negotiated Project in Graphic Design 6
DES-466 Advanced Screen Typography 6
DES-486 Graphic Communication Final Project 6
DES-501 Visual Rhetoric 10
DES-502 Contemporary Art and Design Concepts 10
DES-503 Digital Culture, Innovation and Technology 10
DES-590 Research Methodologies in Art and Design 10
DES-591 MA Thesis or Project 20
DFIN-511 Introduction to Digital Currency 10
DFIN-513 Open Financial Systems 10
DFIN-521 Open Financial Systems 10
DFIN-522 Regulation and Digital Currencies 10
DFIN-524 Blockchain Technology and Applications 10
DFIN-531 Regulation and Digital Currencies 10
DFIN-535 Digital Currencies in the Developing World 10
DFIN-591 Thesis 20
DFIN-592 Project 20
ECE-100 Electric Circuits I 6
ECE-101 Electric Circuits I Lab 2
ECE-102 Electric Circuits II 6
ECE-103 Electric Circuits II Lab 2
ECE-110 Digital Systems 6
ECE-111 Digital Systems Lab 2
ECE-210 Electronics I 6
ECE-211 Electronics I Lab 2
ECE-212 Electronics II 6
ECE-213 Electronics II Lab 2
ECE-220 Microprocessors 6
ECE-221 Microprocessors Lab 2
ECE-290 Numerical Methods Using MATLAB 6
ECE-310 Digital Integrated Circuits 6
ECE-320 Microprocessor Interfacing 6
ECE-322 Computer Organization and Architecture 6
ECE-324 Data Communication and Computer Networks 6
ECE-330 Signals and Systems 6
ECE-332 Probability and Random Signals 6
ECE-340 Electromagnetics I 6
ECE-342 Electromagnetics II 6
ECE-350 Principles of Communications 6
ECE-352 Electronic Communications 6
ECE-354 Data Communication Technologies 6
ECE-360 Electric Machines 6
ECE-362 Power System Analysis 6
ECE-364 Control Systems 6
ECE-410 Programmable Application Specific Igs 6
ECE-420 Introduction to VLSI Design 6
ECE-422 Advanced Computer Architecture 6
ECE-424 Distributed Systems 6
ECE-425 Computer Aided Design for VLSI 6
ECE-426 Optical Networks 6
ECE-428 Embedded Systems 6
ECE-430 Digital Signal Processing 6
ECE-432 Speech Processing 6
ECE-434 Neural Networks and Fuzzy Systems 6
ECE-436 Image Processing 6
ECE-440 Microwave Circuits 6
ECE-442 Principles of Lasers 6
ECE-444 Antennas for Wireless Communications 6
ECE-446 Fiber Optics 6
ECE-450 Information Theory and Coding 6
ECE-452 Digital Communications 6
ECE-454 Wireless Communications 6
ECE-456 Satellite Communication Systems 6
ECE-460 Introduction to Robotics 6
ECE-462 Power Electronics 6
ECE-464 Digital Control Systems 6
ECE-466 Electric Power Generation, Transmission and Distribution 6
ECE-467 Renewable Energy Sources and Technologies 6
ECE-468 Power System Protection 6
ECE-469 Electrical Design, Planning and Regulations 6
ECE-490 Special Topics in Electrical and Computer Engineering 6
ECE-492 Senior Year Project 6
ECE-520 Introduction to VLSI Design 8
ECE-521 Fault Tolerant Computing 8
ECE-522 Advanced Computer Architecture 8
ECE-523 Testing and Diagnosis for VLSI Systems and Circuits 8
ECE-524 Advanced Computer Networks 8
ECE-525 Computer Aided Design for VLSI 8
ECE-526 Optical Networks 8
ECE-527 Electronic Properties of Materials 8
ECE-528 Embedded Systems 8
ECE-530 Adaptive Signal Processing 8
ECE-532 Probability and Random Processes 8
ECE-533 Detection and Estimation Theory 8
ECE-534 Neural Networks and Fuzzy Logic 8
ECE-535 Speech Processing 8
ECE-536 Digital Image Processing 8
ECE-540 Microwave Circuits 8
ECE-541 RF Circuit Design 8
ECE-542 Electromagnetic Waves and Guided Structures 8
ECE-543 Electromagnetic Compatibility/Electromagnetic Interference 8
ECE-544 Antennas for Wireless Communications 8
ECE-545 Applied Electromagnetics 8
ECE-546 Fiber Optics 8
ECE-547 Computational Methods in Electromagnetics 8
ECE-550 Information Theory 8
ECE-552 Digital Communications 8
ECE-553 Communications Management 8
ECE-554 Wireless Communications 8
ECE-556 Satellite Communications Systems 8
ECE-561 Photovoltaics 8
ECE-562 Power Electronics 8
ECE-563 Smart Power Grid Management 8
ECE-565 Wind Energy Technology 8
ECE-566 Electric Power Generation, Transmission and Distribution 8
ECE-567 Renewable Energy Sources and Technologies 8
ECE-568 Power System Protection 8
ECE-569 Electrical Design, Planning and Regulations 8
ECE-590 Graduate Seminars 2
ECE-591A Thesis Research I 6
ECE-591B Thesis Research II 6
ECE-591C Thesis Research III 12
ECE-593 Special Topics in Electrical Engineering 8
ECON-200 Fundamental Economics 6
ECON-261 Principles of Microeconomics 6
ECON-261DG Μικροοικονομική 6
ECON-261DL Principles of Microeconomics 6
ECON-262 Principles of Macroeconomics 6
ECON-262DG Μακροοικονομική 6
ECON-262DL Principles of Macroeconomics 6
ECON-360 Intermediate Microeconomics 6
ECON-362 Intermediate Macroeconomics 6
ECON-363 Money and Banking 6
ECON-390 Mathematics for Economics and Business 6
ECON-466 Managerial Economics 6
ECON-480 International Economic Integration 6
ECON-481 European Economics 6
ECON-496 Applied Econometrics 6
EDEE-100DL Εκπαίδευση Ενηλίκων 10
EDEE-101DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 10
EDEE-102DL Εκπαιδευτική Έρευνα 10
EDEE-103DL Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 10
EDEE-104DL Εκπαίδευση και Κοινωνία: Βασικές Προσεγγίσεις και Σύγχρονα θέματα 10
EDEE-105DL Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDEE-107DL Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
EDEE-112DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-114DL Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 20
EDUC-227A Διαιτητική 6
EDUC-227AD Διαιτητική 6
EDUC-500 Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-500DE Philosophical Perspectives in Education 9
EDUC-500DL Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-501A Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-501DE Psychological Perspectives in Education 9
EDUC-501DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-502A Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-502DE Sociological Perspectives in Education 9
EDUC-502DL Κοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9
EDUC-503 Εκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί 9
EDUC-503DE Educational Movements in Education 9
EDUC-503DL Εκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί 9
EDUC-504 Συγκριτική Παιδαγωγική 9
EDUC-504DE Comparative Education 9
EDUC-504DL Συγκριτική Παιδαγωγική 9
EDUC-505 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 9
EDUC-505DE Theory and Practice in Intercultural Education 9
EDUC-505DL Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 9
EDUC-506 Δημιουργικότητα στην Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη 9
EDUC-506DL Δημιουργικότητα στην Μουσική: Θεωρία, Έρευνα, Πράξη 9
EDUC-507 Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 9
EDUC-507DL Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Αγωγή 9
EDUC-508 Μουσική και Ψυχολογία 9
EDUC-508DL Μουσική και Ψυχολογία 9
EDUC-509 Αρχές και Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-509DL Αρχές και Μέθοδοι Έρευνας στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-510B Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 9
EDUC-510DE Educational Research: Principles and Methods of Qualitative and Quantitative Research 9
EDUC-510DL Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 9
EDUC-511 Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-511B Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-511DE Principles and Methods of Qualitative Research 9
EDUC-511DL Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-512B Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 9
EDUC-512DE Quantitative Research and Educational Statistics 9
EDUC-512DL Ποσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική 9
EDUC-516 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 9
EDUC-516DL Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 9
EDUC-517 Εικαστική Δημιουργία και Αξιολόγηση της 9
EDUC-517DL Εικαστική Δημιουργία και Αξιολόγηση της 9
EDUC-518 Μουσειοπαιδαγωγική 9
EDUC-518DL Μουσειοπαιδαγωγική 9
EDUC-521 Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 9
EDUC-521B Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 9
EDUC-521DL Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 9
EDUC-523B Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-523DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-525A Δυσκολίες Μάθησης: Έρευνες και Νέες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-525DL Δυσκολίες Μάθησης: Έρευνες και Νέες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 9
EDUC-526DL Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 9
EDUC-527 Ανάπτυξη και Παθολογία της Γλώσσας σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 9
EDUC-527DL Ανάπτυξη και Παθολογία της Γλώσσας σε Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 9
EDUC-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 9
EDUC-528DL Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 9
EDUC-529 Νοητική Υστέρηση - Αυτισμός 9
EDUC-529DL Νοητική Υστέρηση - Αυτισμός 9
EDUC-532A Σχολικά Βιβλία: Συγγραφή, Αξιολόγηση, Έρευνα 9
EDUC-532DL Σχολικά Βιβλία: Συγγραφή, Αξιολόγηση, Έρευνα 9
EDUC-533B Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 9
EDUC-533DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 9
EDUC-535A Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά 9
EDUC-535DL Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού στις Φυσικές Επιστήμες και στα Μαθηματικά 9
EDUC-536 Αξιολόγηση Προγραμμάτων 9
EDUC-536DL Αξιολόγηση Προγραμμάτων 9
EDUC-537 Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-537DL Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-538A Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-538DL Αναλυτικό Πρόγραμμα Εικαστικών Τεχνών: Θεωρία και Σχολική Πρακτική 9
EDUC-540 Κριτικός Διάλογος για τις Τέχνες 9
EDUC-540DL Κριτικός Διάλογος για τις Τέχνες 9
EDUC-541A Τέχνες και Ψυχολογία της Ανάπτυξης 9
EDUC-541B Τέχνες και Ψυχολογία της Ανάπτυξης 9
EDUC-541BL Τέχνες και Ψυχολογία της Ανάπτυξης 9
EDUC-541DL Τέχνες και Ψυχολογία της Ανάπτυξης 9
EDUC-542 Τέχνες και Ποιότητα Ζωής 9
EDUC-542DL Τέχνες και Ποιότητα Ζωής 9
EDUC-543 Θεωρητική Γλωσσολογία 9
EDUC-543DL Θεωρητική Γλωσσολογία 9
EDUC-544 Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας 9
EDUC-544DL Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας 9
EDUC-545 Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων 9
EDUC-545DL Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Κειμένων 9
EDUC-546 Διδακτική της Λογοτεχνίας 9
EDUC-546DL Διδακτική της Λογοτεχνίας 9
EDUC-547 Θεωρία και Μεθοδολογία της Ανάγνωσης και της Γραφής 9
EDUC-547DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Ανάγνωσης και της Γραφής 9
EDUC-548 Κειμενογλωσσολογία 9
EDUC-548DL Κειμενογλωσσολογία 9
EDUC-549 Ψυχολογία της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία του Λόγου 9
EDUC-549DL Ψυχολογία της Γλώσσας: Ανάπτυξη και Παθολογία του Λόγου 9
EDUC-551A Νέες Τεχνολογίες στη Μάθηση 9
EDUC-551DE New Technologies for Learning 9
EDUC-551DL Νέες Τεχνολογίες στη Μάθηση 9
EDUC-552A Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-552DL Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-553A Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία 9
EDUC-553DE Educational Leadership and Technology 9
EDUC-553DL Εκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία 9
EDUC-554A Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-554DE Technology Applications in Science and Mathematics Education 9
EDUC-554DL Η Τεχνολογία στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-555A Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 9
EDUC-555DE E-learning Design 9
EDUC-555DL Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 9
EDUC-556A Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση 9
EDUC-556DE Online and Blended Learning 9
EDUC-556DL Διαδικτυακή και Μικτή Μάθηση 9
EDUC-557 Τεχνολογία και Γραμματισμός 9
EDUC-557DE Technology and Literacy 9
EDUC-557DL Τεχνολογία και Γραμματισμός 9
EDUC-558 Παιχνίδια και Κινητές Συσκευές στη Μάθηση 9
EDUC-558DE Mobile Games and Mobile Learning 9
EDUC-558DL Παιχνίδια και Κινητές Συσκευές στη Μάθηση 9
EDUC-559 Πρακτική Εξάσκηση 9
EDUC-559DE Practicum 9
EDUC-559DL Πρακτική Εξάσκηση 9
EDUC-560B Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 9
EDUC-560DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 9
EDUC-561 Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 9
EDUC-561DL Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 9
EDUC-562 Συναισθήματα και Μάθηση 9
EDUC-562DL Συναισθήματα και Μάθηση 9
EDUC-568 Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 9
EDUC-568DE Models of Educational Effectiveness 9
EDUC-568DL Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 9
EDUC-569 Ποιοτική Διδασκαλία: Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα 9
EDUC-569DL Ποιοτική Διδασκαλία: Ερευνητικές Προσεγγίσεις και Αποτελέσματα 9
EDUC-570 Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης 9
EDUC-570DE Concepts, Principles and Models of Educational Leadership 9
EDUC-570DL Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης 9
EDUC-571 Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου 9
EDUC-571DE School Organization and Administration 9
EDUC-571DL Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου 9
EDUC-572 Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας 9
EDUC-572DE Observation and Evaluation of Teaching 9
EDUC-572DL Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας 9
EDUC-573 Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Σχολείου 9
EDUC-573DE School Improvement and Effectiveness 9
EDUC-573DL Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Σχολείουυ 9
EDUC-574 Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση 9
EDUC-574DE Innovation in Education 9
EDUC-574DL Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση 9
EDUC-575 Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 9
EDUC-575DE Planning and Models of In-service Training 9
EDUC-575DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 9
EDUC-576A Αυτοαξιολόγηση Σχολείου 9
EDUC-576DE School Self-evaluation 9
EDUC-576DL Αυτοαξιολόγηση Σχολείου 9
EDUC-577 Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση 9
EDUC-577DE Planning and Decision Making in Education 9
EDUC-577DL Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση 9
EDUC-578A Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 9
EDUC-578DE Policy, Democracy and Educational Leadership 9
EDUC-578DL Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 9
EDUC-579 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία 9
EDUC-579DE Organizational Behavior and Leadership 9
EDUC-579DL Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία 9
EDUC-580 Μάθηση με Λύση Προβλήματος 9
EDUC-580DL Μάθηση με Λύση Προβλήματος 9
EDUC-581 Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών 9
EDUC-581DL Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών 9
EDUC-582 Ανάπτυξη Προγράμματος και Αξιολόγηση στα Μαθηματικά 9
EDUC-583 Μοντελοποίηση και Διαθεματικότητα στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-583DL Μοντελοποίηση και Διαθεματικότητα στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-585 Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-585DL Σύγχρονες Τάσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-586 Θεωρητικά και Ερευνητικά Θέματα στις Φυσικές Επιστήμες 9
EDUC-587 Ιστορία και Φιλοσοφικές Πτυχές των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-587DL Ιστορία και Φιλοσοφικές Πτυχές των Φυσικών Επιστημών 9
EDUC-588 Φυσικές Επιστήμες για τον Πολίτη και Επιστημονικός Αλφαβητισμός 9
EDUC-588DL Φυσικές Επιστήμες για τον Πολίτη και Επιστημονικός Αλφαβητισμός 9
EDUC-591 Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης 3
EDUC-591DE Seminar I: Concentration Topics 3
EDUC-591DL Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης 3
EDUC-592 Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 3
EDUC-592DE Seminar II: Qualitative Data Organization and Analysis 3
EDUC-592DL Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 3
EDUC-593 Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων 3
EDUC-593DE Seminar III: Quantitative Data Organization and Analysis 3
EDUC-593DL Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων 3
EDUC-601 Μάθηση και Νόηση 9
EDUC-601DE Learning and Cognition 9
EDUC-601DL Μάθηση και Νόηση 9
EDUC-606 Μουσική Αγωγή και Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-606DL Μουσική Αγωγή και Ειδική Εκπαίδευση 9
EDUC-607 Εξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική Παιδαγωγική 9
EDUC-607DL Εξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική Παιδαγωγική 9
EDUC-608 Σύγχρονοι Προβληματισμοί στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-608DL Σύγχρονοι Προβληματισμοί στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-609 Φιλοσοφικά και Κοινωνιολογικά Ζητήματα στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-609DL Φιλοσοφικά και Κοινωνιολογικά Ζητήματα στην Παιδαγωγική της Μουσικής 9
EDUC-610A Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 9
EDUC-610DE Measurement and Assessment in Education 9
EDUC-610DL Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 9
EDUC-611 Προκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-611DE Advanced Methods in Qualitative Research 9
EDUC-611DL Προκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 9
EDUC-612A Προκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης 9
EDUC-612DE Advanced Methods in Qualitative Research 9
EDUC-612DL Προκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης 9
EDUC-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 9
EDUC-621DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 9
EDUC-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 9
EDUC-623DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 9
EDUC-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 9
EDUC-624DL Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 9
EDUC-626 Συναισθηματικά και Συμπεριφορικά Προβλήματα 9
EDUC-626DL Συναισθηματικά και Συμπεριφορικά Προβλήματα 9
EDUC-627 Αισθητηριακές Διαταραχές 9
EDUC-627DL Αισθητηριακές Διαταραχές 9
EDUC-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση 9
EDUC-628DL Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση 9
EDUC-629 Ειδική Εκπαίδευση: Επιστημολογική Βάση και Ερευνητικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-640 Τέχνες και Εκπαίδευση: Επιστημολογική Βάση και Ερευνητικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-642 Μουσική Παιδαγωγική: Επιστημολογική Βάση και Ερευνητικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-644 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 9
EDUC-644DL Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 9
EDUC-645 Ιστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 9
EDUC-645DL Ιστορία της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους 9
EDUC-647 Γλώσσα και Πολιτισμός 9
EDUC-647DL Γλώσσα και Πολιτισμός 9
EDUC-649 Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας: Επιστημολογική Βάση και Ερευνητικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-650 Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Επιστημολογική Βάση & Ερευνητικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-651 Διαχείριση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Μάθησης 6
EDUC-651DL Διαχείριση Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Μάθησης 9
EDUC-660 Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας 9
EDUC-670A Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση 9
EDUC-671 Εκπαιδευτική Πολιτική 9
EDUC-671DE Educational Policy 9
EDUC-671DL Εκπαιδευτική Πολιτική 9
EDUC-680A Διδακτική των Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: Επιστημολογική Βάση και Ερευνητικές Προσεγγίσεις 9
EDUC-691 Σεμινάριο Έρευνας 9
EDUC-692 Περιεκτική Εξέταση 30
EDUC-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 9
EDUC-697DE Independent Study 9
EDUC-697DL Εξατομικευμένη Μελέτη 9
EDUC-699 Μεταπτυχιακή Εργασία 18
EDUC-699DE Master Thesis 18
EDUC-699DL Μεταπτυχιακή Εργασία 18
EDUC-799A Ερευνητική Πρόταση 30
EDUC-799B Συλλογή-Ανάλυση Δεδομένων 75
EDUC-799C Συγγραφή 60
EDUE-131 Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-131DL Βασικές Έννοιες των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-132 Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών 6
EDUE-132DL Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών 6
EDUE-140 Πειραματική Μελέτη Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-140DL Πειραματική Μελέτη Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-141 Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-141DL Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-142 Περιβαλλοντικά Θέματα στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-142DL Περιβαλλοντικά Θέματα στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-150 Τέχνη στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-150DL Τέχνη στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-160 Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-160DL Μουσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-220 Νεοελληνική Λογοτεχνία 6
EDUE-220DL Νεοελληνική Λογοτεχνία 6
EDUE-226 Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης 4
EDUE-226DL Διδασκαλία Πρώτης Ανάγνωσης 4
EDUE-227 Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας 6
EDUE-227DL Διδασκαλία Ελληνικής Γλώσσας 6
EDUE-231 Επίλυση Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-231DL Επίλυση Προβλήματος στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-240 Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-240DL Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-245 Αρχές και Μέθοδοι Ιστορίας 3
EDUE-245DL Αρχές και Μέθοδοι Ιστορίας 3
EDUE-246 Εισαγωγή στη Γεωγραφία 3
EDUE-246DL Εισαγωγή στη Γεωγραφία 3
EDUE-255 Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-255DL Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο 4
EDUE-297 Σχολική Εμπειρία Ι 5
EDUE-297DL Σχολική Εμπειρία Ι 5
EDUE-320 Παιδική Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-320DL Παιδική Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-331 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-331DL Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-340 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-340DL Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-345 Διδασκαλία Κοινωνικών Θεμάτων 2
EDUE-345DL Διδασκαλία Κοινωνικών Θεμάτων 2
EDUE-350 Εικαστικές Έννοιες και Εφαρμογές στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-350DL Εικαστικές Έννοιες και Εφαρμογές στο Δημοτικό Σχολείο 6
EDUE-361 Εργαστηριακές Προσεγγίσεις στη Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό 6
EDUE-361DL Εργαστηριακές Προσεγγίσεις στη Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό 6
EDUE-397 Σχολική Εμπειρία ΙΙ 5
EDUE-397DL Σχολική Εμπειρία ΙΙ 5
EDUE-431 Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών 6
EDUE-431DL Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών 6
EDUE-441 Πληροφορική Υποστήριξη για τις Φυσικές Επιστήμες 6
EDUE-441DL Πληροφορική Υποστήριξη για τις Φυσικές Επιστήμες 6
EDUE-497 Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ 10
EDUE-497DL Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ 10
EDUG-232 Didactics of Secondary School Mathemat 6
EDUG-400 Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής 0
EDUG-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 10
EDUG-501 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 10
EDUG-502 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 10
EDUG-504 Συγκριτική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10
EDUG-505 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
EDUG-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10
EDUG-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUG-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUG-521 Ειδική Εκπαίδευση: Έρευνες και Σύγχρονες Τάσεις 10
EDUG-523 Ψυχομετρικές Μέθοδοι στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-525 Δυσκολίες Μάθησης: Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Έρευνα και Εκπαιδευτικές Πρακτικές 10
EDUG-526 Διδασκαλία Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 10
EDUG-527 Παθολογία της Γλώσσας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-528 Ψυχολογία Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 10
EDUG-529 Νοητική Υστέρηση - Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 10
EDUG-552 Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-610 Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση 10
EDUG-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDUG-622 Η Αναπηρία στην Εκπαίδευση 10
EDUG-623 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
EDUG-624 Δυσλεξία: Έρευνες και Νεότερες Τάσεις 10
EDUG-626 Στρατηγικές Διαχείρισης Συναισθηματικών και Συμπεριφορικών Προβλημάτων 10
EDUG-627 Αισθητηριακές Διαταραχές 10
EDUG-628 Φυσικές Διαταραχές: Εγκεφαλική Παράλυση και Κινητικά Προβλήματα 10
EDUG-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10
EDUG-698 Πρακτική Άσκηση 30
EDUG-699 Μεταπτυχιακή Εργασία 20
EDUP-101 Οργάνωση και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου 5
EDUP-101DL Οργάνωση και Λειτουργία του Νηπιαγωγείου 5
EDUP-106 Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής 5
EDUP-106DL Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής 5
EDUP-111 Ανάπτυξη κατά την Προσχολική Ηλικία 5
EDUP-111DL Ανάπτυξη κατά την Προσχολική Ηλικία 5
EDUP-133 Μαθηματικές Έννοιες στην Προσχολική Ηλικία 6
EDUP-133DL Μαθηματικές Έννοιες στην Προσχολική Ηλικία 6
EDUP-143 Πειραματική Μελέτη των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-143DL Πειραματική Μελέτη των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-151 Τέχνη στο Νηπιαγωγείο 4
EDUP-151DL Τέχνη στο Νηπιαγωγείο 4
EDUP-160 Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 5
EDUP-160DL Μουσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 5
EDUP-161 Μουσική και Κίνηση 3
EDUP-161DL Μουσική και Κίνηση 3
EDUP-201 Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής 6
EDUP-201DL Δραστηριότητες Προσχολικής Αγωγής 6
EDUP-223 Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-223DL Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-241 Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-241DL Βασικές Έννοιες των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-256 Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 4
EDUP-256DL Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο 4
EDUP-261 Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση 3
EDUP-261DL Προσχολική Μουσική Εκπαίδευση 3
EDUP-297 Σχολική Εμπειρία Ι 5
EDUP-297DL Σχολική Εμπειρία Ι 5
EDUP-301 Αναδυόμενη Γραφή και Ανάγνωση 5
EDUP-301DL Αναδυόμενη Γραφή και Ανάγνωση 5
EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-332DL Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-341 Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-341DL Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο 6
EDUP-397 Σχολική Εμπειρία ΙΙ 5
EDUP-397DL Σχολική Εμπειρία ΙΙ 5
EDUP-497 Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ 10
EDUP-497DL Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ 10
EDUS-099 Ακαδημαϊκός Γραμματισμός 6
EDUS-099DL Ακαδημαϊκός Γραμματισμός 6
EDUS-100 Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής 5
EDUS-100DL Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής 5
EDUS-105 Ιστορία της Εκπαίδευσης 5
EDUS-105DL Ιστορία της Εκπαίδευσης 5
EDUS-110 Εξελικτική Ψυχολογία 5
EDUS-110DL Εξελικτική Ψυχολογία 5
EDUS-120 Θεωρία της Γλώσσας 6
EDUS-120DL Θεωρία της Γλώσσας 6
EDUS-121 Νεοελληνική Γλώσσα Ι 6
EDUS-121DL Νεοελληνική Γλώσσα Ι 6
EDUS-145 Ιστορία της Κύπρου 6
EDUS-145DL Ιστορία της Κύπρου 6
EDUS-148 Ηθική 6
EDUS-148DL Ηθική 6
EDUS-170 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 4
EDUS-170DL Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 4
EDUS-175 Αγγλική Γλώσσα Ι 6
EDUS-175DL Αγγλική Γλώσσα Ι 6
EDUS-186 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6
EDUS-186DL Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6
EDUS-200 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 5
EDUS-200DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 5
EDUS-204 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα 5
EDUS-204DL Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα 5
EDUS-205 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 5
EDUS-205DL Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 5
EDUS-206 Στατιστική στην Εκπαίδευση 6
EDUS-206DL Στατιστική στην Εκπαίδευση 6
EDUS-207 Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 5
EDUS-207DL Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση 5
EDUS-208 Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 6
EDUS-208DL Μορφές Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών 6
EDUS-211 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5
EDUS-211DL Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5
EDUS-220 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 6
EDUS-220DL Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 6
EDUS-221 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 6
EDUS-221DL Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 6
EDUS-222 Νεότερη Κυπριακή Λογοτεχνία 6
EDUS-222DL Νεότερη Κυπριακή Λογοτεχνία 6
EDUS-225 Αγωγή Λόγου 6
EDUS-225DL Αγωγή Λόγου 6
EDUS-247 Χριστιανική Αγωγή 2
EDUS-247DL Χριστιανική Αγωγή 2
EDUS-248 Χριστιανική Ηθική και Σύγχρονος Κόσμος 6
EDUS-248DL Χριστιανική Ηθική και Σύγχρονος Κόσμος 6
EDUS-250 Ιστορία της Τέχνης 6
EDUS-250DL Ιστορία της Τέχνης 6
EDUS-260 Δημιουργικότητα στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-260DL Δημιουργικότητα στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία 3
EDUS-265DL Εκπαιδευτική Τεχνολογία 3
EDUS-275 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 6
EDUS-275DL Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 6
EDUS-280 Θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής 6
EDUS-280DL Θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής 6
EDUS-301 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 5
EDUS-301DL Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 5
EDUS-305 Φιλοσοφία της Παιδείας 5
EDUS-305DL Φιλοσοφία της Παιδείας 5
EDUS-307 Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 6
EDUS-307DL Ειδικές Ανάγκες στο Συνηθισμένο Σχολείο 6
EDUS-311 Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη 5
EDUS-311DL Γνωστική Ψυχολογία και Ανάπτυξη 5
EDUS-312 Θεωρίες Μάθησης 5
EDUS-312DL Θεωρίες Μάθησης 5
EDUS-313 Κοινωνική Ψυχολογία 5
EDUS-313DL Κοινωνική Ψυχολογία 5
EDUS-320 Παιδική Λογοτεχνία 6
EDUS-320DL Παιδική Λογοτεχνία 6
EDUS-321 Ελληνική Γραμματεία και Πολιτισμός 6
EDUS-321DL Ελληνική Γραμματεία και Πολιτισμός 6
EDUS-322 Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 6
EDUS-322DL Ειδικά Θέματα Λογοτεχνίας 6
EDUS-325 Θεατρική Αγωγή και Θεατρικό Παιγνίδι 6
EDUS-325DL Θεατρική Αγωγή και Θεατρικό Παιγνίδι 6
EDUS-326 Δημιουργικό Θέατρο 6
EDUS-326DL Δημιουργικό Θέατρο 6
EDUS-346 Κοινωνιολογία της Θρησκείας 6
EDUS-346DL Κοινωνιολογία της Θρησκείας 6
EDUS-347 Κοινωνιολογία-Ψυχολογία Οικογένειας 6
EDUS-347DL Κοινωνιολογία-Ψυχολογία Οικογένειας 6
EDUS-350 Εικαστικές Έννοιες και Εφαρμογές 6
EDUS-350DL Εικαστικές Έννοιες και Εφαρμογές 6
EDUS-361 Εργαστηριακές Προσεγγίσεις στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-361DL Εργαστηριακές Προσεγγίσεις στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-362 Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-362DL Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές στη Μουσική Εκπαίδευση 6
EDUS-380 Ευρωπαική και Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση 6
EDUS-380DL Ευρωπαική και Διαπολιτισμική Διάσταση στην Εκπαίδευση 6
EDUS-381 Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση 6
EDUS-381DL Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση 6
EDUS-401 Συγκριτική Παιδαγωγική 5
EDUS-401DL Συγκριτική Παιδαγωγική 5
EDUS-404 Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια 5
EDUS-404DL Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια 5
EDUS-406 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 5
EDUS-406DL Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 5
EDUS-407 Προβλήματα Μάθησης και Συμπεριφοράς 6
EDUS-407DL Προβλήματα Μάθησης και Συμπεριφοράς 6
EDUS-411 Science Teaching Methods 6
EDUS-432 Η Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών 6
EDUS-432DL Η Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών 6
EDUS-440 Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 6
EDUS-440DL Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 3 6
EDUS-450 Ανάλυση Έργων Τέχνης 6
EDUS-450DL Ανάλυση Έργων Τέχνης 6
EDUS-499 Πτυχιακή Εργασία 11
EDUS-499DL Πτυχιακή Εργασία 11
ENEM-105 Introduction to Energy Management 6
ENEM-110 Energy Technologies for the Future 6
ENEM-210 Economics of the Energy, Oil and Gas Industry 6
ENEM-225 Renewable Energy Resources 6
ENEM-360 European Energy and Environmental Policy 6
ENEM-370 Energy Storage and Management 6
ENEM-420 Energy Security and Geopolitics 6
ENEM-430 Energy Safety and Risk Management 6
ENEM-480 Special Topics in Environment and Energy 6
ENGL-100 Basic Writing 6
ENGL-100DG Βασικές Δεξιότητες Γραφής στην Αγγλική 6
ENGL-100DL Basic Writing 6
ENGL-100G 6
ENGL-101 English Composition 6
ENGL-101DL English Composition 6
ENGL-102 Western World Literature and Composition 6
ENGL-102DL Western World Literature & Composition 6
ENGL-121 Αγγλικά για τη Φαρμακευτική 2
ENGL-121E English for Pharmacy 2
ENGL-131 Αγγλικά στη Φυσικοθεραπεία 3
ENGR-300 Engineering Economy 6
ENMA-500 Project Management 7.5
ENMA-505 Operations and Quality Management 7.5
ENMA-510 Organisations and Human Resource Management 7.5
ENMA-515 Strategic Management of Innovation and Technology 7.5
ENMA-520 Leadership and Negotiation Techniques 7.5
ENMA-525 Statistical Methods in Engineering 7.5
ENMA-530 Managing Engineering Teams 7.5
ENMA-535 Finance for High-Tech Industries 7.5
ENMA-540 Safety and Risk Management 7.5
ENMA-545 Strategic Marketing 7.5
ENMA-550 Product Development Process 7.5
ENMA-555 Legal Aspects in Engineering 7.5
ENMA-560 Graduate Seminars 0
ENTR-150 Introduction to Entrepreneurship 6
ENTR-170 Business Plan 6
ENTR-200 Creativity 6
ENTR-215 Project Management 6
ENTR-282 Small Business and Entrepreneurship 6
ENTR-300 Social Entrepreneurship 6
ENTR-372 Management of Innovation and Technology 6
ENTR-390 E-Business 6
ENTR-435 Business Intelligence 6
ENTR-472 Change Management 6
ENVM-105 Biodiversity 6
ENVM-110 Ecosystems and Environmental Change 6
ENVM-210 Geographical Information Systems 6
ENVM-215 Geographical and Environmental Field Techniques 6
ENVM-220 Environmental Chemistry 6
ENVM-230 Spatial Perspectives 6
ENVM-235 Global Climate Change and Adaptation 6
ENVM-240 Physical Systems 6
ENVM-250 Environmental Economics 6
ENVM-310 Living in a Changing and Sustainable World 6
ENVM-315 Investigative Skills and Techniques 6
ENVM-320 Environmental Law 6
ENVM-325 Integrated Coastal Zone Management 6
ENVM-330 Ecology and Environmental Quality 6
ENVM-340 Geographical and Environmental Processes 6
ENVM-350 Fundamentals of Geospatial Information 6
ENVM-380 Air Quality and Waste Management 6
ENVM-415 Environmental Management Tools (EMS/EIA/Pollution Prevention) 6
ENVM-435 Countryside Recreation Management 6
ENVM-450 Research Methods 6
ENVM-485 Environmental and Energy-Related Internship 6
ENVM-496 Individual Research Project 6
ESCI-200 Society and Environment 6
ESCI-200DL Society and Environment 6
ESCI-200G Κοινωνία και Περιβάλλον 6
ESP-100DG Αγγλική Ορολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς Ι 6
ESP-100G Αγγλική Ορολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς Ι 6
ESP-100N English for Nurses I 6
ESP-100NG Αγγλικά για Νοσηλευτές I 6
ESP-101L English for Law I 6
ESP-110DG Αγγλικά για Νοσηλευτές IΙ 6
ESP-110G Αγγλική Ορολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς ΙΙ 6
ESP-110N English for Nurses II 6
ESP-110NG Αγγλικά για Νοσηλευτές IΙ 6
ESP-111L English for Law II 6
EULP-501 Θεωρίες περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία) 10
EULP-501DL Θεωρία περί Κράτους, Δικαίου και Πολιτείας (Πολιτειολογία) 10
EULP-502 Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση 10
EULP-502DL Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομική Ολοκλήρωση 10
EULP-509 Πολιτική και Νομική Σκέψη 10
EULP-509DL Πολιτική και Νομική Σκέψη 10
EULP-511 Θεωρίες Δημοκρατίας 10
EULP-511DL Θεωρίες Δημοκρατίας 10
EULP-512 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
EULP-512DL Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
EULP-513 Ευρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα 10
EULP-513DL Ευρωπαϊκά Πολιτικά και Νομικά Συστήματα 10
EULP-533 Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις 10
EULP-533DL Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Προκλήσεις 10
EUS-103 Modern European History and Politics 6
EUS-103DL Modern European History and Politics 6
EUS-105 Introduction to the European Union 6
EUS-105DL Introduction to the European Union 6
EUS-201 European Geography 6
EUS-201DL European Geography 6
EUS-210 European Cultures 6
EUS-210DL European Cultures 6
EUS-250 European Institutions and Governance 6
EUS-255 European Political Thought 6
EUS-305 European Business Environment 6
EUS-325 Cyprus and the EU 6
EUS-340 European Integration 6
EUS-355 European Social and Economic Policy 6
EUS-425 European Union - Middle East Relations 6
EUS-461 Current European Issues 6
EUS-475 European Foreign and Security Policy 6
EUS-490 Special Topics in European Studies 6
EUS-495 Comparative European Politics 6
FDSC-200 Food Microbiology and Lab 6
FDSC-250 Food Chemistry and Lab 6
FDSC-260 Food Science and Management Principles and Lab 6
FDSC-316 Food Service Systems Management and Lab 6
FIN-215 Personal Finance 6
FIN-266 Managerial Finance 6
FIN-266DG Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά 6
FIN-266DL Managerial Finance 6
FIN-366 Corporate Finance 6
FIN-366DG Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων 6
FIN-366DL Corporate Finance 6
FIN-410 Financial Management 6
FIN-410DL Financial Management 6
FIN-411DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
FIN-411DL Financial Management 6
FIN-430 International Financial Management 6
FIN-430DG Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
FIN-430DL International Financial Management 6
FIN-440 Financial Analysis 6
FIN-440DL Financial Analysis 6
FIN-441DG Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6
FIN-441DL Financial Analysis 6
FIN-450 Options and Futures Markets 6
FIN-512 Money and Banking 10
FIN-513 International Currency Markets 10
FIN-521 International Currency Markets 10
FIN-534 Financial Markets and Alternative Investments 10
FMED-511 Communication and Consultation Skills in Primary Care 7.5
FMED-512 Prevention, Epidemiology and Health Promotion 4
FMED-513 Chronic Disease Management in Primary Care 4
FMED-514 Acute Serious Illnesses and Traumatic Conditions in Primary Care 7.5
FMED-521 Evidence-based Practice in Family Medicine 7.5
FMED-522 Informatics for Primary and Community Health Care 4
FMED-523 Implementing Change in Primary Care 4
FMED-531 Women’s Health 7.5
FMED-532 Paediatrics and Child Health Surveillance 7.5
FMED-533 Managing adults common diseases and multi-morbidity in Primary Care 7.5
FMED-534 Mental Health in Primary Care 7.5
FMED-535 Common Musculoskeletal Conditions in Primary Care 7.5
FMED-536 Medical Leadership and Innovation in Healthcare 4
FMED-537 Learning and Teaching inLearning and Teaching in Healthcare 4
FMED-551 Obs & Gyns and Family Planning 7.5
FMED-552 Pediatrics and Child Health Surveillance 7.5
FMED-553 Managing Common Diseases in Adults 7.5
FMED-554 Mental Health in Primary Care 7.5
FMED-555 Common Musculoskeletal Conditions in Primary Care 7.5
FMED-556 Medical Leadership 7.5
FMED-557 Learning and Teaching in Healthcare 7.5
FMED-590 Research Methodology in Family Medicine 7.5
FMED-591 Primary Care Research Project 14.5
FREN-101 French Language and Culture I 6
FREN-101DL French Language and Culture I 6
FREN-102 French Language and Culture II 6
FREN-102DL French Language and Culture II 6
FREN-201 French Language and Culture III 6
FREN-201DL French Language and Culture III 6
FREN-202 French Language and Culture IV 6
FREN-315 Contemporary France 6
GDES-521 Visualising Information 10
GDES-522 Digital Publishing 10
GDES-523 Sustainable Packaging Design 10
GDES-524 From Verbal to Graphic 10
GEN-000 General Electives 6
GEOL-110 Physical Geology 6
GEOL-121 Engineering Geology 5
GEOL-210 Petroleum Geology 6
GERM-101 German Language and Culture I 6
GERM-101DL German Language and Culture I 6
GERM-102 German Language and Culture II 6
GERM-102DL German Language and Culture II 6
GERM-201 German Language and Culture III 6
GERM-201DL German Language and Culture III 6
GERM-202 German Language and Culture IV 6
GREK-101 Greek Language and Culture I 6
GREK-101DL Greek Language and Culture I 6
GREK-101G Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός I 6
GREK-102 Greek Language and Culture II 6
GREK-102DL Greek Language and Culture II 6
GREK-102G Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός II 6
GREK-150 Greek Language 6
GREK-161 Advanced Greek Language 6
GREK-201 Greek Language and Culture III 6
GREK-202 Greek Language and Culture IV 6
HIST-201 World History to 1500 6
HIST-201DL World History to 1500 6
HIST-202 World History Since 1500 6
HIST-202DL World History Since 1500 6
HIST-257 Modern Cypriot History and Politics 6
HIST-257DL Modern Cypriot History and Politics 6
HIST-260 Cyprus History and Culture 6
HIST-265 The US and World History Since 1945 6
HIST-265DL The US and World History Since 1945 6
HIST-382A Contemporary World Issues 6
HOSP-100 Introduction to Hospitality Management 6
HOSP-105 Food Science 6
HOSP-110 Food and Beverage Management 6
HOSP-111A Food Production and Service Operations 6
HOSP-210A Bar Management 6
HOSP-211 Restaurant Operations Management 6
HOSP-235 Housekeeping and Maintenance Management 6
HOSP-245 Front Office Management 6
HOSP-310 Hospitality Information Systems 6
HOSP-320 Food and Beverage Control 6
HOSP-350 Food Service Layout and Design 6
HRM-210 Planning, Recruitment and Selection 6
HRM-215 Training and Development 6
HRM-225 Health and Safety 6
HRM-235 Career Management 6
HRM-310 Improving Performance 6
HRM-315 Labor-Management Relations 6
HRM-325 Compensation and Rewards Systems 6
HRM-345 Employment Law 6
HRM-420 Human Resource Information Systems 6
HRM-430 Coaching and Mentoring 6
IMGT-486 Quantitative Methods 6
IMGT-486DG Ποσοτικές Μέθοδοι 6
IMGT-486DL Quantitative Methods 6
IMGT-488 Operations Management 6
IMGT-488DL Operations Management 6
IMGT-490 Analytical Decision Making 6
IMGT-490DG Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων 6
IMGT-490DL Analytical Decision Making 6
IMMU-541 Cellular and Molecular Immunology 8
IMMU-542 Autoimmunity and Inflammatory Diseases 8
IMMU-543 Immunohematology 8
IMMU-544 Immunotechnology 6
IMMU-545 Immunodeficiency Disorders and Control 7
IMMU-546 Vaccinations and Immunizations 7
IMMU-547 Transplantation Immunology 7
IMMU-548 Tumor Immunology and Cancer Immunotherapy 7
INT-101 Introduction to Interior Design 6
INT-102 Interior I 6
INT-112 Materials Workshop 4
INT-141 Fundamentals of Design 6
INT-142 Interior Design History 4
INT-152 Photography and Space 6
INT-161 Representation I 6
INT-162 Respresentation II 6
INT-172 Drafting 4
INT-201 Interior II 10
INT-202 Interior III 10
INT-211 Materials for Interiors 6
INT-212 Light and Colour 6
INT-222 Structures and Construction for Interior 6
INT-242 Furniture Design 4
INT-251 Design of Gardens and Small Outdoor Spaces 4
INT-261 Drafting and Representation III 4
INT-262 CAD I 4
INT-301 Interior IV 10
INT-302 Interior V 10
INT-311 Building Services/Integrated Design 6
INT-312 Detailing and Finishes for Interiors 6
INT-322 Sustainability in Interior Design 4
INT-341 History and Theory of Interior Design 4
INT-351 Introduction to Exhibition Design 4
INT-361 CAD II 4
INT-362 Advanced CAD and Mixed Media 4
INT-392 Catalyst Workshop I 2
INT-401 Interior VI 10
INT-402 Final Year Project; Design 18
INT-441 Final Year Project; Research and Writing 6
INT-481 Work Placement 4
INT-482 Design Practice and Project Management 4
INT-491 Catalyst Workshop II 2
INT-492 Industry Exchange 2
IREL-101 Introduction to International Relations 6
IREL-102 World History Since 1500 6
IREL-205 International Organizations 6
IREL-235 Comparative Politics 6
IREL-256 Political Theory 6
IREL-304 Conflict Analysis 6
IREL-320 Foreign Policy Analysis 6
IREL-325 Nationalism and IR 6
IREL-325A Nationalism and Ethnic Politics 6
IREL-345 Human Rights and International Relations 6
IREL-370 Middle-East Politics 6
IREL-381 International Political Economy 6
IREL-400 Diplomacy 6
IREL-405 Case Studies in Conflict Analysis 6
IREL-407 Theory of International Relations 6
IREL-420 6
IREL-490A Special Topics in International Relations 6
IREL-493 Senior Year Project 6
IREL-493A Senior Year Project 12
ITAL-101 Italian Language and Culture I 6
ITAL-101DL Italian Language and Culture I 6
ITAL-102 Italian Language and Culture II 6
ITAL-102DL Italian Language and Culture II 6
ITAL-201 Italian Language and Culture III 6
ITAL-201DL Italian Language and Culture III 6
ITAL-202 Italian Language and Culture IV 6
LALI-120 Introduction to Fiction 6
LALI-120DL Introduction to Fiction 6
LALI-130 Introduction to Drama 6
LALI-130DL Introduction to Drama 6
LALI-135 Literature Criticism 6
LALI-135DL Literature Criticism 6
LALI-140 The Science of Linguistics 6
LALI-140DL The Science of Linguistics 6
LALI-141 General Linguistics 6
LALI-141DL General Linguistics 6
LALI-148 Teaching English as a Foreign Language I 6
LALI-148DL Teaching English as a Foreign Language I 6
LALI-150 Introduction to Poetry 6
LALI-150DL Introduction to Poetry 6
LALI-155 Shakespeare 6
LALI-155DL Shakespeare 6
LALI-160 Pedagogical Grammar 6
LALI-160DL Pedagogical Grammar 6
LALI-175 Intercultural Communication 6
LALI-175DL Intercultural Communication 6
LALI-200 Twentieth Century American Literature 6
LALI-200DL Twentieth Century American Literature 6
LALI-235 Romantic and Victorian Poetry 6
LALI-235DL Romantic and Victorian Poetry 6
LALI-240 Applied Linguistics 6
LALI-240DL Applied Linguistics 6
LALI-248 Teaching English as a Foreign Language II 6
LALI-248DL Teaching English as a Foreign Language II 6
LALI-250 Contemporary Literature 6
LALI-250DL Contemporary Literature 6
LALI-261 English Morphology and Syntax 6
LALI-261DL English Morphology and Syntax 6
LALI-272 Gender in Literature 6
LALI-272DL Gender in Literature 6
LALI-274 Computer Aided Language Learning 6
LALI-274DL Computer Aided Lang. Learning 6
LALI-280 English Phonetics and Phonology 6
LALI-280DL English Phonetics and Phonology 6
LALI-295 Research Methods in Linguistics and EFL 6
LALI-295DL Research Methods in Linguistics and EFL 6
LALI-300 20th Century American Literature 6
LALI-301 World Literature in English 6
LALI-302 America in Literature and Film 6
LALI-302DL America in Literature and Film 6
LALI-303 Modernism / Postmodernism 6
LALI-303DL Modernism / Postmodernism 6
LALI-310 World Literature in English 6
LALI-310DL World Literature in English 6
LALI-320 The Victorian Novel 6
LALI-320DL The Victorian Novel 6
LALI-322 Course Design and Evaluation in TEFL 6
LALI-322DL Course Design and Evaluation in TEFL 6
LALI-330 Modern Drama 6
LALI-330DL Modern Drama 6
LALI-335 Childrens Literature 6
LALI-335DL Childrens Literature 6
LALI-350 The English Poem 6
LALI-350DL The English Poem 6
LALI-362 Semantics and Pragmatics 6
LALI-362DL Semantics and Pragmatics 6
LALI-370 Sociolinguistics 6
LALI-370DL Sociolinguistics 6
LALI-372 Language and Identity 6
LALI-372DL Language and Identity 6
LALI-375 Bi/Multilingual Education (CLIL) 6
LALI-375DL Bi/Multilingual Education (CLIL) 6
LALI-377 Teacher Development in TEFL I 6
LALI-377DL Teacher Development in TEFL I 6
LALI-380 Intertextuality and Literary Relations 6
LALI-380DL Intertextuality and Literary Relations 6
LALI-382 Case Studies in Literature 6
LALI-382DL Case Studies in Literature 6
LALI-385 Literary Theory and Criticism 6
LALI-385DL Literary Theory and Criticism 6
LALI-400 Contemporary English Literature 6
LALI-400DL Contemporary English Literature 6
LALI-432DL Shakespeare on Stage and Film 6
LALI-442 Literature in Teaching 6
LALI-442DL Literature in Teaching 6
LALI-460 Translating I 6
LALI-460DL Translating I 6
LALI-461 Translating II 6
LALI-461DL Translating II 6
LALI-471 Memoir and Life-Writing 6
LALI-471DL Memoir and Life-Writing 6
LALI-475 Bi/Multilingual Education (CLIL) 6
LALI-480 Creative Writing 6
LALI-480DL Creative Writing 6
LALI-482 Authors in Context 6
LALI-482DL Authors in Context 6
LALI-483 Discourse Analysis and Conversation 6
LALI-483DL Discourse Analysis and Conversation 6
LALI-486 Teacher Development in TEFL II 6
LALI-486DL Teacher Development in TEFL II 6
LALI-490 Psycholinguistics 6
LALI-490DL Psycholinguistics 6
LALI-491 Historical Linguistics 6
LALI-491DL Historical Linguistics 6
LALI-495 Research Project 6
LALI-495DL Research Project 6
LALI-498 Practicum 6
LALI-498DL Practicum 6
LAW-121 Constitutional Law I 6
LAW-122 Constitutional Law II 6
LAW-131 Law of Contract I 6
LAW-132 Law of Contract II 6
LAW-141 Legal System and Method I 6
LAW-142 Legal System and Method II 6
LAW-151 Introduction to the US Law 6
LAW-153 Judicial Psychology 6
LAW-154 Legal Ethics 6
LAW-155 Roman Law 6
LAW-157 Law and Religion 6
LAW-158 Jurisprudence 6
LAW-165 Legal Anthropology 6
LAW-182 Sociology of Law 6
LAW-187 Diplomacy 6
LAW-195 Family Law I 6
LAW-196 Family Law II 6
LAW-201 European Union Law I 6
LAW-202 European Union Law II 6
LAW-211 Law of Torts I 6
LAW-212 Law of Torts II 6
LAW-214 Law of International Conflict 6
LAW-241 Criminal Law I 6
LAW-242 Criminal Law II 6
LAW-251 Land Law I 6
LAW-252 Land Law II 6
LAW-265 Commercial Law I 6
LAW-266 Commercial Law II 6
LAW-281 Company Law I 6
LAW-282 Company Law II 6
LAW-283 Criminology 6
LAW-302 Ethnicity and the Law 6
LAW-303 Immigration Law and Policy 6
LAW-307 Maritime Law 6
LAW-315 Conflict of Laws I 6
LAW-316 Conflict of Laws II 6
LAW-320 Internet Law 6
LAW-325 Civil and Criminal Procedure I 6
LAW-327 Medical Law and Bioethics 6
LAW-328 Law of the Sea 6
LAW-343 Banking Law I 6
LAW-344 Banking Law II 6
LAW-350 Energy and Environmental Law 6
LAW-355 International Human Rights Law 6
LAW-357 European Human Rights Law 6
LAW-360 Public Procurement Law 6
LAW-363 International Organisations 6
LAW-365 Comparative Law 6
LAW-370 Law Clinic 6
LAW-375 EU Competition Law 6
LAW-376 Transnational Economic Law 6
LAW-380 Law of International Trade 6
LAW-381 Labour Law I 6
LAW-382 Labour Law II 6
LAW-383 Public International Law I 6
LAW-384 Public International Law II 6
LAW-385 EU Intellectual Property Law 6
LAW-388 Media Law 6
LAW-391 Law of Trusts I 6
LAW-392 Law of Trusts II 6
LAW-395 Air Law 6
LAW-398 Sports Law 6
LAW-399 International Criminal Law 6
LAW-435 Law of Evidence I 6
LAW-436 Law of Evidence II 6
LLB-100 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6
LLB-107 Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης 6
LLB-110 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 6
LLB-121 Συνταγματικό Δίκαιο 6
LLB-122 Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLB-131 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-132 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6
LLB-140 Οικογενειακό Δίκαιο 6
LLB-150 Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Αξιογράφων 6
LLB-151 Εισαγωγή στο Αμερικάνικο Δίκαιο 6
LLB-153 Δικαστική Ψυχολογία 6
LLB-154 Δικηγορική Δεοντολογία 6
LLB-155 Ιστορία του Δικαίου 6
LLB-157 Εκκλησιαστικό Δίκαιο 6
LLB-158 Φιλοσοφία του Δικαίου 6
LLB-165 Νομική Ανθρωπολογία 6
LLB-182 Κοινωνιολογία του Δικαίου 6
LLB-186 Συνταγματική Ιστορία 6
LLB-187 Διπλωματική Ιστορία 6
LLB-190 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6
LLB-201 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 6
LLB-210 Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-211 Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-214 Δίκαιο Ανηλίκων 6
LLB-217 Ανακριτική 6
LLB-220 Δίκαιο Αδικοπραξιών 6
LLB-224 Δίκαιο Διεθνών Διενέξεων 6
LLB-226 Δίκαιο της Θάλασσας 6
LLB-230 Εμπράγματο Δίκαιο 6
LLB-250 Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών 6
LLB-270 Διοικητικό Δίκαιο 6
LLB-271 Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 6
LLB-283 Εγκληματολογία 6
LLB-290 Κληρονομικό Δίκαιο 6
LLB-296 Διεθνείς Οργανισμοί και Διεθνείς Σχέσεις 6
LLB-298 Σωφρονιστική 6
LLB-300 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 6
LLB-302 Σεξουαλική Εγκληματικότητα 6
LLB-303 Δίκαιο Αλλοδαπών, Μετανάστευσης και Ασύλου 6
LLB-307 Ναυτικό Δίκαιο 6
LLB-313 Φορολογικό Δίκαιο 6
LLB-315 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6
LLB-317 Δίκαιο Διαδικτύου 6
LLB-320 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο I 6
LLB-321 Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6
LLB-327 Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική 6
LLB-329 Δίκαιο Εμπορικών Ασφαλειών 6
LLB-330 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ι 6
LLB-331 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο ΙΙ 6
LLB-334 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 6
LLB-340 Δίκαιο Απόδειξης Ι 6
LLB-341 Δίκαιο Απόδειξης ΙΙ 6
LLB-343 Τραπεζικό Δίκαιο 6
LLB-344 Δίκαιο και Οικονομία 6
LLB-346 Διαιτησία-Διαμεσολάβηση 6
LLB-347 Πολιτειολογία 6
LLB-349 Κοινοβουλευτικό Δίκαιο και Πρακτική 6
LLB-350 Δίκαιο Ενέργειας και Περιβάλλοντος 6
LLB-351 Διαμεσολάβηση 6
LLB-353 Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 6
LLB-354 Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 6
LLB-355 Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLB-357 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6
LLB-358 Πτωχευτικό Δίκαιο 6
LLB-360 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 6
LLB-365 Συγκριτικό Δίκαιο 6
LLB-370 Νομική Κλινική 6
LLB-371 Ειδικά Θέματα-Σεμινάρια 6
LLB-375 Δίκαιο Ανταγωνισμού 6
LLB-377 Εργατικό Δίκαιο (Συλλογικό) 6
LLB-380 Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου 6
LLB-385 Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6
LLB-388 Δίκαιο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 6
LLB-390 Εργατικό Δίκαιο 6
LLB-395 Αεροπορικό Δίκαιο 6
LLB-397 Ποινολογία 6
LLB-398 Αθλητικό Δίκαιο 6
LLB-399 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 6
LLB-420 Εμβάθυνση Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου 6
LLB-421 Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου 6
LLB-422 Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου 6
LLB-423 Εμβάθυνση Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 6
MAJR-000 Major Electives 6
MATH-101 Discrete Mathematics 6
MATH-105 Intermediate Algebra 6
MATH-105DL Intermediate Algebra 6
MATH-105G Στοιχειώδης Άλγεβρα 6
MATH-108 Finite Maths with Applied Calculus 6
MATH-108DG Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός 6
MATH-108DL Finite Maths with Applied Calculus 6
MATH-108G Μαθηματικά και Εφαρμοσμένος Λογισμός 6
MATH-110 Mathematics Laboratory 2
MATH-140 Mathematics with Computers 8
MATH-180 Algebra and Trigonometry 6
MATH-185 Foundations of Mathematics 8
MATH-186 Elementary Number Theory 8
MATH-190 Calculus I 8
MATH-191 Calculus II 8
MATH-192 Calculus for the Life Sciences I 6
MATH-193 Calculus for the Life Sciences II 6
MATH-195 Calculus I 6
MATH-196 Calculus II 6
MATH-221 Statistics I 6
MATH-221DG Στατιστική Ι 6
MATH-221DL Statistics I 6
MATH-221G Στατιστική Ι 6
MATH-221N Statistics I 6
MATH-221NG Στατιστική 6
MATH-225 Probability and Statistics I 6
MATH-270 Calculus III 8
MATH-276 Calculus III 6
MATH-280 Linear Algebra I 6
MATH-281 Linear Algebra II 6
MATH-321 Statistics II 6
MATH-321DG Στατιστική ΙΙ 6
MATH-321DL Statistics II 6
MATH-321G Στατιστική ΙΙ 6
MATH-325 Probability and Statistics II 6
MATH-326 Linear Models I 6
MATH-330 Ordinary Differential Equations 6
MATH-341 Numerical Analysis I 8
MATH-342 Numerical Analysis II 8
MATH-371 Differential Geometry I 8
MATH-375 Graph Theory 6
MATH-385 Introduction to Modern Algebra 8
MATH-390 Real Analysis 8
MATH-392 Functional Analysis 8
MATH-394 Special Topics in Mathematics 4
MATH-395 Complex Analysis 8
MATH-396 Special Topics in Mathematics 6
MATH-398 Special Topics in Mathematics 8
MATH-399 Special Topics in Mathematics 6
MATH-420 Time Series Modeling and Forecasting 6
MATH-422 Applied Multivariate Analysis 6
MATH-426 Linear Models II 6
MATH-428 Quantitative Finance 6
MATH-430 Partial Differential Equations 8
MATH-432 Mathematical Modeling 8
MATH-433 Fluid Mechanics 8
MATH-435 Applied Mathematical Analysis 8
MATH-441 Numerical Solution of Differential Equations 8
MATH-470 Topology 8
MATH-491 Measure and Integration 8
MBAN-510 Foundations in Economics 0
MBAN-510DE Foundations in Economics 0
MBAN-510DG Οικονομικά 0
MBAN-520 Foundations in Accounting 0
MBAN-520DE Foundations in Accounting 0
MBAN-520DG Λογιστική 0
MBAN-530 Foundations in Statistics and Research 0
MBAN-530DE Foundations in Statistics and Research 0
MBAN-530DG Στατιστική και Έρευνα 0
MBAN-603 Decision Making Methods and Tools 7.5
MBAN-603DE Decision Making Methods and Tools 7.5
MBAN-603DG Μέθοδοι και Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων 7.5
MBAN-609 Organizations and HR Management 7.5
MBAN-609DE Organizations and HR Management 7.5
MBAN-609DG Οργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 7.5
MBAN-611 Business Economics 7.5
MBAN-611DE Business Economics 7.5
MBAN-611DG Οικονομική των Επιχειρήσεων 7.5
MBAN-612 Financial and Managerial Accounting 7.5
MBAN-612DE Financial and Managerial Accounting 7.5
MBAN-612DG Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 7.5
MBAN-622 Financial Management 7.5
MBAN-622DE Financial Management 7.5
MBAN-622DG Χρηματοοικονομική Διοίκηση 7.5
MBAN-667 Strategic Marketing 7.5
MBAN-667DE Strategic Marketing 7.5
MBAN-667DG Στρατηγικό Μάρκετινγκ 7.5
MBAN-670 Operations and Quality Management 7.5
MBAN-670DE Operations and Quality Management 7.5
MBAN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και Έλεγχος Ποιότητας 7.5
MBAN-685 Corporate Strategy 7.5
MBAN-685DE Corporate Strategy 7.5
MBAN-685DG Εταιρική Στρατηγική 7.5
MBAN-701 Organizational Behavior 7.5
MBAN-701DE Organizational Behavior 7.5
MBAN-701DG Οργανωσιακή Συμπεριφορά 7.5
MBAN-703 Business Ethics 7.5
MBAN-703DE Business Ethics 7.5
MBAN-703DG Επιχειρηματική Ηθική 7.5
MBAN-705 Consultancy Process 7.5
MBAN-705DE Consultancy Process 7.5
MBAN-705DG Διαδικασίες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 7.5
MBAN-706 Managing Corporate Change 7.5
MBAN-706DE Managing Corporate Change 7.5
MBAN-706DG Διαχείρηση της Εταιρικής Αλλαγής 7.5
MBAN-707 Entrepreneurship and SMEs 7.5
MBAN-707DE Entrepreneurship and SMEs 7.5
MBAN-707DG Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 7.5
MBAN-708 Supply Chain Management 7.5
MBAN-708DE Supply Chain Management 7.5
MBAN-708DG Διαχείρηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 7.5
MBAN-711 Relationship Marketing 7.5
MBAN-711DE Relationship Marketing 7.5
MBAN-711DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Σχέσεων 7.5
MBAN-713 Consumer Behaviour 7.5
MBAN-713DE Consumer Behaviour 7.5
MBAN-713DG Συμπεριφορά Καταναλωτών 7.5
MBAN-716 Marketing of Services 7.5
MBAN-716DE Marketing of Services 7.5
MBAN-716DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Υπηρεσιών 7.5
MBAN-717 Corporate Social Responsibility 7.5
MBAN-717DE Corporate Social Responsibility 7.5
MBAN-717DG Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 7.5
MBAN-718 Marketing Communications 7.5
MBAN-718DE Marketing Communications 7.5
MBAN-718DG Μάρκετινγκ Επιχειρησιακών Επικοινωνιών 7.5
MBAN-719 Global Marketing 7.5
MBAN-719DE Global Marketing 7.5
MBAN-719DG Διεθνές Μάρκετινγκ 7.5
MBAN-721 Portfolio Analysis 7.5
MBAN-721DE Portfolio Analysis 7.5
MBAN-721DG Ανάλυση Χαρτοφυλακίου 7.5
MBAN-722 Financial Markets and Institutions 7.5
MBAN-722DE Financial Markets and Institutions 7.5
MBAN-722DG Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Ιδρύματα 7.5
MBAN-723 Financial Risk Management 7.5
MBAN-723DE Financial Risk Management 7.5
MBAN-723DG Διαχείρηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 7.5
MBAN-724 Global Financial Strategies 7.5
MBAN-724DE Global Financial Strategies 7.5
MBAN-724DG Παγκόσμιες Οικονομικές Στρατηγικές 7.5
MBAN-726 Working Capital Management 7.5
MBAN-726DE Working Capital Management 7.5
MBAN-726DG Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 7.5
MBAN-728 Advanced Corporate Finance 7.5
MBAN-728DE Advanced Corporate Finance 7.5
MBAN-728DG Ανώτερη Εταιρική Χρηματοδότηση 7.5
MBAN-730 E-Business 7.5
MBAN-730DE E-Business 7.5
MBAN-730DG Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις 7.5
MBAN-733 Web Design and Development 7.5
MBAN-733DE Web Design and Development 7.5
MBAN-733DG Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων 7.5
MBAN-735 Business Data Communication and Security 7.5
MBAN-735DE Business Data Communication and Security 7.5
MBAN-735DG Επικοινωνίες Επιχειρηματικών Δεδομένων και Ασφάλεια 7.5
MBAN-736 Enterprise Information Systems 7.5
MBAN-736DE Enterprise Information Systems 7.5
MBAN-736DG Πληροφοριακά Συστήματα για την Υποστήριξη Διαδικασιών στις Επιχειρήσεις 7.5
MBAN-737 Knowledge Management 7.5
MBAN-737DE Knowledge Management 7.5
MBAN-737DG Διαχείρηση Γνώσης 7.5
MBAN-738 IT Project Management 7.5
MBAN-738DE IT Project Management 7.5
MBAN-738DG Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 7.5
MBAN-739 Business Intelligence 7.5
MBAN-739DE Business Intelligence 7.5
MBAN-739DG Επιχειρηματική Ευφυία 7.5
MBAN-741 HR and Organizational Develolpment 7.5
MBAN-741DE HR and Organizational Develolpment 7.5
MBAN-741DG Ανθρώπινο Δυναμικό και Οργανωτική Ανάπτυξη 7.5
MBAN-742 Managing Performance 7.5
MBAN-742DE Managing Performance 7.5
MBAN-742DG Διαχείρηση Αποδοτικότητας 7.5
MBAN-743 Employee Resourcing 7.5
MBAN-743DE Employee Resourcing 7.5
MBAN-743DG Στελέχωση Εργαζομένων 7.5
MBAN-744 Leadership and Innovation 7.5
MBAN-744DE Leadership and Innovation 7.5
MBAN-744DG Ηγεσία και Καινοτομία 7.5
MBAN-746 Managing Diversity in Organizations 7.5
MBAN-746DE Managing Diversity in Organizations 7.5
MBAN-746DG Διαχείρηση της Διαφορετικότητας σε Οργανισμούς 7.5
MBAN-747 Employee Relations 7.5
MBAN-747DE Employee Relations 7.5
MBAN-747DG Εργασιακές Σχέσεις 7.5
MBAN-771 Project Management 7.5
MBAN-771DE Project Management 7.5
MBAN-771DG Διαχείρηση Επιχειρησιακών Έργων 7.5
MBAN-772 Oil and Gas Economics and Accounting 7.5
MBAN-772DE Oil and Gas Economics and Accounting 7.5
MBAN-772DG Οικονομική και Λογιστική Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 7.5
MBAN-773 Health, Safety and Risk Management 7.5
MBAN-773DE Health, Safety and Risk Management 7.5
MBAN-773DG Ασφάλεια, Υγεία και Διαχείρηση Κινδύνου 7.5
MBAN-775 Oil and Gas Industry 7.5
MBAN-775DE Oil and Gas Industry 7.5
MBAN-775DG Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 7.5
MBAN-776 Energy Policy and Management 7.5
MBAN-776DE Energy Policy and Management 7.5
MBAN-776DG Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση 7.5
MBAN-777 Energy and Geopolitics 7.5
MBAN-777DE Energy and Geopolitics 7.5
MBAN-777DG Ενέργεια και Γεωπολιτική 7.5
MBAN-781 Entrepreneurship and Startup Management 7.5
MBAN-781DE Entrepreneurship and Startup Management 7.5
MBAN-781DG Επιχειρηματικότητα και Διαχείριση Επιχειρησιακού Ξεκινήματος 7.5
MBAN-782 Management of Technological Innovation 7.5
MBAN-782DE Management of Technological Innovation 7.5
MBAN-782DG Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας 7.5
MBAN-783 Social Entrereneurship 7.5
MBAN-783DE Social Entrereneurship 7.5
MBAN-783DG Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 7.5
MBAN-784 Creativity and Innovation 7.5
MBAN-784DE Creativity and Innovation 7.5
MBAN-784DG Δημιουργικότητα και Καινοτομία 7.5
MBAN-785 Managing Change 7.5
MBAN-785DE Managing Change 7.5
MBAN-785DG Διαχείριση Επιχειρησιακής Αλλαγής 7.5
MBAN-787 Managing SMEs and Family Businesses 7.5
MBAN-787DE Managing SMEs and Family Businesses 7.5
MBAN-787DG Διαχείριση Οικογενειακών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 7.5
MBAN-791 Real Estate Law 7.5
MBAN-791DE Real Estate Law 7.5
MBAN-791DG Νομικές και Τεχνικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-792 Planning and Regulatory Aspects of Real Estate 7.5
MBAN-792DE Planning and Regulatory Aspects of Real Estate 7.5
MBAN-792DG Σχεδιασμός και Ρυθμιστικές Πτυχές του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-793 Real Estate Appraisal 7.5
MBAN-793DE Real Estate Appraisal 7.5
MBAN-793DG Αξιολόγηση του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-794 Real Estate Development 7.5
MBAN-794DE Real Estate Development 7.5
MBAN-794DG Ανάπτυξη και Διαχείριση του Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-795 Real Estate Financing and Investment 7.5
MBAN-795DE Real Estate Financing and Investment 7.5
MBAN-795DG Χρηματοδότηση και Επένδυση στο Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-796 International Real Estate Management 7.5
MBAN-796DE International Real Estate Management 7.5
MBAN-796DG Διαχείριση Διεθνούς Τομέα Ακινήτων 7.5
MBAN-801 Agricultural Policy 7.5
MBAN-801DE Agricultural Policy 7.5
MBAN-801DG Γεωργική Πολιτική 7.5
MBAN-802 Agricultural Production Costing, Financing and Insurance 7.5
MBAN-802DE Agricultural Production Costing, Financing and Insurance 7.5
MBAN-802DG Κοστολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματοδότηση και Ασφάλιση 7.5
MBAN-803 Marketing of Food and Agricultural Products 7.5
MBAN-803DE Marketing of Food and Agricultural Products 7.5
MBAN-803DG Μάρκετιγκ Γεωργικών Προιόντων και Τροφίμων 7.5
MBAN-804 Environmental Safety and Natural Resources 7.5
MBAN-804DE Environmental Safety and Natural Resources 7.5
MBAN-804DG Περιβαλλοντική Ασφάλεια και Φυσικοί Πόροι 7.5
MBAN-805 Economics of Food Markets and Agricultural Products 7.5
MBAN-805DE Economics of Food Markets and Agricultural Products 7.5
MBAN-805DG Οικονομική της Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προιόντων 7.5
MBAN-806 Innovation in Food and Agricultural Enterprises 7.5
MBAN-806DE Innovation in Food and Agricultural Enterprises 7.5
MBAN-806DG Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία 7.5
MBAN-895A Thesis I 7.5
MBAN-895AE Thesis I 7.5
MBAN-895AG Πτυχιακή Ι 7.5
MBAN-895B Thesis II 7.5
MBAN-895BE Thesis II 7.5
MBAN-895BG Πτυχιακή ΙI 7.5
MCOM-501 Digital Media Innovation and Social Transform 10
MCOM-501DL Digital Media Innovation and Social Transform 10
MCOM-502 Digital Communication, Culture and Society 10
MCOM-502DL Digital Communication, Culture and Society 10
MCOM-503 Digital Media Content 10
MCOM-503DL Digital Media Content 10
MCOM-510 Digital Production and Publishing 10
MCOM-510DL Digital Production and Publishing 10
MCOM-511 Digital Journalism and Citizen Media 10
MCOM-511DL Digital Journalism and Citizen Media 10
MCOM-512 Digital Sports, Health and Lifestyle Communication 10
MCOM-512DL Digital Sports, Health and Lifestyle Communication 10
MCOM-520 PR and Advertising in the Digital Age 10
MCOM-520DL PR and Advertising in the Digital Age 10
MCOM-521 Risk and Crisis Management 10
MCOM-521DL Risk and Crisis Management 10
MCOM-522 Social Media Management 10
MCOM-522DL Social Media Management 10
MCOM-530 Broadcasting and Web Sports Media Rights 10
MCOM-530DL Broadcasting and Web Sports Media Rights 10
MCOM-531 Reporting on Digital and Web Sports Media 10
MCOM-531DL Reporting on Digital and Web Sports Media 10
MCOM-560 TV, Radio and Web TV Production in Sports Events 10
MCOM-560DL TV, Radio and Web TV Production in Sports Events 10
MCOM-561 Sports Commentating in Media 10
MCOM-561DL Sports Commentating in Media 10
MCOM-562 Covering Olympics, World Championships and Champions League 10
MCOM-562DL Covering Olympics, World Championships and Champions League 10
MCOM-563 Press Operation, Statistics and Accreditation in Sports Events 10
MCOM-563DL Press Operation, Statistics and Accreditation in Sports Events 10
MCOM-570 Digital Politics and Economy Communication 10
MCOM-570DL Digital Politics and Economy Communication 10
MCOM-571 Integrated Marketing Communication and Digital Media 10
MCOM-571DL Integrated Marketing Communication and Digital Media 10
MCOM-572 Law, Ethics and Digital Media 10
MCOM-572DL Law, Ethics and Digital Media 10
MCOM-573 Web Communities and Social Media 10
MCOM-573DL Web Communities and Social Media 10
MCOM-574 Interactive Multimedia Development 10
MCOM-574DL Interactive Multimedia Development 10
MCOM-581 Emerging Technologies 10
MCOM-581DL Emerging Technologies 10
MCOM-582 Relationship Marketing 10
MCOM-582DL Relationship Marketing 10
MCOM-585 Special Topics in Digital Communication 10
MCOM-585DL Special Topics in Digital Communication 10
MCOM-590 Research Methods in Media and Communications 10
MCOM-590DL Research Methods in Media and Communications 10
MCOM-594 Practicum 20
MCOM-594DL Practicum 20
MCOM-595 Thesis 20
MCOM-595DL Thesis 20
MCOUN-511 Θεωρίες Συμβουλευτικής 10
MCOUN-512 Δεξιότητες Συμβουλευτικής 10
MCOUN-513 Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων 10
MCOUN-514 Αναπτυξιακές Διαταραχές 10
MCOUN-531 Ψυχοφυσιολογία των Εξαρτήσεων 10
MCOUN-532 Αξιολόγηση και Μελέτη Περιπτώσεων στις Εξαρτήσεις 10
MCOUN-533 Συμβουλευτική Εξαρτήσεων 10
MCOUN-541 Θεωρίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Διαδικασία Λήψης Απόφασης 10
MCOUN-542 Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης 10
MCOUN-543 Αγορά Εργασίας και Προγράμματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης 10
MCOUN-551 Συμβουλευτική Ομάδας 10
MCOUN-552 Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Ωρίμανση του Ατόμου 10
MCOUN-590 Μεθοδολογία της Έρευνας και Στατιστική 10
MCOUN-591 Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση και Δεοντολογία 10
MCOUN-595 Μεταπτυχιακή Εργασία 10
MED-101 Physics in Medicine I 6
MED-102 General Chemistry 6
MED-103 Biology I 6
MED-104 Medical Psychology 6
MED-105 Medical Ethics 6
MED-106 Research Methods in Medicine and Essential Medical Statistics 6
MED-107 Physics in Medicine II 6
MED-108 Organic Chemistry 6
MED-109 Biology II 6
MED-110 Medical Sociology 6
MED-201 Anatomy I 6
MED-202 Histology I 6
MED-203 Physiology I 6
MED-204 Biochemistry I 6
MED-205 Integrated Clinical Practice I 6
MED-206 Anatomy II 6
MED-207 Histology II 6
MED-208 Physiology II 6
MED-209 Bichemistry II 6
MED-210 Integrated Clinical Practice II 6
MED-301 Brain and Behaviour 6
MED-302 Microbiology and Virology 6
MED-303 Pharmacology 6
MED-304 General Pathology 6
MED-305 Integrated Clinical Practice III 6
MED-306 Medical Genetics 6
MED-307 Immunology 6
MED-308 Systematic Pharmacology I 6
MED-309 Systematic Pathology 6
MED-310 Integrated Clinical Practice IV 6
MED-401 Haematology 6
MED-402 Systematic Pharmacology II 6
MED-403 Public Health and Preventive Medicine 6
MED-404 Research Project 12
MED-405 Integrated Clinical Practice V 30
MED-501 Cardiology,Cardiothoracic and Vasculsr Surgery 6
MED-502 Respiratory Medicine, Thoracic Surgery and Breast Surgery 6
MED-503 Gastroenterology and GI Surgery 6
MED-504 Nephrology, Urology and Transplant Surgery 6
MED-505 Rheumatology and Dermatology/Plastic Surgery 6
MED-506 Neurology, Neurosurgery and Palliative Care 6
MED-507 Psychiatry 8
MED-508 Paediatrics 8
MED-509 Obstetrics and Gynaecology 8
MED-601 Internal Medicine 10
MED-602 General Surgery 10
MED-603 Emergency Medicine and Intensive Care 10
MED-604 Orthopaedics, Otorhinolaryngology and Ophthalmology 6
MED-605 Therapeutics and Prescribing 4
MED-606 General Practice and Geriatric Medicine 10
MED-607 Elective Clinical Attachment 10
MENG-100 Electrical Networks and Machines 6
MENG-110 Computer Aided Design 6
MENG-250 Engineering Mechanics: Statics 6
MENG-252 Engineering Mechanics: Dynamics 6
MENG-260 Thermodynamics I 6
MENG-262 Thermodynamics II 6
MENG-270 Strength of Materials 6
MENG-272 Materials Science and Engineering 6
MENG-280 Fluid Mechanics 6
MENG-290 Heat and Mass Transfer 6
MENG-310 Mechanical Engineering Design 6
MENG-312 Manufacturing Processes 6
MENG-314 Mechanical Measurements and Instrumentation 6
MENG-340 System Dynamics and Vibrations 6
MENG-342 Systems and Control Engineering 6
MENG-350 Machine Elements 6
MENG-410 Welding 6
MENG-412 Industrial Production Engineeing 6
MENG-420 Biomechanics 6
MENG-422 Biomaterials 6
MENG-430 Internal Combustion Engines 6
MENG-432 Automotive Engineering 6
MENG-434 Vehicle Dynamics 6
MENG-440 Mechatronics and Robotics 6
MENG-450 Introduction to Finite Elements 6
MENG-452 Stress Analysis 6
MENG-454 Fatique and Failure Analysis 6
MENG-460 Compressible Flow 6
MENG-462 Fluid Dynamics 6
MENG-464 Air-Conditioning and Refrigeration 6
MENG-470 Composite Materials 6
MENG-472 Corrosion Engineering 6
MENG-480 Water Engineering and Desalination 6
MENG-482 Energy Conversion Systems 6
MENG-484 Environmental Pollution 6
MENG-486 Alternative Energy Systems 6
MENG-490 Capstone Design Project I 4
MENG-491 Internship 6
MENG-492 Capstone Design Project II 6
MGT-150 Teamwork and Collaboration 6
MGT-281 Introduction to Management 6
MGT-281DG Εισαγωγή στη Διοίκηση 6
MGT-281DL Introduction to Management 6
MGT-282 Small Business and Entrepreneurship 6
MGT-355 Leadership in Organizations 6
MGT-370 Management of Innovation and Technology 6
MGT-372 Management of Innovation Technology 6
MGT-381 6
MGT-400 Knowledge Management 6
MGT-450 Quality Assurance Management 6
MGT-465 Project Management for the Energy Sector 6
MGT-470 Change Management 6
MGT-472 Change Management 6
MGT-480 Globalization 6
MGT-481 Human Resource Management 6
MGT-482 Human Resource Management 6
MGT-482DG Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
MGT-482DL Human Resource Management 6
MGT-523 Principles of Disruptive Innovation 10
MIR-500DE Theory of International Relations 10
MIR-500DG Θεωρία Διεθνών Σχέσεων 10
MIR-510DE Modern European History and Politics 10
MIR-510DG Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία και Πολιτική 10
MIR-520DE International Political Economy 10
MIR-520DG Διεθνής Πολιτική Οικονομία 10
MIR-570DE European Integration 10
MIR-570DG Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 10
MIR-600DE Current European Issues 10
MIR-600DG Σύγχρονα Ευρωπαϊκά Ζητήματα 10
MIR-610DE Nationalism and Ethnic Conflict 10
MIR-610DG Εθνικισμός και Εθνοτικές Συγκρούσεις 10
MIR-612DE Case Studies in Conflict Analysis 10
MIR-612DG Μελέτες Περιπτώσεων στην Ανάλυση Συγκρούσεων 10
MIR-614DE Terrorism in the New Millennium 10
MIR-614DG Τρομοκρατία στη Νέα Χιλιετία 10
MIR-620DE Contemporary History of Cyprus 10
MIR-620DG Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία 10
MIR-622DE Contemporary Issues in Cyprus 10
MIR-622DG Σύγχρονα Κυπριακά Ζητήματα 10
MIR-624DE Turkish Politics 10
MIR-624DG Τουρκική Πολιτική 10
MIR-625DE Greek-Turkish Relations 10
MIR-625DG Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 10
MIR-626DE Turkey between Europe and the Middle East 10
MIR-626DG Η Τουρκία Μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής 10
MIR-627DE Greek-Turkish Relations and Cyprus 10
MIR-627DG Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και Κύπρος 10
MIR-630DE Foreign Policy Analysis 10
MIR-630DG Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής 10
MIR-631DE International Law 10
MIR-631DG Διεθνές Δίκαιο 10
MIR-640DE Economics of Energy and Natural Resources 10
MIR-640DG Οικονομικά σε Θέματα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 10
MIR-641DE International Security and Energy Resources 10
MIR-641DG Διεθνής Ασφάλεια και Ενεργειακοί Πόροι 10
MIR-643DE EU Energy Policy and Security Implications 10
MIR-643DG Πολιτικές Ενέργειας της ΕΕ και Ζητήματα Ασφάλειας 10
MIR-650DE Middle Eastern Politics 10
MIR-650DG Πολιτική Μέσης Ανατολής 10
MIR-660DE Special Topics 10
MIR-660DG Ειδικά Θέματα 10
MIR-662DE Research Methodology 10
MIR-662DG Μεθοδολογία Έρευνας 10
MIR-670DE Thesis 20
MIR-670DG Μεταπτυχιακή Εργασία 20
MIR-671DE Thesis 10
MIR-671DG Μεταπτυχιακή Εργασία 10
MIR-681DE Asymmetric Threats 10
MIR-681DG Ασύμμετρες Απειλές 10
MIR-683DE Contemporary Strategy 10
MIR-683DG Σύγχρονη Στρατηγική 10
MIREL-500 Theory of International Relations 10
MIREL-510 Modern European History and Politics 10
MIREL-520 International Political Economy 10
MIREL-570 European Integration 10
MIREL-600 Current European Issues 10
MIREL-610 Nationalism and Ethnic Conflict 10
MIREL-612 Case Studies in Conflict Analysis 10
MIREL-614 Terrorism in the New Millennium 10
MIREL-620 Contemporary History of Cyprus 10
MIREL-622 Contemporary Issues in Cyprus 10
MIREL-624 Turkish Politics 10
MIREL-625 Greek-Turkish Relations and Cyprus 10
MIREL-626 Turkey between Europe and the Middle East 10
MIREL-627 Greek-Turkish Relations and Cyprus 10
MIREL-630 Foreign Policy Analysis 10
MIREL-631 International Law 10
MIREL-640 Economics of Energy and Natural Resources 10
MIREL-641 International Security and Energy Resources 10
MIREL-643 EU Energy Policy and Security Implications 10
MIREL-650 Middle Eastern Politics 10
MIREL-660 Special Topics 10
MIREL-662 Research Methodology 10
MIREL-670 Thesis 20
MIREL-671 Thesis 10
MIREL-681 Asymmetric Threats 10
MIREL-683 Contemporary Strategy 10
MIS-151 Business Software Applications 6
MIS-151DG Εφαρμογές Λογισμικού Επιχειρήσεων 6
MIS-151DL Business Software Applications 6
MIS-201 Systems Analysis and Design 6
MIS-215 Project Management 6
MIS-215DG Διαχείρηση Έργων 6
MIS-215DL Project Management 6
MIS-220 Technologies for the Social Web 6
MIS-220DG Τεχνολογίες Κοινωνικών Δικτύων 6
MIS-220DL Technologies for the Social Web 6
MIS-251 Information Systems Concepts 6
MIS-252 Database Management Systems 6
MIS-253 Database Applications Development 6
MIS-256 Web-based Applications Development 6
MIS-270 Statistical Applications in Business 6
MIS-302 Database Management Systems 6
MIS-303 Database Applications Development 6
MIS-320 Mobile Collaboration 6
MIS-325 Applied Data Communications 6
MIS-351 Information Systems Concepts 6
MIS-351DG Έννοιες Συστημάτων Πληροφορικής 6
MIS-351DL Information Systems Concepts 6
MIS-390 E-Business 6
MIS-390DG Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 6
MIS-390DL E-Business 6
MIS-415 Principles of Information Security 6
MIS-435 Business Intelligence 6
MIS-450 Emerging Technologies for Business 6
MIS-454 Information Systems Project 6
MIS-456 Management of Information Systems 6
MIS-457 Information Systems Strategy 6
MIS-460 Supply Chain Management 6
MIS-465 Business and Management of Games 6
MIS-491 IT Audit and Controls 6
MIS-492 Information Search and Retrieval 6
MIS-536 Digital Currency Information Systems and Resources 10
MKTG-291 Marketing 6
MKTG-291DG Μάρκετινγκ 6
MKTG-291DL Marketing 6
MKTG-301 Social Media Marketing 6
MKTG-310 Integrated Marketing Communications 6
MKTG-310DG Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ 6
MKTG-310DL Integrated Marketing Communications 6
MKTG-321 Marketing Public Relations 6
MKTG-330 Marketing and Social Responsibility 6
MKTG-330DG Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη 6
MKTG-330DL Marketing and Social Responsibility 6
MKTG-340 Sales Promotion and Direct Marketing 6
MKTG-350 Marketing for New Products 6
MKTG-360 Selling and Sales Management 6
MKTG-370 Retailing Management 6
MKTG-375 Relationship Marketing and Internal Marketing 6
MKTG-380 Marketing of Services 6
MKTG-388 Small Firms and B2B Marketing 6
MKTG-390 E-Marketing 6
MKTG-393 Advertising 6
MKTG-398 Marketing Research 6
MKTG-400 Brand Marketing 6
MKTG-405 Media Planning 6
MKTG-491 International Marketing 6
MKTG-493 Strategic Marketing 6
MKTG-493DG Στρατηγική Μάρκετινγκ 6
MKTG-493DL Strategic Marketing 6
MKTG-496 Consumer Behavior 6
MKTG-496DG Συμπεριφορά Καταναλωτή 6
MKTG-496DL Consumer Behavior 6
MLAW-501 Εφαρμογές Ευρωπαϊκού Δικαίου 10
MLAW-501DL Εφαρμογές Ευρωπαϊκού Δικαίου 10
MLAW-502 Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική 10
MLAW-502DL Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο και Πολιτική 10
MLAW-509 Νομική Έρευνα και Μεθοδολογία 10
MLAW-509DL Νομική Έρευνα και Μεθοδολογία 10
MLAW-509E Legal Research and Methdodology 10
MLAW-511 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 10
MLAW-511DL Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 10
MLAW-512 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 10
MLAW-512DL Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 10
MLAW-513 Δίκαιο Ανταγωνισμού 10
MLAW-513DL Δίκαιο Ανταγωνισμού 10
MLAW-514 Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 10
MLAW-514DL Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 10
MLAW-515 Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 10
MLAW-515DL Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 10
MLAW-516 Δίκαιο Καταναλωτή και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 10
MLAW-516DL Δίκαιο Καταναλωτή και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 10
MLAW-531 Ευρωπαϊκή και Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10
MLAW-531DL Ευρωπαϊκή και Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10
MLAW-532 Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη 10
MLAW-532DL Ποινικό Δίκαιο και Κοινωνική Δικαιοσύνη 10
MLAW-533 Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 10
MLAW-533DL Ειδικά Θέματα Δημοσίου Δικαίου 10
MLAW-534 Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
MLAW-534DL Εργατικό Δίκαιο και Κοινωνικά Δικαιώματα 10
MLAW-535 Οικογενειακό Δίκαιο και Βιοηθική 10
MLAW-535DL Οικογενειακό Δίκαιο και Βιοηθική 10
MLAW-537 Θεμελιώδη Δικαιώματα στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο 10
MLAW-537DL Θεμελιώδη Δικαιώματα στα ΜΜΕ και στο Διαδίκτυο 10
MLAW-538 Δίκαιο Μετανάστευσης και Πολιτικές Ασύλου 10
MLAW-538DL Δίκαιο Μετανάστευσης και Πολιτικές Ασύλου 10
MLAW-590 Διπλωματική Εργασία 20
MLAW-590DL Διπλωματική Εργασία 20
MNUR-501 Νοσηλευτική Διοίκηση και Μονάδες Υγείας 5
MNUR-502 Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα σε Άτομα με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας Ι 5
MNUR-503 Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα σε Άτομα με Προβλήματα Ψυχικής Υγείας ΙΙ 5
MNUR-504 Τεχνικές και Μέθοδοι Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής στη Ψυχική Υγεία 5
MNUR-505 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας και Αποκατάσταση στην Κοινότητα 6
MNUR-510 Πρακτική Άσκηση 10
MNUR-511 Επιδημιολογία της Υγείας 10
MNUR-512 Μεθοδολογία Έρευνας 10
MNUR-513 Ψυχική Υγεία 10
MNUR-521 Θεραπεία και Αντιμετώπιση Ψυχικών Νοσημάτων 10
MNUR-522 Σύγχρονες Παρεμβάσεις και Προσεγγίσεις στη Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 12
MNUR-523 Βιοηθική και Νομικό Πλαίσιο στην Ψυχική Υγεία 8
MNUR-531 Εξαρτήσεις και Νοσηλευτική Αντιμετώπιση 10
MNUR-532 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα 10
MNUR-534 Δυναμική της Ομάδας και της Οικογένειας 10
MNUR-535 Διπλή Διάγνωση και Αντιμετώπιση 10
MNUR-540 Διπλωματική Εργασία 20
MPA-511 Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση 10
MPA-511DL Δομή και Οργάνωση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση 10
MPA-512 Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός 10
MPA-512DL Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός 10
MPA-513 Προγραμματισμός και Προυπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα 10
MPA-513DL Προγραμματισμός και Προυπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα 10
MPA-521 Ευρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί 10
MPA-521DL Ευρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί 10
MPA-522 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές 10
MPA-522DL Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές 10
MPA-531 Επίκαιρα Θέματα Προβληματισμού στη Δημόσια Διοίκηση 10
MPA-531DL Επίκαιρα Θέματα Προβληματισμού στη Δημόσια Διοίκηση 10
MPA-532 Θεσμοί και Πολιτικές Kοινωνικής Προστασίας 10
MPA-532DL Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας 10
MPA-533 Σεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης 10
MPA-533DL Σεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης 10
MPA-534 Οικονομία και Πολιτική 10
MPA-534DL Οικονομία και Πολιτική 10
MPA-535 Οργάνωση και Διοίκηση 10
MPA-535DL Οργάνωση και Διοίκηση 10
MPA-555 Θεσμοί και Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 10
MPA-555DL Θεσμοί και Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 10
MPA-556 Αρχές Διοικητικού Δικαίου 10
MPA-556DL Αρχές Διοικητικού Δικαίου 10
MPA-590 Μεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση 20
MPA-590DL Μεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση 20
MSFF-001 Medical School - Fall Fees 15
MSSF-001 Medical School - Spring Fees 12
MUCT-107 Music Appreciation 6
MUCT-110 Fundamentals of Music 6
MUCT-111 Music Theory 1: Diatonic Tonal Theory 6
MUCT-112 Music Theory 2: Chromatic Tonal Theory 6
MUCT-113 Music Theory 3: 20th Century Theory 6
MUCT-221 Music History 1: Ancient to Baroque 6
MUCT-222 Music History 2: Classical and Romantic 6
MUCT-223 Music History 3: Twentieth-Century 6
MUCT-245 World Music 6
MUCT-248 History of Greek Song: from the Rebetika to Greek Rock 6
MUCT-249 History of Rock and Roll 6
MUCT-301 Principles of Musicology 6
MUCT-302 Performing Arts Management and Cultural Policy 6
MUCT-305 Form and Analysis 6
MUCT-310 Tonal Counterpoint 6
MUCT-315 Advanced Form and Analysis 6
MUCT-320 Orchestration and Arranging 6
MUCT-321 Contemporary Composition 6
MUCT-322 Jazz Composition 6
MUCT-341 Music in Cyprus 6
MUCT-366 Historical Performance Practice 6
MUCT-370 Conducting and Score Reading 6
MUCT-371 Jazz History 6
MUCT-378 Rhythmic Analysis 6
MUCT-381 Piano Repertory 6
MUCT-382 Guitar Repertory 6
MUCT-500 Problems and Methods of Music Research 10
MUCT-505 Contemporary Methods of Music Analysis 10
MUCT-510 Readings in Performance Studies 10
MUCT-521 Topics in Repertory and Literature 10
MUCT-522 Thesis Writing Seminar 10
MUCT-561 Topics in Jazz History 10
MUED-201 Foundations in Music Education 6
MUED-310 Music in Primary Education 6
MUED-315 Music in Early Years 6
MUED-320 Music in Secondary Education 6
MUED-331 Choral Methods 6
MUED-361 Piano Pedagogy 6
MUED-362 Vocal Pedagogy 6
MUED-363 Guitar Pedagogy 6
MUED-364 Drums Pedagogy 6
MUED-499 Teaching Practicum 6
MUED-515 Principles of Music Pedagogy 10
MUED-520 Piano Pedagogy 10
MUED-530 Instrumental Pedagogy 10
MUED-540 Vocal Pedagogy 10
MUED-560 Jazz Pedagogy 10
MUED-570 Advanced Music Pedagogy 10
MULT-160 Introduction to Multimedia 6
MULT-160DL Introduction to Multimedia 6
MULT-160G Εισαγωγή στα Πολυμέσα 6
MULT-161 Interactive Multimedia Development 6
MULT-163 Special Effects 6
MULT-164 Programming Principles 6
MULT-250 Storyboarding and 2D Animation 6
MULT-251 Introduction to Web Development 6
MULT-260 Multimedia Art and Aesthetics 6
MULT-265 Special Effects 6
MULT-270 Mathematics and Art 6
MULT-360 Interface Design and Development 6
MULT-361 3D Modeling and Animation 6
MULT-362 Computer Based Learning 6
MULT-363 Human Computer Interaction 6
MULT-364 History and Development of Digital Arts 6
MULT-365 Interactive Narrative 6
MULT-370 Advanced 3D Modeling and Animation 6
MULT-414 Research Methodologies in Applied Multimedia 6
MULT-426 Multimedia Work Placement 6
MULT-451 Advanced Web Development 6
MULT-452 Multimedia Based Learning 6
MULT-460 Multimedia Project Management 6
MULT-462 Special Topics in Multimedia 6
MULT-484 Applied Multimedia Final Project 6
MULT-511 Interactive Web Design 10
MULT-521 3D Game Design 10
MULT-523 Stop Motion Animation 10
MULT-553 3D Architectural Visualisation 10
MUS-107 Music Appreciation 6
MUS-107DL Music Appreciation 6
MUS-110 Introduction to Music 6
MUS-110DL Introduction to Music 6
MUSP-101 Aural Skills 1 5
MUSP-102 Aural Skills 2 5
MUSP-103 Aural Skills 3 5
MUSP-104 Aural Skills 4 5
MUSP-111 Primary Study 1 6
MUSP-112 Primary Study 2 6
MUSP-113 Primary Study 3 6
MUSP-114 Primary Study 4 6
MUSP-131 Class Piano 1 5
MUSP-132 Class Piano 2 5
MUSP-133 Class Piano 3 5
MUSP-134 Class Piano 4 5
MUSP-141 Keyboard Techniques for Pianists 1 5
MUSP-142 Keyboard Techniques for Pianists 2 5
MUSP-143 Keyboard Techniques for Pianists 3 5
MUSP-144 Keyboard Techniques for Pianists 4 5
MUSP-171 Jazz Vocal Ensemble 1 2
MUSP-172 Jazz Vocal Ensemble 2 2
MUSP-181 University Choir 1 2
MUSP-182 University Choir 2 2
MUSP-183 University Choir 3 2
MUSP-184 University Choir 4 2
MUSP-185 University Choir 5 2
MUSP-186 University Choir 6 2
MUSP-187 University Choir 7 2
MUSP-188 University Choir 8 2
MUSP-201 Diction for Singers 6
MUSP-221 Chamber Music 1 2
MUSP-222 Chamber Music 2 2
MUSP-223 Chamber Music 3 2
MUSP-231 Jazz Combo 1 2
MUSP-232 Jazz Combo 2 2
MUSP-233 Jazz Compo 3 2
MUSP-301 Secondary Study 1 2
MUSP-302 Secondary Study 2 2
MUSP-303 Secondary Study 3 2
MUSP-304 Secondary Study 4 2
MUSP-311 Advanced Primary Study 1 6
MUSP-312 Advanced Primary Study 2 6
MUSP-313 Advanced Primary Study 3 6
MUSP-314 Adv Primary Study 4 (without Recital) 4
MUSP-361 Theory and Practice of Byzantine Chanting 6
MUSP-362 Afro-Cuban Percussion 6
MUSP-363 Brazilian Percussion 6
MUSP-365 Ancient Greek Instruments and Music 6
MUSP-366 Ancient Greek Music Ensemble 2
MUSP-371 Applied Jazz Theory and Improvisation 1 6
MUSP-372 Applied Jazz Theory and Improvisation 2 6
MUSP-399 Advanced Primary Study 4(with Recital) 6
MUSP-511 Post-Graduate Primary Study 1 10
MUSP-512 Post-Graduate Primary Study 2 10
MUSP-513 Post-Graduate Primary Study 3 10
MUTX-140 Introduction to Music Technology 6
MUTX-201 Fundamentals of Computer Music 1 6
MUTX-202 Fundementals of Computer Music 2 6
MUTX-305 Electroacoustic Composition 6
MUTX-311 Music and Sound for the Moving Image 6
MUTX-315 History of Electronic Music 6
MUTX-321 Recording Techniques 6
MUTX-345 Performing with Computers 6
NURS-104 Chemistry for Nursing 3
NURS-104G Χημεία 3
NURS-105 Elements of Anatomy and Physiology 6
NURS-105G Στοιχεία Ανατομίας και Φυσιολογίας 6
NURS-110 Foundations of Nursing (Provision of Care) 6
NURS-110G Βασική Νοσηλευτική (Παροχή Φροντίδας) 6
NURS-115 Foundations of Nursing (Management of Care) 6
NURS-115G Βασική Νοσηλευτική (Διαχείριση Φροντίδας) 6
NURS-120 Care Across the Lifespan (Provision of Care) 6
NURS-120G Δια Βίου Φροντίδα (Παροχή Φροντίδας) 6
NURS-121 Ethics for Nursing 3
NURS-121G Ηθική και Δεοντολογία στη Νοσηλευτική 3
NURS-122 Sociology for Nursing 3
NURS-122G Κοινωνιολογία στη Νοσηλευτική 3
NURS-123 Psychology for Nursing 3
NURS-123G Ψυχολογία στη Νοσηλευτική 3
NURS-125 Care Across the Lifespan (Management of Care) 6
NURS-125G Δια Βίου Φροντίδα (Διαχείριση Φροντίδας) 6
NURS-209 Microbiology 6
NURS-209G Μικροβιολογία 6
NURS-210 Psychosocial Context of Health (Provision of Care) 9
NURS-210G Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση Υγείας (Παροχή Φροντίδας) 9
NURS-215 Psychosocial Context of Health (Management of Care) 9
NURS-215G Ψυχοκοινωνική Προσέγγιση Υγείας (Διαχείριση Φροντίδας) 9
NURS-216 Pharmacology for Nursing 5
NURS-216G Φαρμακολογία 5
NURS-220 Perspectives of Secondary Care - Surgical 9
NURS-220G Δευτεροβάθμια Φροντίδα - Χειρουργική Νοσηλευτική 9
NURS-225 Perspectives of Secondary Care - Medical 9
NURS-225G Δευτεροβάθμια Φροντίδα - Παθολογική Νοσηλευτική 9
NURS-230 Pathophysiology 6
NURS-230G Παθολογική Φυσιολογία 6
NURS-310 Growing Old in a Caring Community (Provision of Care) 9
NURS-310G Φροντίδα Ηλικιωμένων (Παροχή Φροντίδας) 9
NURS-315 Growing Old in a Caring Community (Management of Care) 9
NURS-315G Φροντίδα Ηλικιωμένων (Διαχείριση Φροντίδας) 9
NURS-320 Child Health Nursing 9
NURS-320G Παιδιατρική Νοσηλευτική 9
NURS-325 Mental Health Nursing 9
NURS-325G Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 9
NURS-330 Seminars in Nursing 4
NURS-330G Σεμινάρια Νοσηλευτικής 4
NURS-410 Chronic Care 10
NURS-410G Φροντίδα Χρονίως Πασχόντων 10
NURS-415 Acute Care 10
NURS-415G Επείγουσα Νοσηλευτική Φροντίδα 10
NURS-420 Comparative Health Care Contexts (Provision of Care) 10
NURS-420G Εξειδικευμένες Μονάδες Φροντίδας (Παροχή Φροντίδας) 10
NURS-425 Comparative Health Care Contexts (Management of Care) 10
NURS-425G Εξειδικευμένες Μονάδες Φροντίδας (Διαχείριση Φροντίδας) 10
NURS-430 Research Project 10
NURS-430G Πτυχιακή Εργασία 10
NURS-440 Transcultural Nursing 6
NURS-440G Διαπολιτισμική Νοσηλευτική 6
NURS-450 Clinical Practice 0
NURS-450G Κλινική Πρακτική Άσκηση 0
NURS-511 Σύγχρονες Θεωρίες/Προσεγγίσεις στη Νοσηλευτική 10
NURS-512 Κλινική Επικοινωνία 10
NURS-513 Νομικό και Ηθικό Πλαίσιο της Φροντίδας 10
NURS-521 Κοινοτομίες στη Νοσηλευτική 10
NURS-522 Διαπολιτισμική Φροντίδα Υγείας 10
NURS-523 Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας 10
NURS-535 Φροντίδα Ασθενών με Χρόνια Νοσήματα 10
NURS-537 Εξωνοσοκομειακή Ανακουφιστική Φροντίδα 10
NURS-539 Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 10
NURS-551 Φροντίδα Ασθενών με Κακοήθεια 10
NURS-552 Κακοήθειες και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 10
NURS-553 Προαγωγή Υγείας και Κακοήθειες 10
NURS-554 Φροντίδα Ασθενών Τελικού Σταδίου - Διαχείρηση του Πένθους 10
NURS-555 Συμπληρωματικές - Εναλλακτικές Θεραπείες 10
NURS-556 Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα Ογκολογικών Ασθενών - Νοσηλεία στο Σπίτι 10
NURS-561 Κοινοτική Φροντίδα Υγείας 10
NURS-562 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 10
NURS-563 Κοινοτική Ψυχική Υγεία 10
NURS-564 Ποιότητα Φροντίδας Υγείας 10
NURS-565 Περιβαλλοντική Υγεία 10
NURS-585 Clinical Practice 0
NURS-590 Διπλωματική Εργασία 20
NURS-701 Μεθοδολογία της Ερευνας 10
NURS-702 Βιοστατιστική 10
NURS-703 Φιλοσοφία της Φροντίδας 10
NUTR-100 Introduction to Human Nutrition 5
NUTR-100G Εισαγωγή στη Διατροφολογία 5
NUTR-110 Introduction to Human Nutrition and Health 6
NUTR-250 Principles of Nutritional Biochemistry and Metabolism I 6
NUTR-255 Principles of Nutritional Biochemistry and Metabolism II 6
NUTR-260 Public Health and Community Nutrition 6
NUTR-265 Human Ecology 6
NUTR-280 Nutrition Behavioural Management 6
NUTR-290 Nutritional Assessment and Management 6
NUTR-315 Sports and Exercise Nutrition 6
NUTR-320 Nutrition Through the Life Cycle 6
NUTR-330 Dietetics and Nutrition - Theory and Practice 6
NUTR-340 Phyto-Chemicals, Functional Foods and Supplements 6
NUTR-355 Food and Drug Interactions 6
NUTR-360 Experimental Foods and Lab 6
NUTR-370 Communication Skills and Nutritional Counseling 6
NUTR-380 Medical Nutrition Therapy and Dietetics I and Lab 6
NUTR-390 Principles of Food Quality Assurance 6
NUTR-420 Food and Nutritional Toxicology 6
NUTR-460 Contemporary Issues in Food and Nutrition 6
NUTR-465 Food, Culture and Nutrition 6
NUTR-470 Food and Nutrition Policy 6
NUTR-481 Medical Nutrition Therapy and Dietetics II 6
NUTR-482 Medical Nutrition Therapy and Dietetics III and Lab 6
NUTR-490 Research Methods in Dietetics 6
NUTR-495 Final Year Project 12
NUTR-510 Nutrition Care Plan 7.5
NUTR-511 Sports and Exercise, Health Nutrition 7.5
NUTR-512 Fitness Assessment and Exercise Prescription 7.5
NUTR-513 Ergogenic Practices and Nutritional Manipulation in Sports and Exercise 7.5
NUTR-514 Physiology and Biochemistry for Performance 7.5
NUTR-515 Research Methods in Nutrition and Dietetics 7.5
NUTR-516 Nutrition and Exercise in Chronic Diseases 7.5
NUTR-517 Nutrition Assessment and Laboratory Skills Techniques for Athletes 7.5
NUTR-518 Nutritional Strategies for Specific Energy Systems and Specific Sports 7.5
NUTR-519P Professional Practice for Sports Nutrition Placement 7.5
NUTR-520 Principles of Diet Therapy and Life Cycle 7.5
NUTR-525 Food Service and Safety and Quality Assurance 7.5
NUTR-530 Clinical Sciences and Therapeutics 7.5
NUTR-535P Professional Practice for Dietitians I 7.5
NUTR-540 Advanced Diet Therapy and Medicine 7.5
NUTR-545 Diet Therapy in Chronic Diseases 7.5
NUTR-550 Nutrition Counseling and Education 7.5
NUTR-555 Advanced Nutritional Epidemiology and Public Health 7.5
NUTR-560 Management, Health and Social Policy 7.5
NUTR-565P Professional Practice for Dietitians II 7.5
NUTR-570 Pediatric Diet Therapy 7.5
NUTR-575 Thesis Research 22.5
NUTR-580 Health Promotion, Communication and Behavioral Studies 7.5
NUTR-585P Professional Practice for Dietitians III 7.5
NUTR-586P Professional Practice for Dietitians IV 7.5
NUTR-590 Advanced Sports Nutrition 7.5
NUTR-701 Research Methodology 10
NUTR-702 Biostatistics 10
NUTR-703 Advance Nutrition/Dietetics Workshops/Seminars 10
OGAS-105 Introduction to Energy Management 6
OGAS-110 6
OGAS-211 Introduction to Physical Geology 6
OGAS-212 Petroleum Geology 6
OGAS-215 Fuel Science and Technology 6
OGAS-220 Business Information Systems for Oil and Gas Industry 6
OGAS-310 Economics for the Oil and Gas Industry 6
OGAS-311 Oil and Gas Law 6
OGAS-315 The International Oil and Gas Markets 6
OGAS-325 International Law of the Seas 6
OGAS-350 6
OGAS-425 Petroleum Engineering Essentials 6
OGAS-430 Energy Safety and Risk Management 6
OGAS-450 Oil and Gas Accounting 6
OGEE-101 Introduction to Oil and Gas Engineering 8
OGEE-111 Programming for Engineers 8
OGEE-220 Rock and Fluid Properties 8
OGEE-290 Probability and Statistics for Engineers 6
OGEE-300 Computational Methods 6
OGEE-310 Economics of the Oil and Gas Industry 6
OGEE-320 Drilling Engineering 8
OGEE-330 Petroleum Reservoir Engineering 8
OGEE-340 Formation Evaluation 6
OGEE-350 Well Construction and Completion Design 8
OGEE-360 Production Engineering 8
OGEE-370 Offshore Engineering 6
OGEE-400 Safety and Reliability Engineering 6
OGEE-410 Natural Gas Reservoir Engineering 6
OGEE-420 Natural Gas Production Engineering 6
OGEE-430 Hydrocarbon Recovery Techniques 6
OGEE-440 Pipeline Design, Laying and Maintenance 6
OGEE-445 Materials Science and Corrosion Engineering 6
OGEE-450 Hydrocarbon Flow Assurance 6
OGEE-460 Geophysical Methods 6
OGEE-470 Natural Gas Compression Systems 6
OGEE-480 Oil and Gas Transmission Systems 6
OGEE-490 Special Topics in Oil and Gas Engineering 6
OGEE-491 Internship 6
OGEE-492 Capstone Design Project 6
OGEE-510 Petroleum Geolgy 7.5
OGEE-520 Drilling Engineering 7.5
OGEE-521 Reservoir Engineering 7.5
OGEE-522 LNG Systems 7.5
OGEE-523 Production Engineering 7.5
OGEE-524 Well Engineering 7.5
OGEE-525 Petroleum Refining Processes 7.5
OGEE-526 Production Process Engineering 7.5
OGEE-530 Energy Security and Geopolitics 7.5
OGEE-531 Energy Efficiency 7.5
OGEE-532 Solar, Wind and Biomass Energy 7.5
OGEE-540 Energy Market and Economics 7.5
OGEE-542 Health, Safety and Risk Management 7.5
OGEE-543 Project Management 7.5
OGEE-544 Smart Power Grid Management 7.5
OGEE-545 Oil and Gas Transport Networks 7.5
OGEE-550 Environmental Impact Assessment 7.5
OGEE-560 Geophysical Methods 7.5
OGEE-590 Internship 7.5
OGEE-591 Thesis/Project 15
OGEN-110 Energy Technologies for the Future 6
OGEN-212 6
OGEN-220 Renewable Energy Resources 6
OGEN-225 Global Climate Change and Adaptation 6
OGEN-311 6
OGEN-315 Sustainable Futures 6
OGEN-320 Environmental Law 6
OGEN-325 6
OGEN-350 European Energy and Environment Policy 6
OGEN-410 Ecosystems and Environmental Quality 6
OGEN-420 Energy Security and Geopolitics 6
OGEN-425 6
OGEN-430 6
OGEN-450 6
OGEN-460 Environmental Impact Management 6
OGEN-480 Special Topics in Energy, Oil and Gas 6
OGEN-485 Energy-related Internship 6
PADM-105 EU 6
PADM-150 Teamwork and Collaboration 6
PADM-160 Principles of Public Administration 6
PADM-215 Project Management 6
PADM-220 Public IT and e-Governance 6
PADM-320 Administrative Law 6
PADM-330 Government 6
PADM-400 Public Finance and Budgeting 6
PADM-450 Current Topics in Public Administration 6
PADM-482 Human Resources Management 6
PHAR-102 Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων 1
PHAR-102E Personal Transferable Skills 1
PHAR-104 Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και στην Επαγγελματική Πρακτική 6
PHAR-104E Introduction to Pharmaceutical Sciences and Professional Practice 6
PHAR-106 Εισαγωγή τα Βιοδραστικά Μόρια 5
PHAR-106E Introduction to Bioactive Compounds 5
PHAR-107 Υπολογισμοί στη Φαρμακευτική 3
PHAR-107E Calculus/Mathematics for Pharmacy 3
PHAR-110 Εισαγωγή στη Φυσική για τις Φαρμακευτικές Επιστήμες 3
PHAR-110E Introduction to Physics for Pharmacy 3
PHAR-120 Βιοχημεία και Μεταβολισμός 6
PHAR-120E Biochemistry and Metabolism 6
PHAR-150 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6
PHAR-150E General and Inorganic Chemistry 6
PHAR-151 Οργανική Χημεία 6
PHAR-151E Organic Chemistry 6
PHAR-206 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι 6
PHAR-206E Pharmaceutical Technology I 6
PHAR-210 Αρχές Φυσικοχημείας και Φυσικοφαρμακευτικής 6
PHAR-210E Introduction to Physical Chemistry and Physical Pharmacy 6
PHAR-215 Μοριακή και Βιοχημική Φαρμακολογία 6
PHAR-215E Molecular and Biochemical Pharmacology 6
PHAR-216 Παθοφυσιολογία 4
PHAR-216E Pathophysiology 4
PHAR-220 Κλασσική Αναλυτική Χημεία 6
PHAR-220E Classical Analytical Chemistry 6
PHAR-240 Φαρμακευτική Χημεία I 6
PHAR-240E Pharmaceutical Chemistry I 6
PHAR-241 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ 5
PHAR-241E Pharmaceutical Chemistry II 5
PHAR-250 Φαρμακευτική Μικροβιολογία 5
PHAR-250E Pharmaceutical Microbiology 5
PHAR-265 Εισαγωγή στην Παθολογία-Αξιολόγηση Ασθενών 5
PHAR-265E Introduction to Pathology 5
PHAR-270 Αρχές Φαρμακευτικής Ανοσολογίας 5
PHAR-270E Principles of Immunology 5
PHAR-301 Αρχές Συνταγογράφησης και Συνταγοτεχνίας 5
PHAR-301E Dispensing and Galenic Pharmacy 5
PHAR-305 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ 6
PHAR-305E Pharmaceutical Technology II 6
PHAR-310 Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων 4
PHAR-310E Drug Discovery and Development 4
PHAR-320 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας Ι 5
PHAR-320E Pharmaceutical Analysis and Quality Control I 5
PHAR-321 Φαρμακευτική Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας II 5
PHAR-321E Pharmaceutical Analysis and Quality Control II 5
PHAR-340 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ 5
PHAR-340E Pharmaceutical Chemistry III 5
PHAR-350 Μεθοδολογία στην Έρευνα 4
PHAR-350E Research Methods 4
PHAR-360 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων Ι 6
PHAR-360E Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products I 6
PHAR-361 Φαρμακογνωσία και Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΙI 5
PHAR-361E Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products IΙ 5
PHAR-365 Φαρμακολογία και Θεραπευτική Ι 6
PHAR-365E Pharmacology and Theurapeutics I 6
PHAR-366 Φαρμακολογία και Θεραπευτική ΙΙ 5
PHAR-366E Pharmacology and Therapeutics II 5
PHAR-370 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Φαρμακοοικονομικά 4
PHAR-370E Business Management and Pharmacoeconomics 4
PHAR-380 Νομοθεσία, Επαγγέλμα και Επαγγελματική Ηθική 4
PHAR-380E Law, Ethics and Professionalism 4
PHAR-400 Φάρμακα και Επαγγελματική Πρακτική 6
PHAR-400E Medicines and Professional Practice 6
PHAR-420 Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία 4
PHAR-420E Synthetic Medicinal Chemistry 4
PHAR-430 Τοξικολογία 6
PHAR-430E Toxicology 6
PHAR-435 Κλινική Φαρμακευτική 5
PHAR-435E Clinical Pharmacy 5
PHAR-440 Χημεία Τροφίμων 4
PHAR-440E Food Chemistry 4
PHAR-445 Βιοφαρμακευτική/Φαρμακοκινητική 6
PHAR-445E Biopharmaceutics-Pharmacokinetics 6
PHAR-451 Αρχές Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας και Φαρμακογωνιδιωματικής 5
PHAR-451E Introduction to Pharmaceutical Biotechnology and Pharmacogenomics 5
PHAR-455 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Φαρμακοεπιδημιολογία 4
PHAR-455E Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology 4
PHAR-460 Θεραπευτική-Κλινική Φαρμακευτική 4
PHAR-460E Therapeutics-Clinical Pharmacy 4
PHAR-470 Καλλυντικά 4
PHAR-470E Cosmetics 4
PHAR-481 Δημόσια Υγεία 4
PHAR-481E Public Health 4
PHAR-491 Διπλωματική Εργασία Ι 6
PHAR-491A Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία Ι 6
PHAR-491E Project I 6
PHAR-491F Lab Project I 6
PHAR-493 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6
PHAR-493A Εργαστηριακή Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6
PHAR-493E Project II 6
PHAR-493F Lab Project II 6
PHAR-500 Πρακτική I 30
PHAR-500E Pharmacy Practice I 30
PHAR-501 Πρακτική ΙΙ 30
PHAR-501E Pharmacy Practice II 30
PHD-700 Research Methods 15
PHD-710 Research Proposal 15
PHDF-100 Doctoral Course - Fall semester 30
PHDS-100 Doctoral Course - Spring semester 30
PHIL-101 Introduction to Philosophy 6
PHIL-101DL Introduction to Philosophy 6
PHIL-101G Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6
PHIL-120 Ethics 6
PHIL-120DL Ethics 6
PHIL-120G Ηθική 6
PHIL-121 Business Ethics 6
PHOT-531 Advanced Studio Photography 10
PHOT-532 Photography on Location 10
PHYS-110 Elements of Physics 6
PHYS-140 General Physics 6
PHYS-150 General Physics I 8
PHYS-160 General Physics II 8
PHYS-270 General Physics III 8
PHYS-305 Semiconductor Physics and Technology 6
PSCI-101 American National Government 6
PSCI-101DL American National Government 6
PSCI-111 European Politics Since 1945 6
PSY-110 General Psychology I 6
PSY-110DG Γενική Ψυχολογία I 6
PSY-110DL General Psychology I 6
PSY-110G Γενική Ψυχολογία I 6
PSY-111 General Psychology II 6
PSY-111DL General Psychology II 6
PSY-111G Γενική Ψυχολογία II 6
PSY-205 Psychology of Personal Adjustment 6
PSY-210 Social Psychology 6
PSY-210A Social Psychology 8
PSY-210DL Social Psychology 6
PSY-210G Κοινωνική Ψυχολογία 6
PSY-220A Child and Adolescent Development 6
PSY-220G Εξελικτική Ψυχολογία 6
PSY-230A Brain and Behavior 6
PSY-235 Psychology of Victims 6
PSY-240 Abnormal Psychology 6
PSY-240G Ψυχολογία της Απόκλισης 6
PSY-250A Psychology of Personality 6
PSY-250ADL Psychology of Personality 6
PSY-260 Cognitive Psychology 6
PSY-270 Health Psychology 6
PSY-270G Ψυχολογία της Υγείας 6
PSY-271 Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Υγείας 6
PSY-285 Research Methods 6
PSY-290 Cognitions and Emotions 6
PSY-330 Psychology of Gender 6
PSY-330DL Psychology of Gender 6
PSY-331 Psychology of Sexuality 6
PSY-332 Forensic Psychology 6
PSY-335 Educational Psychology 6
PSY-336 Correctional Psychology 6
PSY-340 Culture and Psychology 6
PSY-351 Statistics in Psychology 6
PSY-360 Psychology of Adulthood and Aging 6
PSY-365 School Psychology 6
PSY-370 Physiological Psychology 6
PSY-380 Learning 6
PSY-385 Health Psychology 6
PSY-390 Child Psychopathology 6
PSY-395 Experimental Psychology 6
PSY-401 Theories of Mind 6
PSY-405 Clinical Psychology 6
PSY-411 Industrial/Organizational Psychology 6
PSY-420 Theories of Counseling 6
PSY-430 Techniques of Counseling 6
PSY-435 Psychology of Terrorism 6
PSY-440 Language Development and Psycholinguistics 6
PSY-451 Research Experience 6
PSY-460 Practicum in Psychology 6
PSY-470 Special Topics in Psychology 6
PSY-480 Psychological Testing 6
PSY-490 Theories of Intelligence 6
PSY-491 Independent Research in Psychology 2
PSY-491A Independent Research in Psychology 4
PSY-491B Independent Research in Psychology 6
PSY-495 Thesis I 6
PSY-495A Thesis II 6
PSY-705 Clinical Psychometric Assessment I 7.5
PSY-710 Clinical Psychometric Assessment II 7.5
PSY-714 Advanced Theories and Models of Psychotherapy 7.5
PSY-715 Assessment and Clinical Skills 7.5
PSY-720 Group Psychotherapy 7.5
PSY-725 Cognitive Psychotherapy 7.5
PSY-730 Behavioral Psychotherapy 7.5
PSY-740 Evidence Based Practices 7.5
PSY-761 Doctoral Seminar I (History and Systems) 5
PSY-762 Doctoral Seminar II (Ethics, Professional Issues and Diversity) 5
PSY-763 Doctoral Seminar III (Program Design and Evaluation) 5
PSY-765 Doctoral Seminar IV (Test Construction) 5
PSY-771 Clinical Practicum I 10
PSY-772 Clinical Practicum II 15
PSY-773 Clinical Practicum III 15
PSY-774 Clinical Practicum IV 10
PSY-791 Dissertation I 10
PSY-792 Dissertation II 10
PSY-793 Dissertation III 25
PSY-794 Dissertation IV 25
PSY-795 Dissertation V 10
PSYC-505 Adult Psychopathology 7.5
PSYC-510 Child Psychopathology 7.5
PSYC-511 Advanced Statistics and Research Methods I 7.5
PSYC-512 Advanced Statistics and Research Methods II 7.5
PSYC-520 Advanced Theories and Models of Psychotherapy I 7.5
PSYC-521 Advanced Theories and Models of Psychotherapy II 7.5
PSYC-522 Theories and Models of Psychotherapy 7.5
PSYC-530 Psychopharmacology 7.5
PSYC-531 Psychometric Assessment 7.5
PSYC-535 Multicultural Issues and Diversity 7.5
PSYC-540 Theories of Career Counseling 7.5
PSYC-592 Theories of Couple and Family Counseling 7.5
PSYC-600 Clinical Practicum I (450 hours) 15
PSYC-601 Clinical Practicum II (600 hours) 20
PSYC-602 Clinical Practicum III (450 hours) 15
PSYC-603 Portfolio 2.5
PSYC-604 Positive Psychology: Health Promotion and Prevention 7.5
PSYC-605 Assessment and Clinical Skills I: Adults 7.5
PSYC-606 Psychological Interventions 7.5
PSYC-610 Assessment and Clinical Skills II: Children 7.5
PSYC-611 Clinical Psychometric Assessment I 7.5
PSYC-612 Clinical Psychometric Assessment II 7.5
PSYC-620 Psychological Interventions I: Dynamic Approaches 7.5
PSYC-621 Psychological Interventions II: CBT Approaches 7.5
PSYC-640 Professional Issues and Ethics in Counseling and Clinical Psychology 7.5
PSYC-675 Group Therapy 7.5
PSYC-676 Child Therapy 7.5
PSYC-696 Thesis I 7.5
PSYC-697 Thesis II 7.5
PSYC-711 Practicum Seminar I 7.5
PSYC-712 Practicum Seminar II 7.5
PSYC-713 Practicum Seminar III 7.5
PSYC-714 Clinical Practicum I 7.5
PSYC-715 Clinical Practicum II 7.5
PSYC-716 Clinical Practicum III 15
PSYM-500 Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης 10
PSYM-500DL Ψυχολογία Διδασκαλίας και Μάθησης 10
PSYM-501 Διανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές 10
PSYM-501DL Διανοητική Ανάπτυξη: Θεωρία, Αξιολόγηση και Εφαρμογές 10
PSYM-502 Δυσκολίες Μάθησης 10
PSYM-502DL Δυσκολίες Μάθησης 10
PSYM-503 Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 10
PSYM-503DL Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 10
PSYM-504 Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης 10
PSYM-504DL Ψυχομετρικές Μέθοδοι και Εργαλεία Μέτρησης 10
PSYM-505 Adult Psychopathology 4
PSYM-506 Μέθοδοι Έρευνας 10
PSYM-506DL Μέθοδοι Έρευνας 10
PSYM-510 Child Psychopathology 4
PSYM-511 Advanced Statistics and Research Methods I 4
PSYM-512 Advanced Statistics and Research Methods II 4
PSYM-520 Advanced Theories and Models of Psychotherapy I 4
PSYM-521 Advanced Theories and Models of Psychotherapy II 4
PSYM-530 Psychopharmacology 4
PSYM-535 Multicultural Issues and Diversity 4
PSYM-605 Assessment and Clinical Skills I: Adults 4
PSYM-610 Assessment and Clinical Skills II: Children 4
PSYM-611 Clinical Psychometric Assessment I 4
PSYM-612 Clinical Psychometric Assessment II 4
PSYM-620 Psychological Interventions I: Dynamic Approaches 4
PSYM-621 Psychological Interventions II:: CBT Approaches 4
PSYM-630 Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 10
PSYM-630DL Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 10
PSYM-631 Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
PSYM-631DL Ψυχοπαθολογία του Παιδιού 10
PSYM-632 Φιλοσοφία του Νου 10
PSYM-632DL Φιλοσοφία του Νου 10
PSYM-634 Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων 10
PSYM-634DL Αξιολόγηση Παιδιών και Εφήβων 10
PSYM-635 Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση 10
PSYM-635DL Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση 10
PSYM-636 Γλώσσα και Ανάπτυξη 10
PSYM-636DL Γλώσσα και Ανάπτυξη 10
PSYM-640 Professional Issues and Ethics in Counseling and Clinical Psychology 4
PSYM-675 Group Therapy 4
PSYM-676 Child Therapy 4
PSYM-680 Συμβουλευτική Αγωγή στο Σχολείο 10
PSYM-680DL Συμβουλευτική Αγωγή στο Σχολείο 10
PSYM-681 Επαγγελματική Δεοντολογία 10
PSYM-681DL Επαγγελματική Δεοντολογία 10
PSYM-682 Πρακτική Άσκηση Ι (300 ώρες) 10
PSYM-682DL Πρακτική Άσκηση 8
PSYM-691A Μεταπτυχιακή Εργασία I 10
PSYM-691AD Μεταπτυχιακή Εργασία I 10
PSYM-691B Μεταπτυχιακή Εργασία II 10
PSYM-691BD Μεταπτυχιακή Εργασία II 10
PSYM-696 Thesis I 4
PSYM-697 Thesis II 4
PSYM-705 Πρακτική Άσκηση ΙΙ (720 ώρες) 24
PSYM-710 Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης 6
PSYM-710DL Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης 2
PSYM-711 Practicum Seminar I 4
PSYM-712 Practicum Seminar II 4
PSYM-713 Practicum Seminar III 4
PSYM-714 Clinical Practicum I 5
PSYM-715 Clinical Practicum II 6
PSYM-716 Clinical Practicum III 9
PTHE-110 Αρχές Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Φυσικοθεραπεία 3
PTHE-115 Φυσιολογία 6
PTHE-120 Λειτουργική Ανατομία Νευρο-μυοσκελετικού Συστήματος 6
PTHE-125 Φυσικοθεραπεία και Θεραπευτική Άσκηση 6
PTHE-130 Λειτουργική Ανατομία Κάρδιο-αναπνευστικού Συστήματος και Οργάνων 6
PTHE-135 Πρώτες Βοήθειες 3
PTHE-140 Ανάλυση Κίνησης Άνω Άκρου 6
PTHE-150 Ανάλυση Κίνησης Κάτω Άκρου 6
PTHE-205 Αρχές Κλινικού Συλλογισμού στη Φυσικοθεραπεία 3
PTHE-210 Εφαρμοσμένες Νευροεπιστήμες 6
PTHE-215 Βιοιατρική Διαγνωστική Απεικόνιση 3
PTHE-220 Παθολογία 6
PTHE-225 Παθήσεις στην Ορθοπεδική 6
PTHE-230 Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης 6
PTHE-231 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι: Άνω Άκρα 6
PTHE-232 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ: Κάτω Άκρα 6
PTHE-241 Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία Ι 6
PTHE-242 Κάρδιο-αναπνευστική Φυσικοθεραπεία ΙI 6
PTHE-250 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Παιδιά 6
PTHE-305 Βασικές Αρχές Εμβιομηχανικής και Εργονομίας 3
PTHE-325 Θεραπευτικοί Χειρισμοί Κινητοποίησης 6
PTHE-330 Τεχνικές Αποκατάστασης Νευρολογικών Παθήσεων 6
PTHE-335 Μέσα Ηλεκτροθεραπείας 6
PTHE-343 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙΙ: Κορμός και Λεκάνη 6
PTHE-344 Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία IV: Αυχένας 6
PTHE-350 Νευρολογική Φυσικοθεραπεία σε Ενήλικες 6
PTHE-360 Φυσιολογία του Πόνου 3
PTHE-381 Κλινική Άσκηση Καρδιο-αναπνευστικών Παθήσεων 6
PTHE-382 Κλινική Άσκηση Νευρολογικών Παθήσεων 6
PTHE-410 Αθλητιατρική και Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6
PTHE-415 Φυσικοθεραπεία Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 6
PTHE-430 Κλινική Εργοφυσιολογία 6
PTHE-440 Βελονισμός: Διαχείριση του Πόνου 6
PTHE-483 Κλινική Άσκηση Μυοσκελετικών Παθήσεων 6
PTHE-485 Πρακτική Άσκηση 20
PTHE-490 Μεθοδολογία της Έρευνας στη Φυσικοθεραπεία 6
PTHE-493 Πτυχιακή Εργασία 10
PTHE-501 Biostatistics 10
PTHE-502 Neuro-musculoskeletal Pathology and Diagnosis 10
PTHE-503 Biology of Connective Tissue 5
PTHE-504 Research Methodology in Health 5
PTHE-511 Rehabilitation of Musculoskeletal System I / Lab 10
PTHE-512 Rehabilitation of Musculoskeletal System II / Lab 10
PTHE-513 Functional Rehabilitation 10
PTHE-521 Rehabilitation of Sports Injuries I with Lab 10
PTHE-522 Rehabilitation of Sports Injuries II with Lab 10
PTHE-523 Physiology of Exercise 10
PTHE-531 Clinical Orthopedic Science I 10
PTHE-532 Clinical Orthopedic Science II 10
PTHE-533 Science of Orthopedic Surgery 10
PTHE-551 Physiology of Chronic Pain 10
PTHE-552 Pain and Reflexive Therapies 10
PTHE-553 Movement Analysis in Orthopedic Rehabilitation 10
PTHE-554 Biomechanics in Orthopedics 10
PTHE-590 Research Thesis 20
PTHE-701 Advanced Biostatistics 10
PTHE-702 Advanced Research Methodology 10
PTHE-703 Topics in Physiotherapy 10
REAL-105 Introduction to the Real Estate Industry 6
REAL-205 Cyprus Property Law 6
REAL-220 Planning Policy and Implementation 6
REAL-230 Property Taxation 6
REAL-320 Commercial and Residential Estate Management 6
REAL-330 Appraisal and Valuation Theory 6
REAL-350 Property Marketing 6
REAL-410 Estate Agency Management 6
REAL-420 Property Development 6
REAL-430 Applied Valuation Methods 6
REAL-440 Real Estate Investment and Finance 6
REAL-450 Compulsory Acquisitions and Preservation 6
REAL-451 Practicum 6
REL-250A Ancient and Medieval Christian Thought 6
RUS-101 Russian Language and Culture I 6
RUS-101DL Russian Language and Culture I 6
RUS-102 Russian Language and Culture II 6
RUS-102DL Russian Language and Culture II 6
RUS-201 Russian Language and Culture III 6
RUS-201DL Russian Language and Culture III 6
RUS-202 Russian Language and Culture IV 6
SOC-101 Principles of Sociology 6
SOC-101DG Αρχές Κοινωνιολογίας 6
SOC-101DL Principles of Sociology 6
SOC-101G Αρχές Κοινωνιολογίας 6
SOC-103DG Κοινωνικά Προβλήματα 6
SOC-103G Κοινωνικά Προβλήματα 6
SOC-220 Racial and Ethnic Relations 6
SOC-220G Φυλή και Εθνότητα 6
SOC-230 Sociology and Religion 6
SOC-250 Gender Issues in Society 6
SOC-250G Ζητήματα Φύλου και Κοινωνία 6
SOC-260 Deviance 6
SOC-260G Κοινωνιολογία της Απόκλισης 6
SOC-275 Sociology of Health 6
SOC-310G Γάμος και Οικογένεια 6
SOC-340 Criminology 6
SOC-345 Society, Media and Culture 6
SOWK-104G Ανάγνωση και Συγγραφή Κειμένων για Κοινωνικούς Επιστήμονες 6
SOWK-105DG Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση 6
SOWK-105G Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση 6
SOWK-110DG Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-110G Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-120DG Βασικές Αρχές της Πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας 6
SOWK-120G Βασικές Αρχές της Πρακτικής της Κοινωνικής Εργασίας 6
SOWK-170DG Υπηρεσίες και Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας 6
SOWK-170G Υπηρεσίες και Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας 6
SOWK-210A Social Work Meth.& Pract.I/Micro Sys 6
SOWK-210G Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα Ι 6
SOWK-215DG Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα ΙΙ 6
SOWK-215G Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Άτομα ΙΙ 6
SOWK-220DG Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Oμάδες Ι 6
SOWK-220G Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Oμάδες Ι 6
SOWK-225DG Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Oμάδες ΙΙ 6
SOWK-225G Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινωνικής Εργασίας με Oμάδες ΙΙ 6
SOWK-230A Social Work Meth.& Pract. I/Macro Sys 6
SOWK-230G Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας I 6
SOWK-235DG Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας IΙ 6
SOWK-235G Μέθοδοι και Πρακτικές της Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας IΙ 6
SOWK-302G Δεξιότητες Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-303DG Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες 6
SOWK-303G Κοινωνική Εργασία με Οικογένειες 6
SOWK-304G Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-340DG Ποσοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-340G Ποσοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-341DG Ποιοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-341G Ποιοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 6
SOWK-350DG Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία I 6
SOWK-350G Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία I 6
SOWK-351DG Δίκαιο στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας 6
SOWK-351G Δίκαιο στην Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας 6
SOWK-355DG Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία IΙ 8
SOWK-355G Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία IΙ 8
SOWK-380DG Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Νέους 6
SOWK-380G Κοινωνική Εργασία με Παιδιά και Νέους 6
SOWK-381DG Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 6
SOWK-381G Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 6
SOWK-382DG Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Δίκτυα 6
SOWK-382G Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά Δίκτυα 6
SOWK-400 Working With and For Youth 5
SOWK-403DG Κοινωνική Εργασία σε Πλαίσια Υγείας 6
SOWK-403G Κοινωνική Εργασία σε Πλαίσια Υγείας 6
SOWK-405DG Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους 6
SOWK-405G Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους 6
SOWK-410A Welfare Law and Administration 6
SOWK-410G Διοίκηση Κοινωνικών Οργανώσεων 6
SOWK-411A European Social Security Law & Policy 4
SOWK-411G Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 6
SOWK-420DG Κοινωνική Εργασία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια 6
SOWK-420G Κοινωνική Εργασία σε Εκπαιδευτικά Πλαίσια 6
SOWK-430DG Κοινωνική Εργασία με Άτομα με Αναπηρίες 6
SOWK-430G Κοινωνική Εργασία με Άτομα με Αναπηρίες 6
SOWK-440DG Πληροφορική και Κοινωνικές Υπηρεσίες 6
SOWK-440G Πληροφορική και Κοινωνικές Υπηρεσίες 6
SOWK-450A Senior Practicum in Social Work 8
SOWK-450G Πρακτική Άσκηση στην Κοινωνική Εργασία IΙΙ 12
SOWK-490A Understanding Addictions 4
SOWK-490DG Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις 6
SOWK-490G Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις 6
SOWK-491G Πτυχιακή Εργασία 12
SOWK-510 Theory and Practice in Adult Services 10
SOWK-510DL Θεωρία και Πρακτική στις Υπηρεσίες Ενηλίκων 10
SOWK-511 Advanced Decision Making 10
SOWK-511DL Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων 10
SOWK-512 Social Research Methods 10
SOWK-512DL Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 10
SOWK-520 Children and Families Interventions 10
SOWK-520DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Παιδιά και Οικογένειες 10
SOWK-521 Group Work Practice 10
SOWK-521DL Μέθοδοι και Παρεμβάσεις σε Ομάδες 10
SOWK-522 Management of Social Care Organisation 10
SOWK-522DL Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Οργανώσεων 10
SOWK-530 Supervision in Social Work Practice 10
SOWK-530DL Εποπτεία στην Κοινωνική Εργασία 10
SOWK-531 Inter-Professional Working 10
SOWK-531DL Διεπιστημονική/Διϋπηρεσιακή Συνεργασία 10
SOWK-532 Community Planning, Development and Fundraising 10
SOWK-532DL Ανάπτυξη Κοινοτικών Προγραμμάτων και Εξεύρεση Πόρων 10
SOWK-533 Psycho-Social Interventions in Community Settings 10
SOWK-533DL Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις σε Κοινοτικές Δομές 10
SOWK-534 European Social Policy and Welfare 10
SOWK-534DL Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Πρόνοια 10
SOWK-590 Thesis 20
SOWK-590DL Μεταπτυχιακή Διατριβή 20
SPRT-301 History of Sports and Society 6
SPRT-302 Sports Development - Management 6
SPRT-302G Ανάπτυξη - Διαχείριση Αθλητισμού 6
SPRT-303 Sports Promotion 6
SPRT-303G Προώθηση του Αθλητισμού 6
SPRT-304 Sports and the Law 6
SPRT-304G Αθλητικό Δίκαιο 6
SPRT-305 Strategic Planning for Sport Organization 6
SPRT-307 International Sports Management 6
SPRT-401 Human Performance Management 6
SPRT-402 Sports Facilities Management 6
SPRT-402G Διαχείριση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 6
SPRT-403 Technology in Sports 6
SPRT-403G Τεχνολογία του Αθλητισμού 6
SPRT-404 Analysis of the Sports Industry 6
SPRT-404G Ανάλυση της Βιομηχανίας του Αθλητισμού 6
SPRT-405 Ethics in Sports 6
SPRT-407 Case Studies in Sports Management 6
SPSC-105G Ανατομία του Ανθρώπου 6
SPSC-106G Φυσιολογία του Ανθρώπου 6
SPSC-110G Φυσική Δραστηριότητα και Προαγωγή της Υγείας 6
SPSC-111G Γήρανση, Φύλο και Αθλητισμός 6
SPSC-113G Φαρμακοδιέγερση και Ηθική στον Αθλητισμό 6
SPSC-114G Διδακτική Αντισφαίρισης (Τένις) 6
SPSC-115G Διδακτική Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης 6
SPSC-116G Καταδύσεις από Βατήρα 6
SPSC-117G Ορθοπεδική/Ορθοσωμική Γυμναστική 6
SPSC-118G Διδακτική Υπαίθριων Δραστηριοτήτων 6
SPSC-120G Διδακτική Ενόργανης Γυμναστικής 6
SPSC-130G Διδακ