Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικασία Αίτησης

Ξεκινήστε την αίτησή σας συμπληρώνοντας το Πανεπιστημιακό Έντυπο Αίτησης και υποβάλλοντάς το online μέσω του φοιτητικού σας λογαριασμού στην ιστοσελίδα μας, ταχυδρομικώς, ή στέλνοντας ένα σαρωμένο αντίγραφο στο admissions@unic.ac.cy

Κατευθυντήριες Γραμμές Αίτησης για Εισδοχή:

 1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σελίδα με τα προσωπικά σας στοιχεία και φωτογραφία)
 3. Ακαδημαϊκά προσόντα (πιστοποιημένα/επικυρωμένα αντίγραφα)
  • Για προπτυχιακούς φοιτητές: απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης και αναλυτική βαθμολογία ή ισοδύναμο προσόν
  • Για μεταπτυχιακούς φοιτητές: αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
  • Για φοιτητές διδακτορικού: αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού, με αναλυτικές βαθμολογίες
 4. Δύο συστατικές επιστολές είτε από καθηγητές ή/ και εργοδότες (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού). Ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να έχουν επιπλέον απαιτήσεις
 5. Βιογραφικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού)
 6. Προσωπικό σημείωμα (μόνο για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές διδακτορικού)
 7. Ερευνητική πρόταση (μόνο για φοιτητές διδακτορικού)
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (όπου ισχύει)
 9. Δείγμα δουλειάς/πορτφόλιο (για επιλεγμένα προγράμματα σπουδών)

Όταν η αίτησή σας εξεταστεί, θα επικοινωνήσει μαζί σας Σύμβουλος Εισδοχής για να σας καθοδηγήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας εισδοχής και, όπου χρειάζεται, στη διαδικασία έκδοσης φοιτητικής βίζας.

Πληροφορίες Σχετικά Με τη Θεώρηση Εισόδου

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτούνται για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρέπει να έχουν θεώρηση εισόδου (visa) για να τους επιτραπεί η είσο...