Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Application Procedure

Start your application by completing the University Application Form and submitting it either online via your student account on our website, by post, or by emailing a scanned copy to admissions@unic.ac.cy 

Admission Guidelines:

 1. Completed Application Form
 2. A copy of your passport (page with your personal details and photo)
 3. Academic Records (True copy of the original)
  • For Bachelors Degree applicants: High School Leaving Certificate and mark sheet or equivalent qualifications
  • For Masters Degree applicants: Bachelors Degree and transcripts
  • For Doctorate applicants: Bachelors and Masters Degree, including transcripts
 4. Two Letters of recommendation/reference from professors or employers (for Masters and Doctorate applicants only). Certain programmes have additional requirements
 5. Curriculum Vitae–CV (for Masters and Doctorate applicants only)
 6. Personal Statement (for Masters and Doctorate applicants only)
 7. Research proposal (for Doctorate applicants only)
 8. Evidence of work experience (where applicable)
 9. Portfolio (for selected programmes of study)

Once we review your application you will be contacted by an Admissions Counsellor guiding you through the rest of the application process and, if necessary, the procedure for issuing your student visa. 

Πληροφορίες Σχετικά Με τη Θεώρηση Εισόδου

Όλοι οι φοιτητές από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αιτούνται για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρέπει να έχουν θεώρηση εισόδου (visa) για να τους επιτραπεί η είσο...