Παράρτημα Διπλώματος

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα έγγραφο που συνοδεύει το δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και περιέχει τυποποιημένα στοιχεία σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το περιεχόμενο και το καθεστώς σπουδών που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Το Παράρτημα Διπλώματος παρέχει διαφάνεια και διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά). Εκδίδεται στα Αγγλικά και δίνεται σε κάθε πτυχιούχο με την αποφοίτησή του, αυτόματα και δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Γραμματέα, κα Μαρία Παναγιώτου-Δημητρίου (τηλ. 22841507).

Παραδείγματα και πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, θα βρείτε στο παρακάτω αρχείο.

Diploma Supplement Sample

file format 'PDF' (915 KB)