Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταπτυχιακό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Βιοϊατρικές Επιστήμες (MSc, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
1.5 έτος ή 3 εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Αγγλική
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης ή Μερική Φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

Πληροφορίες

Loading ...

Περιγραφή Προγράμματος

Programme Coordinator: Dr Stella Nicolaou 

Aim of the Programme

The MSc Programme in Biomedical Sciences aims to offer quality education and to have graduates with a high degree of professional ethos and expertise in the specialization fields associated with laboratory diagnosis and monitoring of diseases.

It is an integrated programme committed to promote instruction of core theory, practice and research principles of biomedical sciences as well as to promote the teaching of clinical specialities (modalities) in one of the following fields: Immunology, Microbiology, Clinical Biochemistry or Hematology.

To begin with, the programme aims to enable graduates to specialize in Immunology (this application). In due course, concentration courses in the other fields (i.e. Microbiology, Clinical Biochemistry and Hematology) will be added to the programme, giving the option to graduates to study and specialize in one or more areas if they wish.

Educational Aims of the Programme:

The educational aims of the programme refer to and comply with the subject benchmarking of the EC4 European Syllabus for Post-Graduate training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine: version 4-2012 as well as with those of the UK QAA organization (ISBN 1 84482 146 3 © Quality Assurance Agency for Higher Education 2004).

The general aims that apply to all concentrations of the programme (Immunology, Biochemistry, Microbiology, Hematology) are:

 1. To provide knowledge of and insight into the biochemical processes in human health and disease.
 2. To introduce the scientific basis of modern bioanalytical instrumentation and technologies used for research and clinical diagnosis
 3. To promote the practice of transferable skills in data collection, analysis, evaluation, interpretation and reporting.
 4. To promote research skills and enable graduates to develop, evaluate and provide new diagnostic services.
 5. To teach the competencies required for managing and auditing scientific techniques and procedures and for maintaining quality standards.
 6.  To teach practices of Quality Assurance, and introduce management skills for the smooth organization/functions and safety of a clinical laboratory.
 7. To enable graduates to enrich life-long learning skills for communication, teaching others and working in a multi-disciplinary environment.
 8. To teach the ethical consideration in the profession of Biomedical Technology/Clinical Laboratory Science.

Aims specific to the concentration of Immunology:

 1. To provide an in depth knowledge of aspects related to the structure and functions of the immune system.
 2. To present the effectors of immune responses related to defense mechanisms, the development of allergy and the development of autoimmunity.
 3. To provide an in depth knowledge of other health consequences due to abnormal functions of the immune system.
 4. To identify response markers and present the immunotechnology based methods for the detection, diagnosis and monitoring of immune and other diseases.
 5. To provide knowledge on modern molecular-based methods and technologies used in the clinical diagnosis of immune-related disfunctions.
 6. To present recent advances in immunology research, prophylaxis and immunotherapy.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Biomedical science has to play an important role in healthcare. The component subjects taught are in the forefront of scientific research and, therefore, the graduates of the programme will be able to understand current discoveries, controversies and concerns regarding human health and diseases. The programme graduates, therefore, can be employed in various areas in the public and private health related sectors since their education covers both, the biological and medical science. In addition, completion of this programme can be considered as part of the 9 year minimum postgraduate training for Biomedical Laboratory Scientist that is required for registration of specialist expertise towards licensing to practice and direct a Bioscience/Clinical Laboratory.

Overall based on the core courses and specialization courses that students can take, it will qualify them upon graduation to work or provide service or do research in the relevant field, at a private or public hospital or at pharmaceutical industry medical or research laboratories. Alternatively they can also take an administrative post in the pharmaceutical industry and at health/disease related non-governmental organizations, companies, government or international organizations (i.e. health insurance companies, health service providers, WHO, the Red Cross etc.).

Specific major employment areas include:

 • National pathology and clinical laboratories
 • National Blood Service laboratories
 • Private pathology laboratories
 • Health Protection Agency (i.e. WHO)
 • Veterinary and agricultural laboratories
 • Clinical genetics laboratories
 • Forensic laboratories
 • Research laboratories in universities
 • Government or charity-funded research laboratories
 • Research and development for the pharmaceutical, diagnostics, medical devices
 • and laboratory instrumentation industries
 • Clinical trials, regulatory affairs (drug registration and patents)
 • Commerce (sales and marketing) related to healthcare and diagnostic products
 • Education: university, college and school teaching
 • Food industry and food safety
 • Biotechnology industry.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Graduates will be able to continue further their postgraduate studies (PhD) towards an academic/research career or towards specialization (M.Sc.) in another field of Biomedical Sciences and/or other related areas. Graduates will also be qualified to go to medical school or pursue a teaching career in Biological Sciences.

The design of this program makes provision for students wishing to continue their studies towards a PhD, through the offering of a Thesis option. By selecting to complete a Thesis, students will have the opportunity to work on a substantive piece of research work and they will be positioned in an advantageous position to be accepted in a doctoral program over graduates with no experience in Thesis writing.

Course assessment usually comprises of a comprehensive final exam and continuous assessment. Continuous assessment can include amongst others, mid-terms, projects, and class participation. 

Letter grades are calculated based on the weight of the final exam and the continuous assessment and the actual numerical marks obtained in these two assessment components. Based on the course grades the student’s semester grade point average (GPA) and cumulative point average (CPA) are calculated.

The student must complete 90 ECTS and all program requirements. A minimum cumulative grade point average (CPA) of 3.0 is required.Irrespective of the concentration chosen the minimum study period is three (3) academic semesters, 1.5 years, and the maximum six (6) academic semesters (36 months) or 3 years.

Upon successful completion of this programme, the students should be able to:

 1. Demonstrate a thorough understanding of the cellular and molecular aspects of the biomedical science relevant to the specialization field chosen (i.e. immunology or microbiology or clinical biochemistry or hematology).
 2. Explain the biochemical processes in human health and disease on a general and field-specific level.
 3. List and appraise the diagnostic tests used in the field of specialization and explain the molecular basis and technology of the diagnostic tests used (i.e. in the field of immunology for this application). 
 4. Demonstrate competency in performing common laboratory analytical tests used in the field of specialization (immunology).
 5. Obtain and analyze data and appraise the validity and influence of variations (pre-analytical, biological and analytical factors) on data interpretation. 
 6. List and appraise the ethical responsibilities associated with the practice of clinical laboratory sciences.
 7. Discuss the principles of safety and quality in the practice of clinical tests.
 8. Communicate (orally and in writing), scientific information related to the interpretation of clinical tests results.
 9. Research the literature, assess new developments in laboratory investigations on the field of specialization and design/conduct basic or applied relevant research. 
 10. Describe the organization of a laboratory and the management strategies used for the provision of good laboratory services as defined in EN-ISO document 15189 and the EC4 Essential Criteria.
Section: A - Major Requirements
Min. Credits: 12  Max. Credits: 12
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
BISC-510Laboratory Quality Assurance Management6
BISC-512Bio-analytical and Diagnostic Technology8
BISC-523Pathological Basis to Disease8
BISC-532Molecular Genetics8
Section: B - Concentration: Immunology
Min. Credits: 12  Max. Credits: 12
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
IMMU-541Cellular and Molecular Immunology8
IMMU-542Autoimmunity and Inflammatory Diseases8
IMMU-543Immunohematology8
IMMU-544Immunotechnology6
Section: C - Elective Courses and/or Placement, Research Project/Thesis
Min. Credits: 12  Max. Credits: 12
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes: Students upon completion of the concentration courses, have the option to take either BISC-592 or BISC-591 and any additional elective course. All students are required to take BISC-513 and BISC-514.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
BISC-513Laboratory Practice (Immunology)8
BISC-514Clinical Practicum (Immunology)7
BISC-591Research Project8
BISC-592Research Thesis15
IMMU-545Immunodeficiency Disorders and Control7
IMMU-546Vaccinations and Immunizations7
IMMU-547Transplantation Immunology7
IMMU-548Tumor Immunology and Cancer Immunotherapy7

Semester 1

Course CodeCourse TitleECTS Credits
BISC-510Laboratory Quality Assurance Management6
BISC-512Bio-analytical and Diagnostic Technology8
BISC-523Pathological Basis to Disease8
IMMU-541Cellular and Molecular Immunology8

Semester 2

Course CodeCourse TitleECTS Credits
BISC-513Laboratory Practice (Immunology)8
BISC-532Molecular Genetics8
IMMU-542Autoimmunity and Inflammatory Diseases8
IMMU-543Immunohematology8

Semester 3

Course CodeCourse TitleECTS Credits
BISC-514Clinical Practicum (Immunology)7
BISC-591Research Project8
BISC-592Research Thesis15
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)