Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (MA, 1.5 έτος ή 3 Εξάμηνα)

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
1.5 έτος
Τίτλος Σπουδών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνικά
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης και Μερική φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

Πληροφορίες

Loading ...

Περιγραφή Προγράμματος

Εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας με απόδοση διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Oι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα μπορούν να κάνουν καριέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως διδάσκοντες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα και σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα θα μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλο τον κόσμο (εστίες διδασκαλίας, σχολεία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα) που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση και μελέτες. 

Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης και της συνεχής αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει 90 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

  • Εμβάθυνση στις απαραίτητες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις βάσει ενός συνεκτικού πλαισίου μεθοδολογίας για την ελληνική.
  • Πρακτική εξάσκηση στο πεδίο της ελληνικής ως Γ2 με βάση τους τρεις σημαντικούς πυλώνες (διδασκαλία, εκμάθηση και αξιολόγηση) με έμφαση στις επικοινωνιακές δεξιότητες.
  • Διαχείριση τάξεων, σχεδιασμός μαθημάτων για την αντιμετώπιση των πρακτικών/πραγματικών ζητημάτων στην τάξη της ελληνικής.
  • Εξείδικευση σε ειδικά θέματα διδασκαλίας της γλώσσας ανάλογα με το κοινό-στόχος.
  • Ψηφιακός γραμματισμός και διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ και των ψηφιακών πόρων (ηλεκτρονικών εργαλείων και περιβαλλόντων εργασίας) για τη διδασκαλία της ελληνικής.
  • Παροχή του απαιτούμενου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου για μελλοντικές σπουδές σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών.
Section: A - 18
Min. Credits: 60  Max. Credits: 60
Min. ECTS Credits: 0  Max. ECTS Credits: 0
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-511Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας10
TGSOL-512Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης10
TGSOL-513Μεθοδολογία της Έρευνας10
TGSOL-521Η Διδασκαλία της Γραμματικής10
TGSOL-522Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά10
TGSOL-523Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα10
Section: B - Επιλεγόμενα Μαθήματα
Min. Credits: 9  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 30  Max. ECTS Credits: 30
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-531Τεχνολογία και Εκπαίδευση10
TGSOL-532Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10
TGSOL-533Διαπολιτισμική Εκπαίδευση10
TGSOL-534Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας10
TGSOL-535Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών10
TGSOL-590Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία20

Semester 1

Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-511Θεωρίες Κατάκτησης της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας10
TGSOL-512Σχεδιασμός Μαθήματος και Διαχείριση Τάξης10
TGSOL-513Μεθοδολογία της Έρευνας10

Semester 2

Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-521Η Διδασκαλία της Γραμματικής10
TGSOL-522Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας σε Παιδιά10
TGSOL-523Η Αξιολόγηση στην Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα10

Semester 3

Course CodeCourse TitleECTS Credits
TGSOL-531Τεχνολογία και Εκπαίδευση10
TGSOL-532Διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας10
TGSOL-533Διαπολιτισμική Εκπαίδευση10
TGSOL-534Θέματα Ειδικής Αγωγής στην Εκμάθηση της Γλώσσας10
TGSOL-535Η Διδασκαλία του Λεξιλογίου και η Χρήση Λεξικών10
TGSOL-590Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία20
Το πιο πάνω πρόγραμμα ανά εξάμηνο είναι ενδεικτικό. Μερικά από τα μαθήματα είναι επιλογής και μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα.

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)