Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής - Εξ Αποστάσεως

στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Κύπρου

Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (MEd, 1.5 έτος ή 3 εξάμηνα)

Διάρκεια Σπουδών (έτη)
3 Εξάμηνα
Τίτλος Σπουδών
Επιστήμες Αγωγής: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Επίπεδο Τίτλου Σπουδών
Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος Σπουδών)
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Φοίτησης
Πλήρης και μερική φοίτηση
Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
90

Πληροφορίες

Loading ...

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσής του μέσα από (α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προκεχωρημένο επίπεδο, (β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και (γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές. Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, και (γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου. Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

Στόχοι

 1. Να προετοιμάσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού της διδασκαλίας με αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 2. Να εφαρμόζουν στην πράξη τα αποτελέσματα ερευνών και καινοτομιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της τεχνολογίας στο πρόγραμμα της διδασκαλίας.
 3. Να προάγουν ή/και να εντοπίζουν διδακτικά μέσα για το σχεδιασμό της διδασκαλίας και να ενημερώνουν σχετικά άλλους εκπαιδευτικούς.
 4. Να παρακολουθούν τα αποτελέσματα ερευνών και τις τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία.
 5. Να αναλαμβάνουν οι ίδιοι έρευνα-δράση και να επικοινωνούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.
 6. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Προοπτικές Σταδιοδρομίας

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος έχουν τις παρακάτω επιλογές:

 1. Να επιδιώξουν διοικητική θέση σε επίπεδο σχολείου (π.χ. Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής) ή/και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Επιθεωρητής).
 2. Να εργαστούν ως επιμορφωτές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 3. Να καταλάβουν ακαδημαϊκή θέση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με διάφορους τρόπους. Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας περίπου 40%. Γι’ αυτή την αξιολόγηση μπορεί να γίνεται, επιλεκτικά, εκπόνηση εργασίας, ατομική ή/και ομαδική παρουσίαση και ενδιάμεση εξέταση. Υπάρχει, επίσης, τελική αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος κυμαίνεται στο 60%. Ο φοιτητής ενημερώνεται για την επίδοσή του στο κάθε μάθημα. Οι βαθμοί των επιμέρους μαθημάτων συμψηφίζονται και, με βάση ειδικό λογάριθμο, υπολογίζεται ο σταθμικός μέσος όρος του εξαμήνου και ο αθροιστικός σταθμικός μέσος όρος για το σύνολο των σπουδών.

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν.

 

Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό  “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο  ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Πρέπει να συμπληρωθούν μαθήματα, σε ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων, τα οποία ανέρχονται σε 90 ECTS πιστωτικές μονάδες.

Απαιτείται, επίσης, ελάχιστος σταθμικός μέσος όρος 2.0 στο σύνολο των σπουδών. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει ένα από δυο Σχήματα: Σχήμα Α και Σχήμα Β.

Φοιτητής που επιλέγει το Σχήμα Α πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

 • Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (18 ECTS)
 • Ένα μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (9 ECTS)
 • Τρία υποχρεωτικά (27 ECTS) και τρία επιλεγόμενα μαθήματα (27 ECTS) της Κατεύθυνσης (54 ECTS)
 • Τρία Σεμινάρια (9 ECTS)

Φοιτητής που επιλέγει το Σχήμα Β πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

 • Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (18 ECTS)
 • Ένα μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (9 ECTS)
 • Τρία υποχρεωτικά (27 ECTS) και ένα επιλεγόμενο μάθημα (9 ECTS) της Κατεύθυνσης (36 ECTS)
 • Μεταπτυχιακή Εργασία (18 ECTS)
 • Τρία Σεμινάρια (9 ECTS)
 1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Κατεύθυνσης.
 2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Κατεύθυνσης που επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
 3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Κατεύθυνση και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα. 
 4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
 5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
 6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
 7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Κατεύθυνση, π.χ. διοίκηση σχολείου, ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση. 
 8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος/ προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
 9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
 10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειες.
Section: A - Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. Credits: 6  Max. Credits: 6
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-510BΕκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας9
EDUC-511BΑρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας9
EDUC-512BΠοσοτική Έρευνα και Εκπαιδευτική Στατιστική9
EDUC-610AΜέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση9
EDUC-611Προκεχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας9
EDUC-612AΠροκεχωρημένες Μορφές Στατιστικής Ανάλυσης9
Section: B - Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. Credits: 3  Max. Credits: 3
Min. ECTS Credits: 9  Max. ECTS Credits: 9
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-500Φιλοσοφικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-501AΨυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-502AΚοινωνιολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση9
EDUC-503Εκπαιδευτικά Κινήματα και Νεωτερισμοί9
EDUC-504Συγκριτική Παιδαγωγική9
EDUC-505Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης9
EDUC-601Μάθηση και Νόηση9
Section: C - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Min. Credits: 9  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 27  Max. ECTS Credits: 27
Notes: Το μάθημα EDUC-570 είναι προαπαιτούμενο για όλα τα μαθήματα.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-570Έννοιες, Αρχές και Μοντέλα Εκπαιδευτικής Διοίκησης9
EDUC-571Οργάνωση και Διοίκηση Σχολείου9
EDUC-572Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας9
Section: D - Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
Min. Credits: 3  Max. Credits: 9
Min. ECTS Credits: 9  Max. ECTS Credits: 27
Notes: Σχήμα Α: 3 μαθήματα (9 CR/27 ECTS) ή Σχήμα Β: 1 μάθημα (3 CR/9 ECTS) και EDUC-699 Διατριβή Μάστερ (6 CR/18 ECTS) Το EDUC-697 και το EDUC-699 εκπονούνται στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-553AΕκπαιδευτική Διοίκηση και Τεχνολογία9
EDUC-568Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας9
EDUC-573Αποτελεσματικότητα και Βελτίωση Σχολείου9
EDUC-574Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση9
EDUC-575Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού9
EDUC-576AΑυτοαξιολόγηση Σχολείου9
EDUC-577Προγραμματισμός και Λήψη Αποφάσεων στην Εκπαίδευση9
EDUC-578AΠολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία9
EDUC-579Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία9
EDUC-671Εκπαιδευτική Πολιτική9
EDUC-697Εξατομικευμένη Μελέτη9
Section: E - Σεμινάρια
Min. Credits: 3  Max. Credits: 3
Min. ECTS Credits: 9  Max. ECTS Credits: 9
Notes:
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-591Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης3
EDUC-592Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων3
EDUC-593Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων3
Section: F - Μεταπτυχιακή Εργασία
Min. Credits: 6  Max. Credits: 6
Min. ECTS Credits: 18  Max. ECTS Credits: 18
Notes: EDUC-699 Διατριβή Μάστερ είναι υποχρεωτική για το Σχήμα Β και εκπονείται στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Διοίκησης.
Course CodeCourse TitleECTS Credits
EDUC-699Μεταπτυχιακή Εργασία18

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)

Note: Under construction and subject to verification (Academic Year 2017- 2018)