Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

​Συχνές Ερωτήσεις

Εξ Αποστάσεως Προγράμματα
 

 1. Πώς διεξάγονται τα εξ αποστάσεως μαθήματα; Ποιες είναι οι απαιτήσεις τους;
  H παρακολούθηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων γίνεται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας (Moodle) στην οποία οι φοιτητές έχουν πρόσβαση μετά την επίσημη εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Μέσω αυτής της πλατφόρμας ο φοιτητής έχει πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων που έχει επιλέξει για το αντίστοιχο εξάμηνο. Το κάθε μάθημα αποτελείται από διαλέξεις, εργασίες και τελική γραπτή εξέταση. Οι διαλέξεις και οι εργασίες παραδίδονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ενώ η τελικές γραπτές εξετάσεις απαιτούν φυσική παρουσία. Στο κάθε μάθημα υπάρχει και το αντίστοιχο ‘φόρουμ’, μέσω του οποίου ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί τόσο με τον καθηγητή του όσο και τους συμφοιτητές του. Ο φοιτητής μπορεί επίσης να επικοινωνεί κατευθείαν με τον καθηγητή του, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα στο διάγραμμα του μαθήματος. Για το κάθε πρόγραμμα υπάρχει επίσης και το «Φόρουμ Ανακοινώσεων» μέσω του οποίου αναρτώνται ανακοινώσεις για σημαντικά θέματα ακαδημαϊκής και διοικητικής φύσεως κάθε εξάμηνο.
 2. Τί διαφορά έχουν τα σεμινάρια του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στις Επιστήμες Αγωγής με τα μαθήματα; Θα πρέπει να παρευρεθώ κάπου;
  Τα σεμινάρια αποτελούνται μόνο από εργασίες και δεν έχουν τελική εξέταση. Και τα σεμινάρια διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας και δεν απαιτούν καθόλου φυσική παρουσία.
 3. Πώς πληρώνονται τα δίδακτρα;
  Αφού ο φοιτητής διευθετήσει τη προκαταβολή για το νέο εξάμηνο, θα πρέπει να καταβληθούν άλλες τρεις μηνιαίες δόσεις. Το ύψος των μηνιαίων δόσεων είναι αναλόγως του αριθμού μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής. Η προκαταβολή για τα Μεταπτυχιακά (Master) προγράμματα είναι 400 ευρώ ενώ για τα προπτυχιακά (Bachelor’s) είναι 500 ευρώ. Οι μηνιαίες δόσεις εμφανίζονται στο Student Intranet (Installments). Όλες οι κινήσεις του λογαριασμού σας (χρεώσεις/πιστώσεις) εμφανίζονται επίσης στο Student Intranet (My Account).
 4. Ο αριθμός αναφοράς με τον οποίο δήλωσα τα μαθήματα μου (Α…Ν…) σήμερα δεν δουλεύει για είσοδο στο Student Intranet. Τί να κάνω;
  Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, μετά την έγκριση των μαθημάτων από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους, αποστέλλεται ο μόνιμος Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας (U...N...) ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον για είσοδο στο Student Intranet και στην πλατφόρμα Moodle. Ο αριθμός αναφοράς (Α…Ν…) παύει να ισχύει.
 5. Πώς δηλώνονται τα μαθήματα;
  Τα μαθήματα δηλώνονται ηλεκτρονικά μέσω του φοιτητικού λογισμικού ‘Student Intranet’, επιλέγοντας το Online Pre-registration. Τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν δίπλα τους την ένδειξη “Add” και ο φοιτητής θα πρέπει να επιλέξει το πρώτο διαθέσιμο τμήμα. Τα μαθήματα που δεν εμφανίζουν δίπλα τους την ένδειξη “Add” δεν προσφέρονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο κι έτσι δεν μπορεί ο φοιτητής να τα επιλέξει.
 6. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες. Μπορώ να δηλώσω μαθήματα;
  Η πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής μαθημάτων δε διακόπτεται όταν υπάρχουν οικονομικές οφειλές. Ο φοιτητής μπορεί να προχωρήσει κανονικά με την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων. Ωστόσο, οι οικονομικές εκκρεμότητες έχουν ως αποτέλεσμα τη μη πρόσβαση στις τελικές βαθμολογίες. Για την επίσημη εγγραφή στα μαθήματα του νέου εξαμήνου και για τη σχετική πρόσβαση στην πλατφόρμα Moodle, θα πρέπει τακτοποιηθούν όλες οι οικονομικές οφειλές του προηγούμενου εξαμήνου και να καταβληθεί η προκαταβολή για το νέο εξάμηνο (400 ευρώ για τα Μεταπτυχιακά και 500 ευρώ για τα Προπτυχιακά)
 7. Προσπαθώ να δηλώσω μαθήματα και δεν μπορώ. Τί να κάνω;
  1. Το Student Intranet είναι πιο συμβατό με Internet Explorer (ενώ η πλατφόρμα Moodle είναι πιο συμβατή με Google Chrome). Εάν ο φοιτητής προσπαθεί να εισέλθει στο σύστημα προεγγραφής μαθημάτων από άλλο διακομιστή (browser) του προτείνουμε να δοκιμάσει να εισέλθει στο Student Intranet μέσω Internet Explorer.
  2. Εάν αυτό δεν βοηθήσει τότε προτείνουμε στο φοιτητή να ενεργοποιήσει τα ‘αναδυόμενα παράθυρα’ (pop-up windows) επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα για την ηλεκτρονική προ-εγγραφή μαθημάτων.
 8. Πώς μπορώ να ξέρω αν οι επιλογές μαθημάτων μου ήταν σωστές; Θα λάβω κάποια ενημέρωση;
  Όταν ο φοιτητής επιλέξει μαθήματα (ή κάνει οποιαδήποτε αλλαγή στη δήλωση μαθημάτων) οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θα λάβουν σχετική ειδοποίηση, έτσι ώστε να προβούν σε έλεγχο των επιλογών. Ο φοιτητής λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας την επιλογή, πριν την έναρξη του νέου εξαμήνου. Σε περίπτωση που γίνει κάποιο λάθος στις επιλογές μαθημάτων του φοιτητή ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δήλωση μαθημάτων, οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι θα επικοινωνήσουν με το φοιτητή. Προς αποφυγή λανθασμένης επιλογής μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να μελετούν προσεκτικά τις οδηγίες που αποστέλλονται και να συμβουλεύονται την πορεία σπουδών τους (Academic Path) μέσω του φοιτητικού τους λογισμικού Student Intranet.
 9. Γιατί τα μαθήματα που δήλωσα εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα στο Student Intranet;
  Για να επισημοποιηθεί η εγγραφή του φοιτητή στα μαθήματα που έχει δηλώσει, θα πρέπει να καταβληθεί η προκαταβολή και να δοθεί έγκριση των μαθημάτων από τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους.
 10. Μπορώ να κάνω αλλαγές στα μαθήματα που έχω δηλώσει;
  Οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει να γίνονται εντός της περιόδου προσθαφαίρεσης μαθημάτων (Add/Drop period), δηλαδή μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας του εξαμήνου το αργότερο. Εάν ο φοιτητής αποφασίσει να αφαιρέσει κάποιο μάθημα μετά την περίοδο προσθαφαίρεσης μαθημάτων (Add/Drop period), θα πρέπει να αποσυρθεί από το μάθημα (Student Withdrawal) με την αντίστοιχη χρέωση διδάκτρων.​
  Εάν ο φοιτητής αποφασίσει να αποσυρθεί από τα μαθήματα που έχει δηλώσει, τότε ισχύουν τα πιο κάτω:
 (Επιστροφή Διδάκτρων)Χρέωση Διδάκτρων
Πριν από την έναρξη μαθημάτων* 100%0%
Εντός των πρώτων δύο εβδομάδων
του εξαμήνου
100%0%
Τρίτη εβδομάδα του εξαμήνου 50%50%
Τέταρτη εβδομάδα του εξαμήνου25%75%
Μετά την τέταρτη εβδομάδα του
εξαμήνου
0%100%

 

 1. Έχω χάσει τον κωδικό μου για το Student Intranet. Τί να κάνω;
  Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να βρει τον κωδικό του για το Student Intranet
  από το αρχικό email που του είχε αποσταλεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξ
  Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τον Αριθμό Φοιτητικής Ταυτότητας, έτσι ώστε το τμήμα να
  προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και ο κωδικός πρόσβασης να αποσταλεί ξανά στο
  φοιτητή μέσω email.
 2. Έχω χάσει τον κωδικό μου για την πλατφόρμα Moodle. Τί να κάνω;
  Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν μπορεί να βρει τον κωδικό του για την πλατφόρμα Moodle από το αρχικό email που του είχε αποσταλεί, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με τον Αριθμό Φοιτητικής Ταυτότητας, έτσι ώστε το τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και ο κωδικός πρόσβασης να αποσταλεί ξανά στο φοιτητή μέσω email.
 3. Πώς μπορώ να παραλάβω τη φοιτητική μου ταυτότητα;
  Νέοι φοιτητές: Θα αναρτηθεί ανακοίνωση στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την οποία οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να ανεβάσουν μία κατάλληλη φωτογραφία στο προφίλ τους στην πλατφόρμα ‘Moodle’. Οι φοιτητικές ταυτότητες θα παραδοθούν στα εξεταστικά κέντρα.
  Υφιστάμενοι φοιτητές: Οι φοιτητές που για οποιαδήποτε λόγο δεν παρέλαβαν τη φοιτητική τους ταυτότητα στο εξεταστικό κέντρο, θα πρέπει να ελέγξουν την καταλληλότητα της φωτογραφίας τους για έκδοση φοιτητικής ταυτότητας (οι εγκεκριμένες φωτογραφίες εμφανίζονται στο Student Intranet) και να αποστείλουν σχετικό email στο DL@unic.ac.cy, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
 4. Πού μπορώ να δω τις τελικές μου βαθμολογίες;
  Οι τελικές βαθμολογίες εμφανίζονται στο ‘My Grade Report’ στο Student Intranet (νοουμένου ότι τα δίδακτρα του εξαμήνου έχουν αποπληρωθεί). Πατώντας πάνω στον τελικό βαθμό, ο φοιτητής μπορεί να δει αναλυτικά τη βαθμολογία συμμετοχής, εργασιών και τελικής εξέτασης.
 5. Τί γίνεται στην περίπτωση που δεν μπορώ να παρευρεθώ στην τελική εξέταση ενός μαθήματος;
  Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν παρευρεθεί στη τελική εξέταση ενός μαθήματος, πρέπει να ενημερώσει το διδάσκοντα του μαθήματος πριν από την τελική εξέταση (ή αμέσως μετά την τελική εξέταση). Νοουμένου ότι οι εργασίες του μαθήματος έχουν παραδοθεί κανονικά, υπάρχει πιθανότητα να δοθεί από το διδάσκοντα βαθμολογία «Incomplete». Εάν ο φοιτητής λάβει «Incomplete», θα μπορεί να παρακαθίσει στην τελική εξέταση του μαθήματος κατά την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο. Ενδέχεται όμως ο καθηγητής να επιλέξει να αποσύρει το φοιτητή (WA) ή να του δώσει βαθμό αποτυχίας (F). Νοουμένου ότι έχει δοθεί τελική βαθμολογία “Incomplete”, για δικαιολογημένες απουσίες (απαραίτητη η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού στο διδάσκοντα και στο DL@unic.ac.cy) το τέλος επανεξέτασης είναι 35 ευρώ, ενώ για μη δικαιολογημένες απουσίες το τέλος επανεξέτασης είναι 70 ευρώ.
 6. Τι γίνεται εάν δεν μπορώ να παρευρεθώ στη Διά Ζώσης συνάντηση του μαθήματος;
  Η συμμετοχή του φοιτητή στις Διά Ζώσης συναντήσεις δεν είναι υποχρεωτική. Οι Διά Ζώσης συναντήσεις προβάλλονται και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι συγκεκριμένες τηλεδιασκέψεις μαγνητοσκοπούνται και αναρτώνται στην πλατφόρμα, επομένως ο φοιτητής μπορεί να τις παρακολουθεί όποτε θέλει και όσες φορές θέλει.
 7. Βρίσκομαι στο τελευταίο εξάμηνο των σπουδών μου. Τί πρέπει να κάνω για να λάβω τον τίτλο μου;
  Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο τους εξάμηνο θα πρέπει να κάνουν αίτηση για αποφοίτηση μέσω του Student Intranet (Application for Graduation) και να καταβάλουν το τέλος αποφοίτησης των 60 ευρώ. Για να αποφοιτήσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα του προγράμματος και να πετύχουν συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 2.0/4.0. Αφού οι φοιτητές κάνουν αίτηση για αποφοίτηση λαμβάνουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντας τους κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια για αποφοίτηση ή όχι.
 8. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρούνται για να αποφοιτήσω;
  Εκτός από τη επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων/πιστωτικών μονάδων που απαιτεί το κάθε πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει να κατέχουν γενική βαθμολογία 2.0/4.0 τουλάχιστον. Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τα μαθήματα αλλά έχουν χαμηλότερη γενική βαθμολογία από 2.0/4.0, πρέπει να επαναλάβουν μαθήματα για να βελτιώσουν τη γενική τους βαθμολογία.
 9. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω με το ΔΟΑΤΑΠ για να λάβω την αναγνώριση;
  Μόλις αναρτηθούν οι τελευταίες βαθμολογίες του φοιτητή και του γνωστοποιηθεί ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ΔΟΑΤΑΠ. Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλει ο φοιτητής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ www.doatap.gr. Όταν η διαδικασία έκδοσης των ακαδημαϊκών εγγράφων ολοκληρωθεί από το πανεπιστήμιο, αποστέλλονται τα υπόλοιπα έγγραφα από το πανεπιστήμιο απευθείας στο ΔΟΑΤΑΠ για να ολοκληρωθεί η αίτηση που έχει υποβάλει ο φοιτητής (αντίγραφο τίτλου σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, Diploma Supplement και ερωτηματολόγιο ΔΟΑΤΑΠ).
 10. Έχω τύχει απαλλαγής μαθημάτων λόγω μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από προηγούμενες σπουδές. Πρέπει να ακολουθήσω κάποια άλλη διαδικασία;
  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ, οι φοιτητές που έχουν τύχει μεταφοράς πιστωτικών μονάδων από προηγούμενες σπουδές και επιθυμούν να λάβουν την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδος, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναγνώρισης τίτλου στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ) και έπειτα να προσκομίσουν την αναγνώριση στο ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδος. Το πανεπιστήμιο μπορεί να βοηθήσει με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ εφόσον ζητηθεί από το φοιτητή. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι φοιτητές μπορούν να αποταθούν στο Τμήμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 11. Πότε θα μου αποσταλεί ο τίτλος μου εάν δεν παρευρεθώ στην τελετή αποφοίτησης;
  Η συμμετοχή στην τελετή αποφοίτησης δεν είναι υποχρεωτική. Αφού ανακοινωθούν οι τελικές βαθμολογίες, διενεργηθούν οι απαραίτητοι ακαδημαϊκοί έλεγχοι και ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης, οι τίτλοι και τα λοιπά έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους απόφοιτους και στο ΔΟΑΤΑΠ (για τους φοιτητές από την Ελλάδα) ανεξάρτητα αν ο φοιτητής λαμβάνει μέρος στην τελετή.
 12. Πώς μπορώ να λάβω βεβαίωση φοίτησης;
  Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει βεβαίωση φοίτησης αποστέλλοντας σχετικό email στο DL@unic.ac.cy. Οι βεβαιώσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά και εφόσον το ζητήσει ο φοιτητής αποστέλλονται και ταχυδρομικώς.
 13. Πώς μπορώ να λάβω αποδείξεις για τα χρήματα που καταθέτω για τα δίδακτρα;
  Όταν ο φοιτητής καταθέτει τα δίδακτρα του μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η απόδειξη δίνεται από την ίδια την τράπεζα. Το πανεπιστήμιο δεν εκδίδει αποδείξεις για τραπεζικά εμβάσματα. Ωστόσο, ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει βεβαίωση με το σύνολο διδάκτρων που έχει καταβληθεί από την έναρξη της φοίτησης του ή ανά ημερολογιακό έτος (για φορολογικούς σκοπούς).
 14. Έχω αποτύχει σε κάποιο μάθημα. Τι μπορώ να κάνω;
  Όταν ο φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα (F), έχει δύο επιλογές- είτε να επαναλάβει το μάθημα από την αρχή δηλώνοντας το ξανά, είτε να δώσει το μάθημα με Δεύτερη Εξεταστική. Η επιλογή για τη δήλωση μαθήματος για τη Δεύτερη Εξεταστική εξαρτάται από τη συνολική βαθμολογία του φοιτητή στο μάθημα.

  Παράδειγμα 1: Αρχικός βαθμός F= 30 (συνολικός)
  Βαθμός εξέτασης δεύτερης εξεταστικής= 80 30*40% + 80*60%= 12+48 = 60 (D-)

  Παράδειγμα 2: Αρχικός βαθμός F= 0 (συνολικός)
  Βαθμός εξέτασης δεύτερης εξεταστικής= 90 0*40% + 90*60%= 0+54 = 54 (F)

  Παράδειγμα 3: Αρχικός βαθμός F= 59 (συνολικός)
  Βαθμός εξέτασης δεύτερης εξεταστικής= 100 59*40% + 100*60%= 24+60 = 84 (B)

  Οι φοιτητές δικαιούνται να παρακαθίσουν τη Δεύτερη Εξεταστική του μαθήματος στο οποίο έχουν αποτύχει (F) στην εξεταστική περίοδο του αμέσως επόμενου Εξαμήνου. Οι φοιτητές δικαιούνται να επανεξεταστούν το μάθημα στο οποίο έχουν αποτύχει μόνο μια φορά. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει στην επανεξέταση θα πρέπει να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα επωμιζόμενος το αντίστοιχο κόστος, μείον 50%.

  Εξέταση: Θα καλύπτει όλη την ύλη του μαθήματος
  Τέλος Εξεταστικής: 65 ευρώ ανά μάθημα/εξέταση

  ​Βαθμολογία: Ο συνολικός βαθμός του αρχικού F θα έχει βαρύτητα 40% και ο βαθμός εξέτασης στη δεύτερη εξεταστική θα έχει βαρύτητα 60% στον τελικό βαθμό του μαθήματος.Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν και τον τελικό συνολικό αριθμητικό βαθμό κάθε μαθήματος έτσι ώστε να αποφασίζουν:
  - Κατά πόσον έχουν πιθανότητες στη δεύτερη εξεταστική*
  -Ποιος είναι ο μέγιστος τελικός συνολικός βαθμός που μπορούν να πετύχουν
  -Ποιος είναι ο ελάχιστος βαθμός που απαιτείται στη δεύτερη εξεταστική για να περάσουν το μάθημα

 15. Δικαιούμαι κάποια έκπτωση στα δίδακτρα όταν επαναλάβω κάποιο μάθημα;
  Όταν ο φοιτητής δηλώσει κάποιο μάθημα/σεμινάριο για δεύτερη φορά (ή περισσότερες) δικαιούται 50% μείωση στα δίδακτρα του εν λόγω μαθήματος/σεμιναρίου. Για το σκοπό αυτό, οι φοιτητές που επαναλαμβάνουν μαθήματα/σεμινάρια πρέπει να μας ενημερώνουν για να μπορούμε να ειδοποιήσουμε το λογιστήριο, καθώς η έκπτωση δεν γίνεται αυτόματα. 
 16. Μπορώ να διακόψω προσωρινά τη φοίτησή μου;
  Οι φοιτητές μπορούν να διακόψουν προσωρινά τη φοίτηση τους για ένα ή περισσότερα εξάμηνα, νοουμένου ότι η συνολική τους φοίτηση (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής) δεν ξεπερνά τη μέγιστη διάρκεια του προγράμματος.
 17. Πώς μπορώ να επικοινωνώ με το Τμήμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή μου;
  Στην πλατφόρμα Moodle βρίσκονται μόνιμα αναρτημένα τα στοιχεία των Ακαδημαϊκών Συμβούλων, με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις σπουδές σας, καθώς και για θέματα γενικής φύσεως. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του Τμήματος στο DL@unic.ac.cy ή στα τηλέφωνα +357 22842020. Στην πλατφόρμα Moodle βρίσκονται επίσης μόνιμα αναρτημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και της Βιβλιοθήκης.
 18. Πώς μπορώ να επικοινωνώ με τους καθηγητές μου;
  Για οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις/σχόλια αναφορικά με τα μαθήματα, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνούν με τους καθηγητές τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας του καθηγητή βρίσκονται πάντα στο διάγραμμα του μαθήματος που εμφανίζεται στην πλατφόρμα Moodle. Στο διάγραμμα του μαθήματος οι φοιτητές μπορούν επίσης να δουν όλες τις βασικές πληροφορίες του μαθήματος, όπως το σύστημα βαθμολόγησης, περιεχόμενο, εργασίες, υποχρεωτική βιβλιογραφία κτλ. Οι φοιτητές μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τους καθηγητές τους μέσω του ‘φόρουμ’ του μαθήματος. Οι συζητήσεις/απορίες που διατυπώνονται στο ‘φόρουμ’ του μαθήματος είναι ανοικτές σε όλους τους συμμετέχοντες του συγκεκριμένου ακροατηρίου.