Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αριστεία στην Εξ Αποστάσεως/ Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει 28 πρωτοποριακά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, κάνοντας χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης.

Αναπόσπαστο μέρος της προσέγγισής μας στον σχεδιασμό των εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του UNIC να παρέχει γνώση στους φοιτητές, ώστε να αναπτύξουν ανωτάτου επιπέδου δεξιότητες κριτικής ανάλυσης, προβληματισμού και επίλυσης προβλημάτων. Έμφαση δίνεται, επίσης, στην ικανότητα των φοιτητών για οικοδόμηση γνώσης μέσα από τη συνεργασία και τη συμμετοχή στην κοινωνική μάθηση.

Σε αναγνώριση των προσπαθειών του, το Πανεπιστήμιο έχει διακριθεί με τα σημαντικότερα βραβεία για την ποιότητα και την αριστεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Πιστοποίηση EFQUEL

Το UNIC είχε επιτύχει την «Πιστοποίηση UNIQUe για την Ποιότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Αριστεία στη Χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», που απονέμετο από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ποιότητα στην Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (EFQUEL).

Το EFQUEL υπήρξε ένας από τους κύριους ευρωπαϊκούς φορείς αξιολόγησης/πιστοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όντας πρωτοπόρος στη διαδικασία εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας.

Η πιστοποίηση UNIQUe αποτελούσε ένα εκ των δύο υφιστάμενων ευρωπαϊκών βραβείων αξιολόγησης της ποιότητας όσον αφορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο είχε απονεμηθεί σε ελάχιστα μόνο πανεπιστήμια. Το βραβείο επιβεβαιώνει τα πρότυπα ποιότητας, καθώς και τη στρατηγική, τις υποδομές, την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναμικό, που απαιτούνται για την άριστη παροχή των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Βραβείο EADTU E-xcellence

Το UNIC έχει διακριθεί, επίσης, με την πιστοποίηση «E-xcellence» από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Εξ Αποστάσεως Πανεπιστημιακή Διδασκαλία (EADTU).

Το EADTU είναι ο κορυφαίος ευρωπαϊκός φορέας στην ηλεκτρονική, ανοικτή και ευέλικτη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και βρίσκεται στην καρδιά της ατζέντας εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πανεπιστημίων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (EADTU) αριθμούν 15 Ιδρύματα και 14 εθνικές κοινοπραξίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 25 χώρες, καλύπτοντας συνολικά πέραν των 200 πανεπιστημίων και περίπου 3 εκατομμύρια φοιτητές.

Το μέσο συγκριτικής αξιολόγησης ποιότητας E-xcellence στηρίζει πανεπιστήμια για την ενίσχυση της ηλεκτρονικής, ανοικτής και ευέλικτης εκπαίδευσης, σε επίπεδο προγραμμάτων, διδακτικού προσωπικού, καθώς και σε θεσμικό επίπεδο. Με την ένταξή του στους Συνεργάτες στην Ποιότητα E-xcellence, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ουσιαστικά επιβραβεύεται για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εξασφάλιση της πιστοποίησης επιβεβαιώνει, επίσης, ότι το UNIC προσφέρει ποιοτικά ελεγχόμενη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και αναβαθμίζεται διαρκώς, ακολουθώντας πάντα τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.