Η Σχολή Επιστημών Αγωγής προσφέρει επιστημονικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Προγράμματα Σπουδών

ΕΡΕΥΝΑ

Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών

Τμήμα Μουσικής και Χορού