Έχουμε δεσμευτεί να επιδιώκουμε την ακαδημαϊκή αριστεία σε ένα περιβάλλον που έχει ως επίκεντρο τον φοιτητή, όπου οι καθηγητές είναι πάνω απ’ όλα παιδαγωγοί, αλλά συνάμα ερευνητές και πρωτοπόροι στους τομείς ειδίκευσής τους.

Προφίλ Σχολής

Προγράμματα Σπουδών

Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Τμήμα Επικοινωνίας

Τμήμα Σχεδιασμού & Πολυμέσων

Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Γλωσσών και Λογοτεχνίας

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών