Εργαστήρια

Εργαστήριο Δεξιοτήτων Νοσηλευτικής
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσες A102-A104
Το εργαστήριο περιλαμβάνει εξοπλισμό υποστήριξης ασθενών, διαγνωστικό εξοπλισμό, αναλώσιμα για τη φροντίδα ασθενών και εργαλεία κλινικών δεξιοτήτων.
Αίθουσα Προσομοίωσης
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσες A103-105
Το εργαστήριο διαθέτει δύο κούκλες (προ-νοσοκομειακή και μετα-νοσοκομειακή) και αρκετές εκατοντάδες κλινικά σενάρια τα οποία οι μαθητές εκτελούν.

Εργαστήριο Βιολογίας
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσα Α106

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για προπτυχιακά μαθήματα βιολογίας. Διαθέτει εργαστηριακό εξοπλισμό διδασκαλίας, όπως φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους, φυγοκεντρητή, μικροσκόπια, και διάφορα πλαστικά μοντέλα για επιδείξεις. Κάθε σταθμός είναι εξοπλισμένος με τρεχούμενο νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Για λόγους ασφαλείας, στο εργαστήριο υπάρχουν ανιχνευτές διαρροής αερίου και συναγερμοί/ανιχνευτές πυρκαγιάς.

Εργαστήριο Χημείας
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσα A113

Το εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για προπτυχιακά μαθήματα χημείας. Είναι εξοπλισμένο με σταθμούς εφοδιασμένους με τρεχούμενο νερό, φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό. Σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας, ο χώρος περιλαμβάνει ανιχνευτές διαρροής αερίου και συναγερμούς/ανιχνευτές πυρκαγιάς.  Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές ζυγαριές, φορητοί απαγωγοί καπνού, φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους, εστίες, μαγνητικοί αναδευτήρες, θερμαντικοί μανδύες, και μια ποικιλία γυάλινων και πλαστικών σκευών, και άλλο εξοπλισμό εργαστηριακής υποστήριξης.

Εργαστήριο Βιοχημείας και Προετοιμασίας
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσα A117

Το εργαστήριο αυτό υποστηρίζει τις ερευνητικές προσπάθειες των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών. Περιλαμβάνει μικρό τμήμα προετοιμασίας όπου ο Τεχνικός Εργαστηρίου προετοιμάζει προπτυχιακά εργαστηριακά πειράματα. Στο εργαστήριο υπάρχει υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης για έρευνα, συσκευή παραγωγής αποσταγμένου νερού, απαγωγός καπνού, περιστροφικός εξατμιστής, αυτόκαυστο, θερμοκοιτίδα, εστίες, ηλεκτρονική ζυγαριά, ψυγείο, όρθιο καταψύκτη, και φούρνο.

Σκοτεινός Θάλαμος
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσα A111
Ο σκοτεινός θάλαμος υποστηρίζει τα μαθήματα μοριακής βιολογίας. Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση φιλμ και στο μέλλον για την εμφάνιση φιλμ ακτίνων Χ. Περιλαμβάνει θάλαμο ηλεκτροφόρησης γέλης DNA με τροφοδοτικό, και μια λάμπα υπεριώδους (UV-lamp).
Εργαστήριο Έρευνας Μοριακής Βιολογίας
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσα A210
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα μέλη ΔΕΠ και τους τελειόφοιτους για το τελικό τους πρότζεκτ. Περιλαμβάνει εργαστηριακό καταψύκτη ευπαθών προϊόντων με θερμοκρασίες βαθειάς κατάψυξης -20°C, θερμικό ανακυκλωτή Real-Time PCR (εφαρμογή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο) για την ενίσχυση δειγμάτων DNA, απλό θερμικό ανακυκλωτή PCR, φυγοκεντρητή, μικροσκόπια και άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό.
Ερευνητικό Εργαστήριο Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας
Κεντρικό κτήριο: Αίθουσα A212
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έρευνα της Σχολής και από τους τελειόφοιτους για το τελικό τους πρότζεκτ, υπό την επιτήρηση μελών ΔΕΠ. Περιλαμβάνει εργαστηριακό καταψύκτη ευπαθών προϊόντων με θερμοκρασίες βαθειάς κατάψυξης -20°8, φυγοκεντρητή λύσης ιστών, ρομπότ εξόρυξης DNA/RNA, θερμοκοιτίδα, θάλαμο υβριδοποίησης, περιστροφικό αναδευτήρα αίματος, και άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό.
Αεριζόμενη Αποθήκη Χημικών
Στο δωμάτιο αυτό, που εξαερίζεται 24 ώρες το 24ωρο, αποθηκεύονται τα περισσότερα εργαστηριακά χημικά και αντιδραστήρια, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών οργανικών υγρών. Εδώ φυλάσσονται επίσης άλλα αναλώσιμα εργαστηρίου (π.χ. φίλτρα, χαρτί pH, γυάλινα σκεύη, κλπ), και εξοπλισμός που δεν χρησιμοποιείται σήμερα στα εργαστήρια, όπως ένας περιστροφικός εξατμιστήρας κενού και ένα φασματοφωτόμετρο.
Εργαστήριο Μικροσκοπίας/Μικροσκοπίας Φθορισμού
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 105
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για έρευνα της Σχολής και για μαθήματα του τελευταίου έτους. Διαθέτει μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού, στερεομικροσκόπιο και οπτικό μικροσκόπιο.
Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 107
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έρευνα της Σχολής και από τους τελειόφοιτους για το τελικό τους πρότζεκτ. Διαθέτει υδατόλουτρο, φυγοκεντρητή, αναδευτήρες, ηλεκτρονική ζυγαριά, εστίες, ψυγείο βαθείας κατάψυξης -80°C, θάλαμο ηλεκτροφόρησης γέλης DNA με τροφοδοτικό, κλίβανο επώασης και άλλο εργαστηριακό εξοπλισμό.
Δωμάτιο Καλλιέργειας Ιστών
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 107α
Πρόκειται για εργαστήριο καλλιέργειας κυττάρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έρευνα από τα μέλη ΔΕΠ. Περιέχει απαγωγό κυτταρικής καλλιέργειας, υγρό επωαστήρα CO2, υδατόλουτρο, φυγοκετρητή, καταψύκτη, συσκευή υγρού αζώτου και ανάστροφο μικροσκόπιο με κάμερα.
Εργαστήριο Βιοχημείας
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 107β
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για έρευνα της Σχολής και από τους τελειόφοιτους για το τελικό τους πρότζεκτ. Είναι εξοπλισμένο με σύστημα φασματοσκοπίας Raman υψηλής ανάλυσης.
Ψυκτικός Θάλαμος
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 109α
Αυτός ο ψυκτικός χώρος χρησιμοποιείται για την προετοιμασία δειγμάτων και μακροχρόνια αποθήκευση αποκλειστικά από μέλη ΔΕΠ και φοιτητές που εκπονούν την εργασία του τελευταίου έτους.
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 109β
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει την έρευνα στη μοριακή βιολογία. Είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα απεικόνισης Gel για φθορισμό και χημειοφωταύγεια
Αποθήκη
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 109β
Το δωμάτιο περιέχει εύφλεκτα, που παραμένουν κλειστά και φυλαγμένα σε κατάλληλα ντουλάπια. Φιλοξενεί επίσης όλο τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται στα εργαστήρια.
Δωμάτιο Υγιεινής
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 111α
Υποστηρικτικός χώρος των εργαστηριακών εγκαταστάσεων έρευνας, εξοπλισμένος με σύστημα καθαρισμού νερού, αυτόκαυστο και μηχανή πάγου.
Εργαστήριο Αξιολόγησης Διατροφής
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 103
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για μαθήματα και πρακτική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης συνηθειών και συμπεριφορών σχετικών με τη διατροφή και για καθοδήγηση στη λήψη υγιεινών επιλογώ.ν
Στο εργαστήριο γίνονται μετρήσεις λιπιδικών χαρκτηριστικών, γλυκόζης του αίματος, βάρους, ύψους, δείκτη μάζας σώματος, ανάλυση σύστασης σώματος (λιπομέτρηση) πίεσης του αίματος, διατροφική ανάλυση, μέτρηση οστικής πυκνότητας, παρουσίαση εκπαιδευτικών εργαλείων (διατροφική πυραμίδα, αφίσες), συμβουλευτική διατροφολογία, μαθήματα διατροφικής αγωγή. Το εργαστήριο διαθέτει και δική του βιβλιοθήκη (εγχειρίδια, βιβλία).
Αναλυτικό Εργαστήριο Επιστήμης Διατροφής και Τροφίμων
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 106
Το εργαστήριο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκτεθούν σε τεχνικές ανάλυσεις, και αποτελεί τη βάση για τις τελικές εργασίες πτυχίου, αλλά και εξυπηρετεί κάθε ερευνητική εργασία της Σχολής.
Στο εργαστήριο γίνονται:
Προσδιορισμός του pH τροφίμων, προσδιορισμός της ογκομετρούμενης οξύτητας, προσδιορισμός χρώματος των χρωστικών τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της χλωροφύλλης και ανθοκυανινών, μελέτη της αντίδρασης Maillard μεταξύ αναγωγικών σακχάρων και αμινοξέων, κρυστάλλωση λίπους, οργανοληπτική αξιολόγηση των τροφίμων, προσδιορισμός πρωτεϊνών στα τρόφιμα χρησιμοποιώντας την μέθοδο Kjeldahl, προσδιορισμός πρωτεϊνών στα τρόφιμα χρησιμοποιώντας τη φασματοφωτομετρική μέθοδο (τεστ διουρίας).
Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δυνατοτήτων/Απόδοσης
Κτήριο Έρευνας, Δωμάτιο 07
Εργαστήριο αφιερωμένο στη διευκόλυνση της μάθηση και την απόκτηση εργαστηριακών δεξιοτήτων.
Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται:
  • Κυλιόμενος τάπητας, εργομετρικά ποδήλατα, Wingate εργοποδήλατο, Monark 894, κωπηλατοεργόμετρο, ηλεκτροκαρδιογράφο, ιατρικά κρεβάτια
  • Σύστημα υδροπυκνομετρίας με δεξαμενή, υπολογιστή, ειδική ζυγαριά και βάρη βαθμονόμησης, ηλεκτρική πλατφόρμα ισορροπίας
  • Βιοηλεκτρική εμπέδηση με πολυκάναλο Bodystat Multiscan 5000 αναλυτή βιοαντίστασης), αναλυτή Oxycon (ανάλυση αναπνοή προς αναπνοή, φασματόμετρο μάζας – QP9000)
  • Αναλυτής αερίων (Servomex 570A), στατικοί και φορητοί αναλυτές αίματος για μεταβολικές μετρήσεις
  • Αναλυτής αμινοξέων: HPLC με ανιχνευτή UV / VIS
  • Αναλυτής ποσοτικού προσδιορισμού ορμονών