Έρευνα/Δημοσιεύσεις

Το έγγραφο  περιέχει δημοσιεύεσεις μελών του ΔΕΠ (π.χ. σε επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές, επιστημονικούς τόμους, πρακτικά διασκέψεων αξιολογημένα από ομότιμους κριτές και άλλες εκδόσεις). Περιέχει επίσης τομείς ερευνών, καθώς και κατάλογο συνεδρίων, συμποσίων κλπ. στα οποία έχουν συμμετάσχει μέλη ΔΕΠ).

Συνεργασία με ερευνητικά κέντρα: