Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Χρήσιμα Έντυπα & Αιτήσεις

Τα ακόλουθα έντυπα είναι στη διάθεση των μελών ΔΕΠ και άλλων ερευνητών που διεξάγουν έρευνα σε συνεργασία με τον Πανεπιστήμιο Λευκωσίας:

  1. Εγχειρίδιο Έρευνας Πανεπιστημίου Λευκωσίας  (Απρίλιος 2013)
  2. General Information and Profiles of the University of Nicosia Required for the Submission of Research Proposals (Σεπτέμβριος 2017)
  3. Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας, έντυπα και διαδικασία αίτησης  (Σεπτέμβριος 2011)

Στη διάθεση καθηγητών και ερευνητών, υπάρχουν τα ακόλουθα έντυπα αιτήσεων (τα οποία περιλαμβάνονται και στο Εγχειρίδιο Έρευνας:

 

Καθηγητές και ερευνητές ενθαρρύνονται να εξοικειωθούν με όλα τα σχετικά έντυπα και αιτήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: research@unic.ac.cy