Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Research Committees

The University Research Infrastructure for supporting research activities consists of the following:

Επιτροπή Έρευνας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

The University Research Committee (URC), chaired by the Director of Research, is responsible for the development of the University Research Policy and Strategies to assist the U...

Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας

The Research Ethics Committee (REC) is an independent body and is not subject to the administrative control of any academic body, officer, department or national body and has th...

Επιτροπές Έρευνας Σχολών

The aim of the School Research Committee (SRC), one for each School, is to enhance the research profile and reputation of the School both within and outside the University.

...