Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κέντρο Ερευνών Κοινωνικών Φαινομένων RUBSI

Το Κέντρο Ερευνών Κοινωνικών Φαινομένων RUBSI (Research Unit in Behaviour and Social Issues) είναι ένας μη-κυβερνητικός/μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2005 στη Λευκωσία. Αποστολή του RUBSI είναι η βελτίωση των διαδικασιών και μηχανισμών που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία του κυπριακού πληθυσμού.

Με τον τρόπο αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στο σώμα της γνώσης που ενημερώνει για την ανάπτυξη της πολιτικής για την υγεία, την εκπαίδευση και την πρακτική σε παρεμβάσεις για την υγεία. Η Μονάδα δραστηριοποιείται στην έρευνα στον τομέα της κοινωνικής συμπεριφοράς και της δημόσιας υγείας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης στον τομέα της κοινωνικής έρευνας. Επιπλέον, το RUBSI αξιολογεί τα συστήματα κοινωνικής και δημόσιας υγείας, προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής ερευνητικής μεθοδολογίας και προωθεί θέματα δημόσιας υγείας.

Ιστοχώρος: www.rubsi.org | Email: info@rubsi.org