Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνδεδεμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη και ενίσχυση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, προκειμένου από αυτές τις συνεργασίες να επωφελούνται τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι ερευνητές.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με διάφορα συνδεδεμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και έχει στενούς δεσμούς με άλλους ακαδημαϊκούς οργανισμούς, κυβερνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μπορεί να επωφεληθεί από αυτές τις συνεργασίες. Καλό θα ήταν να διαθέσουν λίγο χρόνο ώστε να εξοικειωθούν με τα διάφορα συνδεδεμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους συνδέσμους με τη βιομηχανία.

Το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας είναι πάντοτε στη διάθεση καθηγητών και ερευνητών για συμβουλές και για να τους φέρουν σε επαφή με συγκεκριμένα άλλα άτομα, ιδρύματα ή/και οργανισμών, σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων

Με την πολύπλευρη δράση και τη σημαντική προσφορά του, το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει καθιερωθεί ως ένα πρωτοποριακό και αξ...

Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET)

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένα ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό ερευνητικό και αναπτυξιακό κέντρο π...

Ινστιτούτο Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (IMME)

Το ΙΜΜΕ συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Επικοινωνίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

...

Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

...

Κυπριακό Κέντρο Διαπολιτισμικών Σπουδών

In today’s ever-globalized world, increased international human mobility creates new opportunities and risks....

Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υδρογονανθράκων (MITY)

...

N-Lab Research and Innovation Centre of Nicosia

...