Η φοιτητική ζωή είναι αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αφού προσφέρει στους φοιτητές μοναδικές ευκαιρίες για την προσωπική τους ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη των ηγετικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.

Ταυτόχρονα, παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία, ομαδική εργασία, κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση. Σκοπός και δέσμευση του Τμήματος Φοιτητικών Υποθέσεων είναι ο εμπλουτισμός και η προώθηση μιας δημιουργικής και γεμάτης φοιτητικής ζωής.

 

Γραφείο Στέγασης

Γραφείο Σταδιοδρομίας

Φοιτητικές Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες

Φοιτητικές Εκδόσεις