Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
8 Ιουνίου 2018

ShapeTourism: Νέα Μορφή και Ώθηση στον Τομέα του Τουρισμού

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα έρευνας του προγράμματος INTERREG MED για προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού της Κύπρου

Η Κύπρος θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συγκυρία για να θέσει τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, η οποία να στηρίζεται σε ευφυείς και προσεκτικά μελετημένες πολιτικές και δράσεις. Αυτές περιλαμβάνουν: επέκταση της τουριστικής περιόδου, αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος με έργα υποδομής, στόχευση στο θεματικό τουρισμό και ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων, σεβασμό στους ξένους και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών, βιώσιμες λύσεις με βάση την φέρουσα ικανότητα των τουριστικών προορισμών καθώς και τις ανταγωνιστικές τιμές για το προσφερόμενο προϊόν.

Αυτό τονίστηκε στη διάρκεια του εξαιρετικά ενδιαφέροντος και επίκαιρου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με τίτλο: «ShapeTourism: Νέα μορφή και ώθηση στον τομέα του Τουρισμού, με υποστήριξη αποφάσεων, ενσωμάτωση σχεδίων και διασφάλιση της βιωσιμότητας», (“ShapeTourism: New Shape and Drive for the Tourism Sector - Supporting Decisions, Integrating Plans and Ensuring Sustainability”), που διοργάνωσε το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού προγράμματος.

Το Κέντρο συμμετέχει ως εταίρος στο Έργο του προγράμματος INTERREG MED, κάτω από τον άξονα 3 για την προστασία και την προώθηση της Μεσογειακής Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στη βελτίωση του πλαισίου γνώσης του τουρισμού, παρέχοντας αναλυτικά και επιχειρησιακά εργαλεία για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αειφόρου ανάπτυξης του τομέα, ιδιαίτερα για πολιτιστικούς προορισμούς. Υποστηρίζει επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ιδιωτικούς φορείς για να επιτύχουν: ελκυστικότητα, ανάπτυξη και βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μείζονες προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Επιδιώκει επίσης την ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων με στόχο να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη στα πλαίσια μιας ολιστικής, λειτουργικής και βιώσιμης προσέγγισης.

«Το Έργο παρέχει ένα έξυπνο σύστημα ολοκληρωμένων δεδομένων τουρισμού, για τη διαμόρφωση συστάσεων και σεναρίων, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εδαφικών περιουσιακών στοιχείων. Επίσης προβλέπει σχεδιαστικές λύσεις για την βιώσιμη εκμετάλλευση της εδαφικής περιουσίας, με παράλληλη εξισορρόπηση των συγκρούσεων μεταξύ της διατήρησης του τοπίου και των πιέσεων ανάπτυξης του τουρισμού και της προσαρμογής των απαντήσεων στον κύκλο ζωής των προορισμών», επισήμανε ο Κυριάκος Γεωργίου, Ανώτερος Διοικητικός Λειτουργός του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του Έργου.

Πρόσθεσε πως στα πλαίσια του Έργου έχει ολοκληρωθεί μια έρευνα για τις πεποιθήσεις των συμμετεχόντων ως προς το στάδιο ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας στην Κύπρο σε σχέση και με το γνωστό μοντέλο του Butler (1980, 2014), “Tourism Area Live Cycle”. To μοντέλο προβλέπει ότι ένας τουριστικός προορισμός περνά μέσα από έξι διαδοχικά στάδια ανάπτυξης: εξερεύνηση, συμμετοχή, ανάπτυξη, παγίωση, στασιμότητα, αναζωογόνηση ή παρακμή.

«Το πρωτόκολλο ShapeTourism βασίζεται σε ένα σύστημα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων (Participative Decisional Support System), και είναι σε θέση να δημιουργήσει αποτελεσματικές συνέργειες και μηχανισμούς συνεργασίας για μια υπεύθυνη ολοκληρωμένη διαχείριση των ακτών και των θαλασσών», υπέδειξε η Στέφανη Χρίστου, Λειτουργός Έρευνας του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κατά την παρουσίαση του Έργου.

Στην εκδήλωση εξετάσθηκαν οι λόγοι της υποχώρησης του Κυπριακού τουρισμού στην πρώτη δεκαετία του 21ου Αιώνα και τονίσθηκε ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η ανάκαμψη μετά το 2013, αν και συγκυριακή, θα πρέπει να παραμείνει βιώσιμη. Της παρουσίασης ακολούθησε ευρύς διάλογος με τους παρευρισκόμενους, που οι περισσότεροι εκπροσωπούσαν τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου, και συζητήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα έξυπνα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Έργου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://shapetourism.interreg-med.eu/ του προγράμματος Interreg Med και στην ιστοσελίδα του Έργου: http://www.shapetourism.eu/.