Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας (NEPTON TEST)

Η Αγγλική είναι η κύρια γλώσσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι φοιτητές μπορεί να χρειαστεί να κάνουν το NEPTON Test του Πανεπιστημίου, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση, πριν εγγραφούν στα μαθήματα, εκτός και αν έχουν επιτύχει σε διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις οι οποίες να υποδεικνύουν το επίπεδο τους στην Αγγλική γλώσσα.

Οι φοιτητές με τα παρακάτω προσόντα στην Αγγλική γλώσσα θα εγγραφούν απευθείας στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών τους:

English QualificationMinimum Grade (Undergraduate)
TOEFL513 και πάνω
Computer-based TOEFL183 και πάνω
Internet-based TOEFL65 και πάνω
IELTS5.5 και πάνω
Cambridge Exams (First Certificate)B και πάνω
Cambridge Exams (Proficiency Certificate)C και πάνω
GCSE English Language ‘O’ Level or IGCSEC και πάνω
Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA)Pass
Pearson PTE GeneralLevel 3 και πάνω
KPG
(The Greek Foreign Language Examinations
for the State Certificate of Language Proficiency)
Level B2 και πάνω
AngliaLevel B2 και πάνω
IEB Advanced Programme EnglishPass
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Michigan Language Assessment
by: Cambridge Assessment English & University of Michigan
650 μέση βαθμολογία για όλα και πάνω

Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Αγγλικής γλώσσας αν το πρώτο τους πτυχίο ήταν στα Αγγλικά. Διαφορετικά, θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα ελάχιστο σκορ TOEFL 550 (paper-based) ή 213 (computer-based), GCSE “O” Level ή IGCSE με ελάχιστη βαθμολογία “C”, IELTS με ελάχιστη βαθμολογία 6,5, ή σκορ τοποθέτησης στο επίπεδο ENGL- 100 του NEPTON TEST. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικής γλώσσας διαφόρων επιπέδων για να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο σκοπός του NEPTON Test

1. Σκοπός αυτού του τεστ είναι να τοποθετηθούν οι μαθητές στο κατάλληλο επίπεδο Αγγλικών προκειμένου να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τις ακαδημαϊκές σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο. Το NEPTON δεν είναι εισαγωγικές εξετάσεις του πανεπιστήμιο. Οι προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. Απολυτήριο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις απαιτήσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

2. Ο αριθμός των πρόσθετων μαθημάτων και η αντίστοιχη επιβάρυνση, δίνονται στον πίνακα παρακάτω:

Level of EnglishHour of tuition/workCreditsAdditional course load permitted
ENGL-101 Σύνθεση36Κανονική
ENGL-100 Βασική Γραφή36Κανονική
BENG-100 Κολεγιακά Αγγλικά66Κανονική
BENG-070 Δεξιότητες Γλώσσας1246 ώρες
BENG-060
Αγγλικά για Αρχάριους
202Χωρίς επιπλέον μονάδες

3. Οι φοιτητές που έχουν τα ακόλουθα προσόντα μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις αλλά δεν θα τοποθετηθούν σε χαμηλότερο επίπεδο:

English QualificationMinimum Grade (Undergraduate)
TOEFL513 και πάνω
Computer-based TOEFL183 και πάνω
Internet-based TOEFL65 και πάνω
IELTS5.5 και πάνω
Cambridge Exams (First Certificate)B και πάνω
Cambridge Exams (Proficiency Certificate)C και πάνω
GCSE English Language ‘O’ Level or IGCSEC και πάνω
Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA)Pass
Pearson PTE GeneralLevel 3 και πάνω
KPG
(The Greek Foreign Language Examinations
for the State Certificate of Language Proficiency)
Level B2 και πάνω
AngliaLevel B2 και πάνω
IEB Advanced Programme EnglishPass
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Michigan Language Assessment
by: Cambridge Assessment English & University of Michigan
650 μέση βαθμολογία για όλα και πάνω

4. Οι φοιτητές μπορούν να δώσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικών μετά την επίσημη εγγραφή τους και αφού έχουν καταβάλει το τέλος αίτησης 55 ευρώ.

Κατεβάστε Δείγμα Κατατακτήριας Εξέτασης Αγγλικών (NEPTON)