Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας (NEPTON TEST)

Οι ελάχιστες απαιτήσεις γνώσης αγγλικής γλώσσας για εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται στα Αγγλικά αναγράφονται στον πιο κάτω πίνακα. Οι φοιτητές/τριες που δεν κατέχουν κάποιο από τα κάτω πιστοποιητικά ή τους ελάχιστους βαθμούς και κατέχουν IELTS με 4.5 και άνω, θα πρέπει να παρακαθήσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου – NEPTON Test (χωρίς χρέωση) και αν χρειαστεί, να παρακολουθήσουν υποστηρικτικά μαθήματα αγγλικής γλώσσας, τα οποία προσφέρονται από το International Gateway Centre (IGC) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

English Qualification ELR Equivalent to IELTS 6
TOEFL 525 και πάνω
Computer-based TOEFL 193 και πάνω
Internet-based TOEFL 80 και πάνω
IELTS 6 και πάνω
Cambridge Exams (First Certificate) B και πάνω
Cambridge Exams (Proficiency Certificate) C και πάνω
GCSE English Language ‘O’ Level or IGCSE C και πάνω
Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) Pass
Pearson PTE General Level 3 και πάνω
KPG
(The Greek Foreign Language Examinations
for the State Certificate of Language Proficiency)
Level B2 και πάνω
Anglia Level B2 και πάνω
IEB Advanced Programme English Pass
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Michigan Language Assessment
by: Cambridge Assessment English & University of Michigan
650 μέση βαθμολογία για όλα και πάνω

Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Αγγλικής γλώσσας αν το πρώτο τους πτυχίο ήταν στα Αγγλικά. Διαφορετικά, θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα ελάχιστο σκορ TOEFL 550 (paper-based) ή 213 (computer-based), GCSE “O” Level ή IGCSE με ελάχιστη βαθμολογία “C”, IELTS με ελάχιστη βαθμολογία 6,5, ή σκορ τοποθέτησης στο επίπεδο ENGL- 101 του NEPTON TEST. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικής γλώσσας διαφόρων επιπέδων για να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο σκοπός του NEPTON Test

1. Σκοπός αυτού του τεστ είναι να τοποθετηθούν οι μαθητές στο κατάλληλο επίπεδο Αγγλικών προκειμένου να λάβουν την απαιτούμενη υποστήριξη για τις ακαδημαϊκές σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο. Το NEPTON δεν είναι εισαγωγικές εξετάσεις του πανεπιστήμιο. Οι προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. Απολυτήριο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις απαιτήσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

2. Ο αριθμός των πρόσθετων μαθημάτων και η αντίστοιχη επιβάρυνση, δίνονται στον πίνακα παρακάτω:

Level of English Hour of tuition/work ECTS Additional course load permitted
ENGL-101 Σύνθεση 3 6 Κανονική
ENGL-100 Βασική Γραφή 3 6 Κανονική
BENG-100 Κολεγιακά Αγγλικά 6 6 Κανονική
BENG-070 Δεξιότητες Γλώσσας 12 4 6 ώρες
BENG-060
Αγγλικά για Αρχάριους
20 2 Χωρίς επιπλέον μονάδες

3. Οι φοιτητές που έχουν τα ακόλουθα προσόντα μπορούν να δώσουν τις εξετάσεις αλλά δεν θα τοποθετηθούν σε χαμηλότερο επίπεδο:

English Qualification Minimum Grade (Undergraduate)
TOEFL 513 και πάνω
Computer-based TOEFL 183 και πάνω
Internet-based TOEFL 65 και πάνω
IELTS 5.5 και πάνω
Cambridge Exams (First Certificate) B και πάνω
Cambridge Exams (Proficiency Certificate) C και πάνω
GCSE English Language ‘O’ Level or IGCSE C και πάνω
Michigan Examination of Proficiency in English (CaMLA) Pass
Pearson PTE General Level 3 και πάνω
KPG
(The Greek Foreign Language Examinations
for the State Certificate of Language Proficiency)
Level B2 και πάνω
Anglia Level B2 και πάνω
IEB Advanced Programme English Pass
Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Michigan Language Assessment
by: Cambridge Assessment English & University of Michigan
650 μέση βαθμολογία για όλα και πάνω

4. Οι φοιτητές μπορούν να δώσουν τις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικών μετά την επίσημη εγγραφή τους και αφού έχουν καταβάλει το τέλος αίτησης 55 ευρώ.