Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Dr Emilios Solomou
Executive Vice President for Administration, Director of UNESCO Chair
Member of the Council, Member of the Senate
Central Building, Ground Floor, B5
22 841533/5 solomou.e@unic.ac.cy