Συνδεδεμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη και ενίσχυση εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων, προκειμένου από αυτές τις συνεργασίες να επωφελούνται τόσο οι διδάσκοντες όσο και οι ερευνητές.

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με διάφορα συνδεδεμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και έχει στενούς δεσμούς με άλλους ακαδημαϊκούς οργανισμούς, κυβερνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μπορεί να επωφεληθεί από αυτές τις συνεργασίες. Καλό θα ήταν να διαθέσουν λίγο χρόνο ώστε να εξοικειωθούν με τα διάφορα συνδεδεμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τους συνδέσμους με τη βιομηχανία.

Το Γραφείο Έρευνας και Καινοτομίας είναι πάντοτε στη διάθεση καθηγητών και ερευνητών για συμβουλές και για να τους φέρουν σε επαφή με συγκεκριμένα άλλα άτομα, ιδρύματα ή/και οργανισμών, σύμφωνα με τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.